Ragionamento di musica (1588)
Scholia

‹ ante ›

Ragionamento primo

Dentice, Luigi. Duo dialoghi della musica (1552)

Dialogo primo [della Theorica]
[sig. B] L'Humana Musica da ciascheduno che in sè medesimo si volge è intesa ; peròche, che cosa è quella che mescola l'incorporea vivacità al corpo se non una compositione ? (& come de gravi et leggiere voci quasi un temperamento) che causi una consonanza ? che altro è quello che le parti dell'Anima frà sè congiunga ? la quale (come piace ad Aristotele) di rationabile et irrationabile è congiunta ? et che cosa è quella che mescola gli elementi, et che tiene insieme le parti in se stesse con una ferma adattatione, se non la musica ?

Politien, Ange. Angeli Politiani prælectio : Cui titulus Panepistemon (1491)

Angeli Politiani prælectio : Cui titulus Panepistemon
[sig. a₄] […] quas auctore Materno interpretari redintegrationes possumus, tum siderum ipsorum aspectus : qui Trigono : Tetragono Dodecatemorio Dimensione fiunt Diatessaron, Diapente, Tonum, Diapason faciunt : Motusque ad orientem vel occidentem gravissimis sonis : in cæli vero Meditullio comparatur acutissimis. Altitudines Chromaticen gignunt, Enharmonion, Diatonion : Latitudines, Tropos. Lunæ facies Tetrachordorum referunt jugationes : Quæ omnia diligentissime prosequitur Ptolemæus.

Burzio, Nicolò. Musices opusculum (1487)

Tract. I, cap. 3. Quotplex sit musica
[sig. a₆'] Quemadmodum enim Boetius primo sue musices. c. ii. triplicem distinxit musicam sic & nos ejus vestigiis adherentes : dicemus quod prima a nonnullis mundana. Secunda vero humana nuncupata. Tertia vero : quia in quibusdam constituta est instrumentis : instrumentalis. Prima siquidem mundana appellata est : quia mundum totum : ut ita loquar : contineat. Nam mundus armonia quadam compositus est : ipsumque celum armonie modulatione revolvitur. Celestium tamen corporum intervalla : sola considerantur ratione : non sensu. Igitur a terra ad lunam pythagoras putavit : teste Macrobio : esse stadiorum circiter centum viginti sex millium : idque esse toni intervallum. Quid sit stadium : in tertio tractatu clarum est : dum quantitatis continue radices enodamus. Intervallum vero est acuti soni : gravisque distantia. A luna vero ad mercurii stellam : majus semitonum quod ex duabus dyesibus constat : & uno comate : ut infra latius patebit. Hinc ad stellam veneris : que vario nuncupatur nomine ut apud plinium libro secundo naturalis hystorie fere tantundem : scilicet semitonium minus : quod ex duabus tantum dyesibus constat. Nam dyesis est semitonii dimidium. Inde porro ad solem pauloplusquam ter tantum scilicet tonus & minus semitonium. Itaque solis astrum abeesse a terra tonis tribus : & uno semitonio minore : quod vocatur diapente. Nam diapente cum de conjunctionibus loquemur constat proprie ex tonis tribus : & uno minore semitonio. A luna autem ad solem cadit diatesseron : que ex duobus tonis constat : & uno minore semitonio. A sole vero ad stellam martis tantundem intervalli esse : quantum a terra ad lunam. quod est tonus. Hinc ad jovis stellam quasi dimidium ejus quod facit semitonium minus. A jove vero usque ad saturni sydus : paulisper plus idest semitonium majus. Inde ad sumum celum ubi zodiaci signa. semitonium minus. Itaque a summo celo ad solem qui in medio colocatus tanquam pater planetarum : & hominum : diatesseron. A terre autem sumitate ad eundem celum tonos esse quinque cum duobus minoribus se[mi]toniis : ex quibus concluditur fieri diapason : quam universitatem concentus nominant. De hoc apud Plinium libro secundo naturalis historie. dum de syderum musica scribit. Quamquam tamen tanto viro & excellenti : qui universam mundi machinam & quicquid in ea comprehensibile est descripserit : non sit imputanda ignorantia : ut diapason ex septem tonis confici velit. sed potius vitio depravati loci existimandum. cum diapason ex quinque tantum tonis : & duobus minoribus constet semitoniis : que simul juncta tonum : deficiente comate : non reddunt integrum.

Angelo da Picitono. Fior angelico di musica (1547)

Lib. I, cap. 10. Della Musica plana
[sig. B₂] Musica plana (secondo che descrive S. Bernardo nel principio della sua Musica) dicendo. Est regula naturam ac formam cantuum determinans. Nota che la natura se intende, in dispositione : & la forma di esso canto consiste nella compositione. Piu oltra descrive santo Bernardo dicendo. Plana Musica notarum simplex & uniformis prolatio, quæ nec augeri, nec minui potest. Sopra della Musica plana descrive Georgio Rhau nell'inchiridion dicendo. Una namque coralis, quæ & plana & gregoriana seu vetus dicitur. Est quæ in suis notulis æquam servat mensuram, absque incremento vel decremento prolationis. Impercio che da noi se dice cosi. Musica plana over simplice, sono certe specie di una medesima quantita : over che sono certe figure di una medesima qualita, dellequal non possono ne accrescere, ne diminuire. Over dichiamo meglio. La Musica plana e quella laqual alle sue figure, over note e pronontiata, overo misurata con il tempo di equalita.

Dentice, Luigi. Duo dialoghi della musica (1552)

[Dialogo primo della Theorica]
[sig. B] [L'Instrumentale] s'amministra, o con intensione come ne Nervi, o con lo spirito come nelle Tibie, o con quelle cose le quali si muovon con acqua, overo con qualche percussione, come in quelli i quali in certe cose concave sono percossi dalla verga d'ottone ; & di là si fanno diversi suoni.

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

Lib. IV, cap. 1. De Diffinitione : & Distinctione proportionis
[sig. ee₆'] Est & proportio æqualitatis duarum quantitatum æqualium invicem respectus ut duorum ad duo : & Lineæ bipedalis ad lineam bipedalem. Inæqualitatis autem proportio est duarum inæqualium quantitatum ad invicem relatio ut quattuor ad tria : & lineæ tripedalis ad bipedalem. Harum autem inæqualium proportionum alia majoris inæqualitatis dicitur quum scilicet major quantitas minori coæquatur per relationem. Ut quattuor ad tria. Alia minoris inæqualiatis : quum minor quantitas majori coæquatur in relatione ut tria ad quattuor.

