MUSICAL WORKS

imprimer la page

YUASA Joji / 湯浅 譲二

1967

Epic Poem "Mandara" (Radio play music)* / ラジオ・ドラマ「ステレオによる叙事詩『まんだら』」の音楽 / Radio dorama Stereo ni yoru jyojyoshi Mandara no ongaku
Birth Y: 1929 Birth C: JAPAN Gender: Male
Performer(s): Matsunosuke Nozawa, Jyuzo Tsurusawa, Toyoito Toyomoto, Kyoko Shibuya (shamisen), Aomori Hashimoto municipal elementary school (chorus), Aomori City Guide association (nebuta), Tomoko Naraoka, Hatsuo Yamatani, Hideko Yoshida, Izumi Hara, Shigeru Moroishi,

First perf.: Stereo drama, NHK-FM, Japan. November 23, 1967

Duration: 59:00

Perf. Country: JAPAN

Instruments: tape (2 ch)

Setup: NHK Electronic music studio

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/6) / Tamamo Nagai