Burzio, Nicolò. Musices opusculum (1487)

Tract. III, cap. 12. Quid sit proportio & quottuplex sit
[sig. g₂'] Superius de numeris ex quibus proportiones fiunt satisabunde examinatum : nunc vero quid sit proportio discutiendum est. Proportio igitur est duorum terminorum ad se quedam comparatio. terminos autem voco numerorum summas. Vel sic quod idem est. Proportio est habitudo seu comparatio unius quantitatis ad aliam. Et hec est duplex. s[cilicet] equalitatis & inequalitatis. Equalitatis est cum. s[cilicet] numerus equalis comparatur numero equali : ut duo ad duo. Inequalitatis vero est duorum inequalium terminorum invicem habitudo : ut quatuor ad tres. & duorum ad unum et econverso. Et hoc dupliciter : quia vel secundum equalitatem majorem vel minorem. Majoris inequalitatis proportio est majoris termini ad minorem invicem comparatio : ut duorum ad unum. & quattuor ad tres. Minoris vero est termini minoris ad majorem invicem habitudo. ut duorum ad tres : & trium ad quattuor cum similibus. In his enim majoris inequalitatis vel minoris proportionibus est quedam differentia sive excessus. & est ille numerus quo major excedit minorem. ut si comparemus sex ad quattuor : binarius numerus erit differentia. Nam senarius excedit quaternarium ex binario. Musices itaque disciplina has inequalitatis proportiones comprehendit : non vero equalitatis. quoniam consonantie ex dissimilibus : & inequalibus enucleantur proportionibus. De hoc latius apud Boetium secundo tractatu sue musices. Item proportionum alia rationalis : & alia irrationalis. Rationalis proportio est quantitatum commensurabilium ad invicem comparatio. Nam quantitates commensurabiles dicuntur quarum est aliqua mensurationis quamlibet illarum reddens precise : ut sex ad quattuor. Binarius qui eorum est differentia utrunque metitur. nam bis sumptus quaternarium constituit. ter vero copulatus senarium perficit. Quantitates vero incommensurabiles dicuntur quarum non est aliqua mensura communis quamlibet illarum reddens precise : ut quinque ad tres : nam eorum differentia est binarius qui neutrum metitur. quippe si bis sumatur excedit ternarium ter vero sumptus quinarium transcendit : qui quidem binarius bis tantum connexus quinarium ipsum non perficit. Irrationalis proportio est quantitatum incommensurabilium invicem habitudo. Vel sic. Proportio irrationalis est que non potest immediate ab aliquo numero denominari. sed immediate denominatur ab aliqua proportione que immediate denominatur ab aliquo numero Sat igitur circa proportionum diffinitionem ac distinctionem dictum est. Unum tamen nota dignum restat : quod sicut unitas non est numerus sed origo numeri : ita & equalitas proportionum inequalium primordia prebet : de quo infra aperiemus.

Boèce. De institutione musica

édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
[Lib. I, cap. 7. Quæ proportiones quibus consonantiis musicis aptentur]
[p. 194] Illud tamen esse cognitum debet, quod omnis musicæ consonantiæ aut in duplici aut in triplici aut in quadrupla aut in sesqualtera aut in sesquitertia proportione consistant ; et vocabitur quidem, quæ in numeris sesquitertia, diatessaron in sonis, quæ in numeris sesqualtera, diapente appellatur in vocibus, quæ vero in proportionibus dupla est, diapason in consonantiis, tripla vero diapente ac diapason, quadrupla autem bis diapason. Et nunc quidem universaliter atque indiscrete dictum sit, posterius vero omnis ratio proportionum lucebit.
[C. Meyer] Voici pourtant ce qu'il faut retenir : toutes les consonances musicales sont en rapport double, triple, quadruple, sesquialtère ou sesquitierce. Celui que l'on nomme le 'sesquitierce' dans les nombres, s'appellera le 'diatessaron' dans les sons ; le 'sesquialtère' dans les nombres s'appellera le 'diapente' dans les voix ; ce qui est 'double' dans les rapports, c'est l'octave, le 'diapason' dans les consonances, le 'triple', c'est le 'diapason-plus-diapente' et le 'quadruple' le 'double-diapason'. On s'en tiendra pour l'instant à ce qui vient d'être affirmé en bloc et sans entrer dans le détail. Nous développerons plus loin la théorie des rapports dans son ensemble.

Fogliano, Lodovico. Musica theorica (1529)

[Sect. II, cap. 1. Quomodo unaquæque consonantia suæ aptetur proportioni]
[f. 11'] Duo tantum genera proportionum veteres & præsertim pythagorici : ad musicas consonantias aptaverunt : videlicet. Multiplex : & superparticulare : ex multiplici quidem duplam ad Diapason : Triplam ad Diapasondiapente : & quadruplam ad Bisdiapason applicantes : ex superparticulari vero : sesquialteram ad diapenten : & sesquitertiam ad Diatessaron fore aptas putavere : Nec plures his posuerunt consonantias : ut apparet ex suis quæ ad nos pervenerunt opinionibus : Sed hæc positio licet maxima innitatur auctoritate nihilominus mihi videtur falsa : quum sensui contradicat : quis enim nisi sensu aurium diminutus neget plures alias a prædictis quinque : inveniri consonantias ? infra enim diapason nonne præter istas invenitur : Semidytonus : Dytonus : Hexachordum minus : & Hexachordum majus : similiter supra Diapason : nonne invenitur Diapason cum semidytono : & Diapason cum dytono : & diapasondiatessaron : Quam posuit Ptholomæus ? Necnon diapason cum minori hexachordo : & diapason cum majori hexachordo : hæ autem quas addimus : sunt consonantiæ : quæ a practicis appellantur : Tertia minor : Tertia major : Sexta minor : Sexta major : Decima minor : Decima major : Undecima : Tertiadecima minor : Tertiadecima major : quæ omnia intervalla esse veras et valde delectabiles consonantias non potest negari : nisi negato sensu : quod est inconveniens : omnes enim concentuum auctores in suis compositionibus : similiter : Omnes organistæ : Omnes cytharœdi : Et omnes naturaliter sine aliqua arte canentes hujusmodi utuntur consonantiis : ut scit quilibet in hac facultate mediocriter eruditus : Dicamus igitur quod multo plures : quam antiqui posuerint : inveniuntur consonantiæ : & quod plura quam duo genera ad musicas consonantias aptari possunt : immo omnia proportionum genera ad illas producendas valere comperiuntur.

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

[Par. II. Da quali proportioni le consonanze della Musica nascono]
[p. 72] Le Proportioni che producono le Musicali consonanze, secondo Boetio : sono sei : tre nel Moltiplice : cio e : Dupla : Tripla, & Quadrupla, Et tre nel Superparticolare : cioe, Sesqualtera, Sesquiterza : & Sesquiottava : dalle quali si fanno tutti gli intervalli della Musica.
[Dalla Dupla adunque nasce l'ottava : Diapason chiamata…]
[Dalla Tripla procede la duodecima : Diapason Diapente nominata…]
[Dalla Quadrupla si genera la quintadecima : chiamata Disdiapason…]
[Dalla Sesqualtera nasce la quinta : chiamata Diapente…]
[Dalla Sesquiterza si produce la quarta : chiamata Diatessaron…]
[Dalla Sesquiottava nasce la seconda maggiore, chiamata Tuono. Ma questa ne i canti poco s'usa…]

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

[Par. I, cap. 15. Delle Proprietà del numero Senario, & delle sue parti ; & come in esse si ritrova ogni consonanza musicale]
[p. 25] Ancorache molte siano le proprietà del numero Senario, nondimeno per non andar troppo in lungo racconterò solamente quelle, che fanno al proposito ; & la prima sarà, che egli è tra i numeri perfetti il primo ; & contiene in se parti, che sono proportionate tra loro in tal modo ; che pigliandone due qual si voglino, hanno tal relatione, che ne danno la ragione, o forma di una delle proportioni delle musicali consonanze, o semplice, o composta che ella sia ; come si può vedere nella sottoposta figura. [exemple] Sono ancora le sue parti in tal modo collocate & ordinate, che le forme di ciascuna delle due maggiori semplici consonanze, le quali da i Musici vengon chiamate Perfette ; essendo contenute tra le parti del Ternario, sono in due parti divise in harmonica proportionalità, da un mezano termine : conciosiache ritrovandosi prima la Diapason nella forma, & proportione che è tra 2. & 1. senza alcuno mezo, è dipoi tra il 4. & il 2. in due parti divisa, cioè in due consonanze, dal Ternario ; nella Diatessaron primamente, che si ritrova tra 4. & 3. & nella Diapente collocata tra il 3. & il 2. Questa poi si ritrova tra 6. & 4. divisa dal 5. in due parti consonanti ; cioè in un Ditono contenuto tra 5. & 4 ; & in un Semiditono contenuto tra 6. & 5. Vedesi oltra di questo l'Essachordo maggiore, contenuto in tal ordine tra questi termini 5. & 3. ilquale dico esser consonanza composta della Diatessaron & del Ditono : percioche è contenuto tra termini, che sono mediati dal 4. come nella mostrata figura si può vedere.

Galilei, Vincenzo. Dialogo della musica antica, et della moderna (1581)

[Dialogo della musica antica, et della moderna]
[p. 3] BAR. Tutto vi sia concesso. È necessario primamente ridursi bene à memoria (secondo però il Syntono di Tolomeo come ho detto) tra quali numeri ne' minimi termini, sia separatamente contenuto ciascuno degli intervalli che ha in se la Regina delle consonanze : i quali secondo il parere degli autori di queste cose, non passano il numero di quindici ; & dal minimo incominciandomi dico, che il Comma è contenuto ne suoi termini radicali, dalla proportione detta Sesquiottantesima, tra questi numeri 81. 80.
Il Semituono minore, tra 25. 24.
Il Semituono maggiore, tra 16. 15.
Il Tuono minore, tra 10. 9.
Il tuono maggiore, tra 9. 8.
La Terza minore, tra 6. 5.
La terza maggiore, tra 5. 4.
La Quarta, tra 4. 3.
Il Tritono, tra 45. 32.
La Semidiapente, tra 64. 45.
La Quinta, tra 3. 2.
La Sesta minore, tra 8. 5.
La Sesta maggiore, tra 5. 3.
La Settima minore, tra 9. 5.
La Settima maggiore, tra 15. 8.
Et essa Regina delle consonanze detta hoggi Ottava, tra 2. 1.

Ragionamento secondo

Ragionamento terzo

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. IV. Modo da far Contrapunto per lo Principiante
[p. 119] Il modo : ch'io tengo di insegnare il Contrapunto a gli scholari nostri : e questo : Perche primieramente glie lo insegno a nota contra nota : accio che imparino a cadere su le Consonanze : poscia a Minima con alcune Semibrevi sincopate in fuga col canto Fermo : sel si puo, meschiando le Dissonanze con le Consonanze. Fuggendo : Et alcuna volta discendendo alle Cadenze perfette : che sono di Ottava : di Quintadecima : o pur di Unisono. Ultimatamente diminuito glie lo insegno : Ma talmente sincopato : che niuna misura intera : & piena non casca mai su la Semibreve : ne su la Minima col punto. Ma quando il Contrapunto fusse a tre : o pur a quatro : a simile stretezza non gli pongo. Per tanto a chi piace il nostro modo : cosi volentieri sel toglia : come volontieri glie lo do : Pregando il mio candidissimo lettore : che cosi a buon fine : & sinceramente voglia torre tutto quello : che in queste nostre Scintille detto habbiamo, come a buon fine : & con animo sincero esse Scintille le mandiamo.

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

Lib. I, cap. 8. De Diversis tonorum accidentibus : & de formatione primi toni
[sig. b₅'] Primi igitur toni modulationes plerunque principia propria consequuntur in Cfaut quidem tanquam superflue : In Dsolre : In Ffaut : In Gsolreut : graves : & In Alamire acutam tanquam naturales & perfectæ. Commixte autem in Elami gravem : Sed mixte atque item superflue in Are & ♮mi graves. Commixtus tonus dicitur si autenticus est : quum in eo species alterius quam sui collateralis disponuntur. Sin autem fuerit placalis : dicetur commixtus quum alterius quam sui ducis et imparis consonantes continet formas. Mixtus tonus dicitur si autenticus est : quum vel totum gravius sui placalis attigerit tetrachordum : vel duas saltem ejus chordas. Imperfectus tonus sive autenticus sive placalis est qui non implet propriam diapason figuram deficiens vel ex parte diapentes vel ex parte diatessaron vel ex parte utriusque. hunc proprie diminutum dicunt. Plusquam perfectum vero seu superfluum putant tonum : quum (si autenticus fuerit) ultra diapason : notulam unam aut duas diatonice ductas tenuerit in acutum. Quum autem placalis fuerit tunc in grave. Sunt & qui Irregulares dicunt singulorum tonorum modulationes quum in suam confinalem chordam terminaverint. Sunt enim quattuor confinales chordæ : secundum scilicet octo tonorum combinationem. Est enim chorda confinalis in quacunque manerie vox illa in qua diapentes formula terminatur in acutum : hinc distat confinalis cujuscunque toni a sua finali integro diapentes intervallo.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. IV, cap. 22. Del Quinto Modo
[p. 325] Il Quinto modo è contenuto dalla Sesta specie della Diapason F & f, tramezata harmonicamente dalla chorda c. Dicono li Prattici, che si compone della Terza specie della Diapente F & c, & della Terza della Diatessaron c & f, posta nella parte acuta della Diapente ; la chorda F, del quale è chorda commune finale col Sesto modo suo collaterale. Da tal specie di Diapason havemo solamente questo Modo : percioche non riceve altra divisione, che l'harmonica. Alcuni vogliono, che nel cantare, questo Modo arrechi modestia, letitia, & sollevatione a gli animi dalle cure noiose. Però gli Antichi usarono di accommodarlo alle parole, o materie, che contenessero alcuna vittoria : onde da tal cose alcuni lo dimandarono Modo giocundo, modesto, & dilettevole. Et quantunque li suoi Principii naturali si ponghino nelle chorde F, a, c & f ; percioche sono chorde regolari ; tuttavia appresso gli Ecclesiastici si ritrovano altri principii in diverse altre chorde ; come si puo vedere ne i loro libri. Le Cadenze regolari di questo Modo si fanno nelle nominate quattro chorde ; come nello essempio si veggono ; & le Irregolari, quando si vogliono usare, si fanno nell'altre. Molte cantilene si trovano ne i libri ecclesiastici di questo Modo ; ancora che non sia molto in uso appresso li compositori moderni : percioche pare a loro, che sia Modo più duro, & più insoave di qualunque altro ; tuttavia si trovano composte in esso molte cantilene ; si come l'Hinno di Santo Francesco, Spoliatis ægyptiis di Adriano ; & due Madrigali di Cipriano di Rore, Di tempo in tempo mi si fà men dura, & Donna che ornata sete ; con quello di Francesco Viola Fra quanti amor ; tutti composti a quattro voci ; & molti altri ancora, [exemple avec armature sans bémol] che non mi soccorreno alla memoria. Questo si può trasportare per una Diapente nel grave, con l'aiuto della chorda ♭, lassando la ♮ ; si come de gli altri si è fatto nell'acuto, & la sua chorda finale verrà ad essere la ♭ ; come ciascuno potrà vedere.

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

Lib. I, cap. 12. De Compositione quinti toni
[sig. c] Quinti toni modulatio formatur ex tertia specie diapentes ducta ab Ffaut gravi ad Csolfaut acutam : & ex tertia specie diatessaron quæ fit a Csolfaut ad Ffaut acutam. Hæc enim est sexta in ordine diapason forma quam Lydium vocant. Competunt enim quinto tono quattuor principia Ffaut & Gsolreut graves : Alamire & Csolfaut acutæ : terminaturque regulariter in Ffaut gravem : ut hoc notatur exemplo. [exemple avec armature sans bémol] Euouae vero quinti toni incipitur in Csolfaut scilicet in quintam supra finalem antiphonæ chordam : cujus psalmodia in unisono cum finali cæpta procedit his notulis fa la fa ut hoc notatur transitu. [exemple avec armature sans bémol] Atque item versiculi principium habentes in Csolfaut quorum responso[r]ia terminaverint in Ffaut gravem quinto ascribunt[u]r tono. horum modulatio Gloria patri & filio & spiritui sancto sic procedit. [exemple avec armature sans bémol]

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. I. Del modo general di nominar la prima nota di ciascun canto, & dove si trova il Tritono per ♮ quadro
[p. 17] Ma quando il canto commincia nelle chorde stabili : lui sempre si dice, fa : & quando in quelle delle permutationi : sempre : mi : eccetto sel ♭. rotondo non vi portasse il : fa : il che rare volte accade ne i principii : ma piu tosto nel processo del canto, per fuggire la progressione del tritono : il quale si ritrova nel ordine di ♮. quadro per quarta ascendendo da ciascuna f. a ciascuna ♮. & discendendo dalle dette f. alle dette ♮. per la qual cosa il : mi : contra il : fa : ne in quarta ne in quinta : & manco in ottava non ha sonorita alcuna : ne processo naturale.
Par. I. Modo di fuggir il Tritono
[p. 17] Ogni volta adunque che il canto o per gradi : o per salti procede dalla chorda stabile per quarta ascendendo a quella della permutatione : non passando piu in su : allhora bisogna fare la permutatione nella predetta chorda del, mi : in fa : & medesimamente discendendo dalla chorda stabile per salto a quella della permutatione il, mi : in, fa, si permuta : cosa che non si fa sempre : procedendo per gradi.

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Aux textes précédents on peut ajouter ceux-ci :
[Par. III. Del quinto Tuono]
[p. 110] Il quinto Tuono si fa perfetto della terza spetie della Diapente : & della terza della Diatessaron sopraposta : Le quali congiunte in c, sol fa ut, fanno la Diapason da F, fa ut primo : ad f, fa ut secondo : nominata Lydia. I principii del quale : & luoghi da distintioni sono in F, grave : & in a, & c, acute. Ma il fine e in F. Et quando si canta per, ♮, quadro : & quando per, ♭, molle. Perche per, ♮, quadro si cantano quei canti : che hanno le sue note al dintorno di c, sol fa ut : non discendendo ad F, fa ut. Ma per, ♭, molle si cantano quelli altri : che ad F, fa ut, discendono : per non formare il Tritono : bisognando pero accordar i Responsorii co i suoi Versetti : Percioche essi sono una medesima compositione. Ma la Trasportatione si puo fare : come de gli altri : Et e di sua natura allegro. Pero e tenuto atto a scacciare i fastidi dello animo.
[Par. III. Del sesto Tuono]
[p. 110] Il sesto Tuono si forma delle medesime spetie del quinto : sottoponendo la Diatessaron alla Diapente : Et congiungendosi in F, fa ut primo : Per laqual congiuntione si fa l'ottava : che e da C, fa ut : ad c, sol fa ut : chiamata Hypolydia. Ma i suoi principii : & distin[tin]tioni sono in C. D. F. gravi : & a. & c. acute : Terminando in F, grave : Et si canta hora per, ♮, quadro : & quando per, ♭, molle : per le ragioni del suo Autentico : Et si trasporta : come disopra. Ma egli e di natura contraria al suo Autentico. Percioche questo invita : & induce il core allagrimare.
[Par. III. De i due sopradetti]
[p. 111] Ora quando ne la depositione non sara del sesto : ne la elevatione del quinto, si fa tal giudicio : che comminciando in c. & seguendo in d. acute in quelle spesse volte percuotendo secondo la quantita delle note : chel sia del quinto : Et ascendendo solamente alle ♭, ♮, sara del sesto : Overo per gli principii facciasi il giudicio : perche appena il sesto commincia nel suo fine : ne in D. grande.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. IV, cap. 26. Del Nono modo
[p. 329] Il Nono modo (come dicono li Prattici) nasce dalla congiuntione della Prima specie della Diapente A & e, overo a & e (come più piace) con la Seconda della Diatessaron E & a, overo e & aa ; & per dir meglio, è contenuta nella Prima specie della Diapason A & a, overo a & aa, mediata harmonicamente dalla chorda E, overo dalla e. Non si potrà mai dire con verità, che questo sia Modo novo : ma si bene antichissimo ; ancora che fin qui sia stato privo del suo nome, & del suo luogo propio : percioche alcuni l'hanno posto tra alcuni lor Modi, che dimandano Irregolari ; quasi che non fusse sottoposto a quella istessa Regola, alla quale gli altri si sottopongono ; & che la sua Diapason non fusse tramezata harmonicamente, come quella de gli altri Modi ; ma a qualche altra maniera strana. È ben vero (come hò detto altrove) che alle Intonationi de i Salmi, gli Ecclesiastici hanno segnato solamente gli Otto primi Modi, come si può vedere ne i loro libri : ma per questo non si può dire, che sia irregolare : conciosia che altra cosa è la Intonatione de i Salmi, & altra le modulationi, che si trovano in diversi Modi, si nelli canti fermi, come anco nelli figurati. Ne voglio credere per cosa alcuna, che qualunque volta si trovasse alcuna Antifona, che fusse composta sotto alcuno di questi ultimi quattro Modi, non se le potesse applicare una delle otto Intonationi nominate ; massimamente havendo ciascuna di esse varii finimenti ; come è manifesto a tutti quelli, che sono prattici in cotal cosa. Questo Modo, alcuni l'hanno chiamato aperto, & terso, attissimo a i versi lirici ; la onde se li potranno accommodar quelle parole, che contengono materie allegre, dolci, soavi, & sonore : essendo che (come dicono) hà in sè una grata severità, mescolata con una certa allegrezza, & dolce soavità oltra modo. È cosa notissima a tutti li periti della Musica, che questo Modo col Primo sono tra loro molto conformi : percioche la Prima specie della Diapente è commune all'uno, & all'altro ; & si può passare dall'uno in l'altro facilmente ; ilche si può etiandio dire del Terzo, & dell'Undecimo modo. [texte suivant]

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. IV, cap. 26. Del Nono modo
[p. 330] [texte précédent] Sono di questo Modo molte Cantilene ecclesiastiche, che longo sarebbe il referirle ; tra lequali si trova il canto della Oratione dominicale Pater noster, laqual finisce nella chorda A in tal maniera ; [exemple] come si può vedere in alcuni essemplari antichi corretti. Si trova ancho di questo Modo il Simbolo Niceno, Credo in unum Deum, ilquale hà principio per la sua Intonatione nella chorda D, & viene à terminare (come si vede ne i corretti essemplari) nella chorda A medesimamente, & non nella ♮, overo nella E trasportato per una Diatessaron nell'acuto con l'aiuto della chorda ♭, come fanno ; [exemple] ilqual canto trasportato doverebbe finire nella chorda D, come è il dovere : ma è stato guasto, & scorretto per la ignoranza de i scrittori ; come intraviene anche nelle altre cose di maggiore importanza. Et non solamente li fini delli mostrati canti si ritrovano fuori della loro propia, & natural chorda ; ma de gli altri ancora, che si trovano in tal maniera guasti, & corrotti, che sarebbe cosa troppo lunga da mostrare, quando si volesse dare di ciascuno uno essempio particolare. Ma quanto sia facile il trasmutare ne i Canti ecclesiastici un Modo nell'altro, variando solamente la chorda finale, overo trasportandolo dall'acuto al grave, overo dal grave all'acuto, senza alcuno aiuto della chorda ♭, questo è facile da vedere, da tutti coloro, che sono prattici nella Musica ; se 'l si vorrà essaminare minutamente le loro modulationi, & il loro procedere ; laqual cosa non sarebbe molto difficile da mostrare, quando intorno a ciò si volesse perdere un poco di tempo. In questo Modo si ritrova composta l'Antifona Ave Maria gratia plena, laquale ne i libri antichi si trova terminata tra le sue chorde naturali in cotal modo ; [exemple] che nelli moderni si trova scritta più grave per una Diapente. Et che ciò sia vero, da questo potemo comprendere, che P. della Rue compose la Messa a quattro voci sopra questa Antifona nelle chorde vere, & essentiali di tal Modo ; nel quale si trova etiandio composto l'Introito Gaudeamus omnes in Domino. Ne alcuno prenda di questo maraviglia ; massimamente vedendo, che la Salmodia del Salmo, che segue è del Primo modo : percioche (come hò detto ancora) non è inconveniente, che ciascuno de i Quattro ultimi Modi si possa ridurre alla Intonatione di alcuna delle Otto nominate Salmodie. Et se la chorda ♭ posta in luogo della ♮ hà possanza di mutare un Modo nell'altro ; non è dubbio, che ritrovandosi il detto Introito collocato nella Quarta specie della Diapason, & cantandosi per la propietà di ♭ molle, non sia anco del Nono modo ; come essaminando il tutto, & quello, che hò detto di sopra nel Cap. 16. manifestamente si può vedere. Ma quando si volesse ridurre nelle sue vere chorde naturali, trasportandolo nell'acuto per una Diapente, si troverebbe collocato tra la Prima specie della Diapason a & aa ; si come fece il Dotto Josquino, che componendo a quattro voci la Messa sopra questo Introito, la ritirò nelle sue chorde naturali ; come si può vedere. La onde mi soviene hora, che alcuni non hanno detto male, quando giudicarono, che la Intonatione del Salmo, In exitu Israel de Aegypto, posta qui di sotto, [exemple] fusse del Nono modo : percioche vogliono, che la Antifona, Nos qui vivimus benedicimus Dominum, sia stata guasta, & trasportata fuori del suo luogo, da alcuno scrittore, che habbia voluto mostrarsi più saggio de gli altri ; si come hanno fatto anche dell'altre. Questo Modo hà, come hanno gli altri Modi, li suoi Principii, & le sue Cadenze regolari, & irregolari. Li Regolari sono quelli, che si pongono nelle chorde A, C, E & a, si come etiandio le Cadenze, che si vedeno in questo essempio. [exemple] Ma li Principii, & similmente le Cadenze irregolari si pongono nell'altre chorde. Trovansi in questo Modo composte varie cantilene, tra le quali è il motetto, Spem in alium nunquàm habui di Giachetto, & Sancta, & immaculata virginitas di Morale Spagnuolo, l'uno & l'altro composto a quattro voci, & le due nominate Messe. Composi gia anche io sotto questo Modo il motetto, Si bona suscepimus de manu Domini, il madrigale, I vò piangendo il mio passato tempo, a cinque voci, & altre cose etiandio, le quali non nomino. Ma questo Modo si può trasportare per una Diapente nel grave, con l'aiuto della chorda ♭, come si trasporta etiandio gli altri.
Par. IV, cap. 27. Del Decimo modo
[p. 332] Sarebbe cosa longhissima, quando si volesse mostrare tutte le Cantilene, che si trovano ne i libri Ecclesiastici, composte sotto il Nono modo, & anche sotto il Decimo, & sotto gli altri due, che segueno ; le quali sono per la maggior parte Graduali, Offertorii, Postcommunioni, & altre simili ; & non sono tanto facili da conoscere da quelli, che non sono nella Musica bene istrutti, quanto sono quelle, che hanno dopo se alcune intonationi di alcuni versi de Salmi, overo Gloria patri ; come sono Antifone, Responsorii, & Introiti ; che dal loro fine, & dal principio di alcune figure poste sopra questa parola SEVOEAE, che sono le lettere vocali di Seculorum amen, conoscono facilmente sotto qual Modo siano composte : Imperoche hanno questa Regola, che quando il fine della cantilena finisce in D, & il principio del loro Seuouae incomincia in a, conoscono, che tal cantilena è del Primo modo. Quando il fine dell'una è posto in D, & il principio dell'altra è posto in F, sanno, che è composta sotto 'l Secondo modo : ma quando il fine di una è posto in E, & il principio dell'altra in c ; dicono, che è del Terzo modo ; simigliantemente dicono essere la cantilena del Quarto modo, quando finisce in E, & il Seuouae da principio in a. Conoscono etiandio, che quella è composta sotto il Quinto modo, quando termina nella chorda F, & il Seuouae principia nella chorda c ; si come conoscono quella essere del Sesto, quando l'una termina sopra la chorda F, & sopra quella istessa, overo sopra la a, l'altra da principio. Dicono poi, che quella è del Settimo modo, che finisce nella chorda G, & il suo Seuouae da principio nella chorda d ; & quella essere dell'Ottavo, che termina nella G, & hà il principio della terminatione del verso del Salmo (percioche altro non è il detto Seuouae) nella c : Di maniera che facilmente per tal Regole possono venire in cognitione delli Modi, et dipoi sapere in qual maniera debbeno intonare il detto Verso, o Salmo, che segue tale Antifona : perche tali cantilene si compongono sotto gli Otto primi Modi : Mà quelle, che non hanno tali Intonationi sono libere, & si possono comporre sotto qual Modo più piace, & non sono cosi facili da conoscere, come sono le gia nominate. Però non è maraviglia, se alcuni non hanno havuto perfetta cognitione di questi quattro ultimi Modi ; poi che non si possono conoscere per tal via. Volendo adunque haverne perfetta cognitione, si avertirà (ritornando al ragionamento del Decimo modo) che nelle chorde della Quinta specie della Diapason E & e, divise arithmeticamente della chorda a, tal Modo è contenuto ; & per questo dicono alcuni, che 'l detto Modo si compone della Prima specie della Diapente e & a, posta nell'acuto, & della Seconda della Diatessaron a & E, posta nel grave, congiunta alla chorda a ; laquale è la finale di tal Modo. Potemo dire, che la natura di questo Modo sia non molto lontana da quella del Secondo, & del Quarto, se tal giudicio si può fare dall'harmonia, che nasce da esso : imperoche si serve della Diapente, che è commune del Secondo ; & della Diatessaron, che serve anche il Quarto. Li suoi Principii regolari sono nelle chorde e, c, a & E ; similmente le sue Cadenze. Ma perche havendo cognitione delle Cadenze regolari, facilmente si può sapere in quali chorde si fanno le Irregolari ; però solamente delle prime darò uno essempio, ilquale sarà il sotto posto. Di questo Modo si trovano molte compositioni, si come Gabriel archangelus locutus est Zachariæ di Verdeloto ; similmente Flete oculi, rorate genas di Adriano, l'uno, & l'altro a quattro voci, & molte altre. Trasportasi questo Modo per una Diapente nel grave con l'aiuto della chorda ♭, senza laquale poco si farebbe, che fusse buono. [exemple]
Par. IV, cap. 28. Dell'Undecimo modo
[p. 333] Dalla Terza specie della Diapason C & c, laquale è dalla chorda G mediata harmonicamente, nasce l'Undecimo modo. Vogliono li Prattici che questo Modo si componi della Quarta specie della Diapente C & G, posta nel grave, & della Terza della Diatessaron G & c, posta nell'acuto. Questo è di sua natura molto atto alle danze, & a i balli : per il che vedemo, che la maggior parte de i balli, che si odeno nella Italia, si suonano sotto questo Modo ; La onde nacque, che alcuni lo dimandarono Modo lascivo. Di questo si trovano molte cantilene ne i libri Ecclesiastici, si come la Messa, la quale chiamano de gli Angioli, le Antifone Alma redemptoris mater, & Regina Cœli lætare Haleluiah. Questo Modo da i Moderni è tanto in uso, & tanto amato ; che molte cantilene composte nel Quinto modo, per l'agiuntione della chorda ♭ in luogo della ♮, hanno mutato nell'Undecimo ; indutti dalla sua soavità, & dalla sua bellezza. Li suoi Principii si pongono regolarmente nelle chorde C, E, G & c, & cosi anche le sue Cadenze. Et li suoi Principii, & Cadenze irregolari si pongono sopra le altre chorde. Li Musici hanno composte in questo Modo molte cantilene, tra le quali è, Stabat mater dolorosa di Josquino a cinque voci ; O salutaris hostia, Alma redemptoris mater, Pien d'un vago pensier di Adriano ; & Descendi in ortum meum di Giachetto, tutti composti a sei voci. Cosi ancora il motetto, Audi filia, & vide di Gomberto, con Ego veni in hortum meum, il quale gia molti anni composi, che sono a cinque voci ; & infiniti altri, che lungo sarebbe il numerarli. Questo Modo si trasporta fuori delle sue chorde naturali per una Diatessaron nell'acuto ; overo per una Diapente nel grave, con l'aiuto della chorda ♭ ; passando per le chorde del Tetrachordo synemennon. [exemple]
Par. IV, cap. 29. Del Duodecimo Modo
[p. 334] L'ultimo Modo delli Dodici è il Duodecimo, contenuto dalla Settima specie della Diapason g & G, divisa arithmeticamente dalla chorda c sua finale. Questo (come dicono) nasce dalla congiuntione della Quarta specie della Diapente g & c, posta in acuto, con la Terza specie della Diatessaron c & G, posta nella parte grave. Tal Modo appresso gli Ecclesiastici fu poco in uso anticamente : ma li più moderni con l'aiuto del Tetrachordo synemennon, cioè con la chorda ♭, hanno fatto la maggior parte delle loro cantilene, che erano del Sesto modo, del modo Duodecimo ; & hanno anche composto li più moderni nove cantilene in questo Modo ; tra le quali si trova l'Antifona Ave regina cœlorum, & molte altre. Questo Modo, è atto alle cose amatorie, che contengono cose lamentevoli : perche è nelli Canti fermi Modo lamentevole, & hà alquanto di mestitia, secondo il loro parere ; tuttavia ciascuno compositore, che desidera di fare alcuna cantilena, che sia allegra, non si sa partire da lui. Li suoi Principii regolari si pongono insieme con le sue regolari Cadenze, come nello essempio si vede, nelle chorde g, e, c & G ; Li Principii, & Cadenze irregolari poi si pongono sopra l'altre chorde. Si trovano di questo Modo innumerabili cantilene composte da molti Musici prattici, tra le quali è il motetto, Inviolata integra, & casta es Maria di Josquino a cinque, & di Adriano a sette voci ; il motetto Mittit ad virginem a sei, & li madrigali, Quando nascesti Amor a sette voci, I vidi in terra angelici costumi a sei voci, & Quando fra l'altre donne a cinque voci, tutti composti da Adriano ; A questi si aggiunge il motetto, di Giachetto a cinque voci, Decantabat populus, & li motetti [exemple] Nemo venit ad me a cinque voci, & O quàm gloriosum est regnum, i quali gia molto tempo composi l'uno a cinque, & l'altro a sei voci, & molti altri. Et benche le chorde naturali di questo Modo siano le mostrate di sopra ; tuttavia li Musici, con l'aiuto della chorda ♭, lo trasportano per una Diatessaron nel grave. Ma tutto questo sia detto a sufficienza intorno la Natura, & la Propietà delli Modi, & intorno l'uso, li Principii, & le Cadenze di ciascuno : imperoche fa dibisogno, che noi mostriamo primieramente quello, che si hà da osservare nel comporre, & nel far giuditio di loro ; dipoi in qual maniera ciascuna parte delle nostre cantilene si debba accommodare in essi ; & quanto ciascuna possa ascendere, & discendere ; accioche si ponga il termine de i loro estremi, & si schivi ogni confusione.

Ragionamento quarto

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. II. Del segno del Modo maggior perfetto : & della sua auttorita
[p. 41] Per tanto il segno del Modo maggior perfetto, secondo il nostro tempo sono due Pause di Longa perfetta in questo modo [exemple avec deux traits verticaux joignant quatre des cinq lignes de la portée], Sotto ilqual segno la Massima puo esser perfetta : & la Longa alterata.

Gaffurio, Franchino. Angelicum ac divinum opus musice (1508)

Tract. III, cap. 2. De le Quantita de le figure
[sig. F'] Le Quantita ascripte a le prædicte cinque figure son trey cioe Modus Tempus & prolatio. Et perche el tempo e applicato a la nota breve : quale obtene el loco di mezo tra este cinque. El modo idest la quantita magiore de la quantita del tempo e ascripta a le figure magiore de la breve cioe a la longa : & a la maxima quale e dicta duplex longa. Ma per esser la Maxima magior in figura & quantita de la longa : La Quantita sua e dicta Modus major. E la quantita de la longa e dicta Modus minor. Prolatio autem e dicta la quantita inscripta a la Semibreve. Son adunque in consyderatione El modo magiore in la Maxima. El modo minore in la longa. El tempo in la breve. La Prolatione in la semibreve. Et nota che la Maxima obtene per natura sua doe longe & e dicta Modo magior imperfecto. Et la longa per sua quantita contiene doe breve : & e dicta modo minore imperfecto. Et la Breve per sua natura possede doe semibreve : & e dicta tempo imperfecto. Et la Semibreve contiene doe minime per propria quantita & e dicta prolatione imperfecta overo prolatione minore. Per dimonstratione & cognitione del tempo imperfecto se sole signare al principio del cantico uno hemispherio cioe semicirculo. Ma ad cognitione del tempo perfecto li e præposito la sphera idest uno integro circulo & tunc la Breve contiene trey semibreve. Ad cognitione del modo minore imperfecto non se descrive signo alcuno : Ma se consydera per la sola positione de la figura sua. Modus autem minor perfectus discernitur & probatur con una virgula traversata per lineas & spatia complectendo quatro linee & trey spacii integri : quale se chiama Pausa de trey tempi overo de trey breve : et tunc la nota longa contiene trey breve. El modo magior imperfecto se consydera in la sua figura senza altro signo : per esser la propria quantita sua cioe la Maxima con valore de doe longe. Ma el modo magior perfecto se compræhende con lo signo de doe virgule traversate per lineas & spacia complectente quatro linee & trey spacii in principio de la cantilena : et tunc la figura Maxima contiene trey longe. Ad cognitione de la prolatione minore idest imperfecta non se descrive signo alcuno : ma e consyderata in la figura sua per propria natura et quantita : per che la semibreve contiene doe minime. Ma la Prolatione magiore idest perfecta se dimonstra con uno puncto in mezo del signo del tempo : et tunc la semibreve compræhende la quantitate de trey minime.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

[Par. III, cap. 67. Del Tempo, del Modo, & della Prolatione ; Et in che quantità si debbino finire, o numerare le Cantilene]
[p. 269] Il Modo (lassando da parte quello, del quale si ragiona nella Terza parte) gli Antichi dicevano, essere una Quantità di Lunghe, o di Brevi, considerata nella Massima, o nella Lunga, secondo la divisione binaria, o ternaria : percioche lo divisero in due parti ; cioè in Maggiore, & in Minore ; & ciascuno di questi consideravano Perfetto, overamente Imperfetto. Intendevano il Maggiore, quando ponevano due Pause di Lunga, over tre insieme, le quali pigliassero due, over tre spatii ; & tre, o quattro linee delle cinque gia mostrate, come qui si vede : [exemple] Ma il Minore consideravano, quando ponevano una sola Pausa, che abbracciasse tre, over quattro delle predette linee. Il Modo perfetto maggiore intendevano, quando ponevano tre delle mostrate pause insieme ; & l'Imperfetto maggiore, quando erano solamente due. Ma per lo Perfetto minore pigliavano quello, che havea una pausa, che abbracciava quattro linee, & tre delli sopra nominati spatii : & il Minore imperfetto, quando la detta pausa posta in tal maniera abbracciava solamente tre linee, et due spatii : [exemple].

Aaron, Pietro. Toscanello in musica… con l'aggiunta (1523, R/1529)

[Lib. I, cap. 7. Cognitione del modo minore perfetto]
[sig. B₄] Perche la intelligenza del modo maggior perfetto, et imperfetto è stato dichiarata : non é meno da sapere la cognitione appartinente al modo minor perfetto, & imperfetto : percio che si considera tal modo ne la figura longa : come il maggiore ne la massima. Diremo adunque il modo minore essere quella quantita constituita ne la predetta longa di tre brevi, over di dui : se di tre, sara detto modo minor perfetto : & se di dui, imperfetto. Et nota che gli musici hanno ordinato che tal modo resti nel esser suo : avenga che le brevi contenute in quello fussino di quantita variate : si come piu apieno di poi si dichiarera. Et perche anchora non sia dubbio quando detto modo minore sia perfetto, o imperfetto : si hanno a considerare le pause over virgole di sopra figurate, cioé se quelle occupano dui o tre spatii : pero che occupando tre spatii, dimostrano il modo minore perfetto : & se dui, il minore imperfetto. Questo medesimo modo si visita da gli compositori dimostrare alcuna volta con una sola pausa di longa di tre spatii, come qui [exemple] per tanto ritrovando detta pausa de gli tre spatii : farai il medesimo giudicio circa la perfettione di detto modo minore.

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. II. Della varia imperfettione della Massima
[p. 59] Primieramente bisogna ricordarsi : chel Tutto della Massima e se stessa : Et che la sua parte propinqua e la Longa, Et che la remota e la Breve, Et che la piu remota e la Semibreve, Et che la remotissima e la Minima : Laqual non patisse divisione ternaria. Perilche questa parte Imperfettione non riceve. E da saper anchora : che quando si dice alla nota imperfetta : inquanto al Tutto : che al Tutto si leva la parte terza della sua valuta ternaria, Et che dicendo imperfetta : inquanto alla parte propinqua : che a questa parte si toglie la sua terza parte, & cosi per ordine, per fin che si arriva a quella parte : che non puo patire imperfettione : laqual e la Minima. Per laqual cosa alle parte remotissima della Massima (percioche essa el[l]a detta Minima) & alla piu remota della Longa, & alla remota della Breve : & alla propinqua della Semibreve per imperfettione niente si puo torre. Ora queste cose intese, agevolmente la imperfettione varia delle figure da ciascuno si intendera. La Massima adunque sotto al segno del Modo maggior perfetto si puo far imperfetta, inquanto al Tutto, cio e della terza parte : dalla parte dinanzi : o pur dalla parte dopo in questo modo. [exemple] Et sotto al segno del Modo maggior : & minor perfetto, essa Massima si puo far imperfetta, inquanto al Tutto : come disopra, & inquanto alle parti propinque con le parti remote. Percioche dalla parte dinanzi essa puo perdere una Breve, & una altra dalla parte dopo. Anchora con due delle dette Brevi per alteration della seconda : essa Massima si puo imperficere : inquanto al Tutto : o da l'una parte, o dall'altra. Ma ponendone una dinanzi : & l'altra dopo, la prima, & terza parte propinqua (restando quella di mezzo perfetta) si imperfeciscono in questo modo. [exemple] Et sotto al segno del Modo maggior : & minor : & Tempo perfetto, la detta Massima si puo far imperfetta, inquanto alle parti remote, con le parti piu remote dalla parte dinanzi, & dalla parte dopo : perdendo una Semibreve da ciascun canto : O pur da un solo, come si vuole : Non restando per questo : che essa Massima non si possa imperficere : inquanto al Tutto, da qual parte si vuole con la parte propinqua, o con lo equivalente : Et anchora : inquanto alle parti propinque : con le parti remote in questo modo : & come disopra e dimostrato. [exemple] Et la Massima sottoposta al segno del magior : & minor Modo, Tempo : & Prolation perfetti : essa si rende imperfetta : inquanto alle parti piu remote : con le parti remotissime : poste da qual parte si sia : o da una sola. Percioche la Minima posta dinanzi : o dopo da essa Massima : imperfecisse le parti piu remote unite. Et cosi (come disopra e detto) si puo imperficere piu lungamente : & come qui appare. [exemple] Ma la Massima sottoposta al Modo maggior imperfetto : & Modo minor perfetto : si puo imperficere solamente, inquanto alle due parti propinque con due parti remote : poste luna dinanzi : & laltra dopo da essa : o pur tutte due dinanzi : o tutte due dopo : O anchora da una sola posta o dinanzi : o dopo, come qui si vede. [exemple] Et sottoposta al segno solo del Tempo perfetto : si puo solamente rendere imperfetta : inquanto alle unite parti remote con le piu remote, poste le Semibrevi intorno allei : nel modo, che qui sotto appare. [exemple] Con simile consideratione si passa nella Massima sottoposta alla Prolation perfetta : rendendola imperfetta, inquanto alle parti piu remote : con le remotissime : togliendole da ciascun de lati una Minima : o pur da un lato solo, & cosi per ordine, pur che la imperfettione sia tale : che alla nota imperfettibile non si levi piu della terza parte : o sia fatta imperfetta in quanto al Tutto, o inquanto alle parti. Quantunque lo imperficere : inquanto alle parti : non e altro : che togliere la terza parte alla parte, & questo e l'ultimo essempio della Massima. [exemple]
Par. II. Delle varie imperfettioni della Longa
[p. 61] Egli e la Longa : che e il Tutto di se stessa, la parte propinqua della quale e la Breve, Et la remota e la Semibreve : Et la piu remota e la Minima : che non sostiene division ternaria. Per tanto la Longa fatta imperfetta sotto al segno del Modo minor perfetto : inquanto al Tutto : perde la terza parte della sua valuta : cio e una Breve dalla parte dinanzi : o dalla parte dopo, Et cio sarebbe, anchora che le parti reducibili al suo Tutto : fusseno due parti remote, Percioche esse sono lo Equivalente della parte propinqua di essa Longa, come qui. [exemple] Et sotto al segno del minor Modo, & Tempo perfetto, essa Longa si puo far imperfetta, inquanto al Tutto con le parti propinque, O con due parti remote per alteration della seconda, poste tutte due dinanzi, o dopo, Et anchora : in quanto alle parti propinque, si puo imperficere da i due lati : lasciando perfetta la Breve unita di mezzo, O pur da qual lato solo si vuole : restandone due parti propinque intere, & perfette : come ne dimostra la presente forma. [exemple] Ma ponendole due Semibrevi dinanzi, & una dopo, non ne alterando nessuna : essa Longa sara intesa esser imperfetta, inquanto a tutte tre le sue parti propinque. Percioche la prima Semibreve fa imperfetta la prima Breve unita, & la seconda la seconda : & la seguente la terza. Et alterandosi la seconda inanzi messa, inquanto al Tutto : dinanzi sara fatta imperfetta : & imperfetta la terza Breve, restando perfetta quella : che in consideratione delle tre unite e quella di mezzo, & questo e il suo essempio. [exemple] Quantunque questi usi a poco a poco si vanno perdendo. Percioche i Componisti de i nostri tempi quasi piu oltra non passano del grado del Tempo perfetto : rimanendo la lor perfettione, imperfettione, alteratione : & l'altre passioni intorno alle Brevi : & Semibrevi, come che molti siano quelli, che alla povera Breve posta inanzi ad un'altra distinta Breve, senza risparmio alcuno, la fanno imperfetta, come se regola alcuna di perfettione non si fusse ubligato di osservare. Et la Longa sottoposta al segno del Modo minor : Tempo : & Prolation perfetti si puo far imperfetta, inquanto alle parti remote, con le piu remote : da qual parte si vuole, togliendole da ciascun de lati una Minima, in questo modo. [exemple] Et chi la vuole imperfetta inquanto al Tutto, con le sue parti propinque : O con lo Equivalente : essa si puo imperficere : come disopra. Ma sottoposta al solo Tempo perfetto : essa Longa si fa imperfetta : inquanto alle parti propinque : con due parti remote, poste tutte due o dinanzi : o dopo, O pur l'una dinanzi, & l'altra dopo : O pur da un sol lato si fa imperfetta, imperficiendosi solamente una delle parti, lasciando l'altra intera : & perfetta cosi. [exemple] Et sottoposta al solo segno della Prolation perfetta : essa Longa non puo patire, senone inquanto alle sue parti remote con le piu remote. Per ilche essa puo perdere una Minima da ciascun di lati cosi. [exemple]
Par. II. Della varia imperfettione della Breve
[p. 64] La Breve poscia e Tutto di se stessa : Ma la sua propinqua parte e la Semibreve, Et la remota e la Minima : laqual la sua binaria divisione non passa. Per ilche la Breve sottoposta al segno del Tempo perfetto, puo perdere una Semibreve : inquanto al Tutto dalla parte dinanzi, o dalla parte dopo : in questo modo, [exemple] Cosa che si puo fare tutta via con le parti remote, Perche due parti remote insieme ridutte fanno una parte propinqua, come qui. [exemple] Et questa regola passa in ciascun grado, o di Modo : o di Tempo, o di Prolatione. Ora sottoposta al Tempo, & Prolation perfetta : essa Breve si puo far imperfetta, inquanto al Tutto, con la parte propinqua, O con due parti remote : per alteration della seconda, discritte tutte due : o dinanzi, o dopo. Et anchora inquanto alle propinque parti, si fa imperfetta da tutti due i lati, lasciando il mezzo perfetto, O pur da un lato solo restandone le due parti propinque di numero ternario compiute, come qui si vede. [exemple] Ma sottomessa alla sola Prolation perfetta, inquanto al Tutto, non si puo fare imperfetta. Percioche di sua natura inquanto al tutto, non e perfetta. Ma inquanto alle parti propinque le si puo levare due Minime : poste l'una dopo, & l'altra dinanzi. Il medesimo effetto faranno poste tutte due o dinanzi, o dopo, Percioche la prima parte remota imperfecisse la prima propinqua unita, & la seconda la seconda. Et di nuovo da una sola parte si puo imperficere, in questo modo. [exemple]
Par. II. Della varia imperfettione delle Semibrevi
[p. 65] Ultimatamente la Semibreve e Tutto di se stessa : la cui propinqua parte e la Minima : che manca di ternaria divisione. La Semibreve adunque sottoposta al segno della Prolation perfetta, da una parte sola (& cio e inquanto al Tutto) essa puo patire imperfettione : Percioche quella nota : che non ha la sua parte propinqua in parti ternarie divisibile, imperfettione, inquanto alla detta parte non patisse. Ma questo e lo suo essempio. [exemple]

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. II. Del numerare i canti : & in qual quantita vogliono terminare
[p. 67] Perche ciascun canto Misurato e sottoposto alla perfettione intesa ne i canti per lo numero ternario : overo alla imperfettione conosciuta per lo binario : per questo a tre a tre, over a due a due le note del canto Misurato vanno numerate. Per tanto il canto : che e sottoposto al Modo maggior perfetto, si numera di tre Longhe : in tre Longhe : o perfette : od imperfette che esse Longhe siano. Et sotto allo imperfetto a due a due. Laonde ciascun di essi canti : che mancasse del suo numero : incompiuto, & mal considerato dal componente si estimerebbe. Et quel, che e sottoposto al Modo minor perfetto : si numera di tre in tre Brevi. Ma se lo imperfetto signoreggia : a due a due si considera. Or il canto : che e sotto al Tempo perfetto : si numera a tre Semibrevi, Et sotto all'imperfetto, a due. Quello poscia : che e sottomesso alla Prolation perfetta : bisogna : che la sua numeratione sia fatta di tre in tre Minime, & per la imperfetta, a due a due si accompagnano. Ma e da saper : che numerando a Longhe, o a Brevi, o a Semibrevi : che ciascuna di loro puo esser perfetta, & imperfetta : perche l'uno grado con l'altro o perfetto, od imperfetto si congiunge. Per il che avertisca il misuratore alla congiuntione de i gradi, Percioche se col Modo maggior perfetto sara congiunto il Modo minor perfetto, allhora il suo canto si numera di tre Longhe in tre Longhe perfette. Ma sel sara il Modo minor imperfetto, si misura con tre Longhe imperfette : & con simile consideratione ne gli altri gradi si passa.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. III, cap. 67. Del Tempo, del Modo, & della Prolatione ; Et in che quantità si debbino finire, o numerare le Cantilene
[p. 269] […] Di maniera, che nel Modo maggior perfetto facevano valere la Massima tre Lunghe, & nell'Imperfetto due. Similmente nel Modo minor perfetto facevano valere la Lunga tre Brevi, & nell'Imperfetto due. La onde quando componevano, ordinavano in tal maniera le loro cantilene ; che nel Modo maggior perfetto numeravano di tre Lunghe in tre Lunghe ; o perfette, overo imperfette, che fussero ; & sotto 'l Modo maggiore imperfetto, di due Lunghe in due Lunghe. Simigliantemente nel Modo minor perfetto numeravano di tre Brevi in tre Brevi, & nell'Imperfetto di due in due. Onde si può vedere, che quando il Compositore componesse sotto alcuno di questi Modi, & non numerasse la cantilena secondo il detto numero al modo detto ; si potrebbe veramente dire, che costui fusse poco considerato ; & che non havesse alcuna cognitione di tal cosa.

‹ post ›


Dialogo di musica (1595)
Scholia

‹ ante ›

Parte prima

La Bible (Vulgate clémentine). Liber genesis

Livre de la Genèse : Cap. 4
[Gen. 4:18–22] Porro Henoch genuit Irad, et Irad genuit Maviaël, et Maviaël genuit Mathusaël, et Mathusaël genuit Lamech. Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, et nomen alteri Sella. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater habitantium in tentoriis, atque pastorum. Et nomen fratris ejus Jubal : ipse fuit pater canentium cithara et organo. Sella quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta opera æris et ferri. Soror vero Tubalcain, Noëma.
[L.-C. Fillion] Or Hénoch engendra Irad, et Irad engendra Maviaël, et Maviaël engendra Mathusaël, et Mathusaël engendra Lamech, qui eut deux femmes, dont l'une s'appelait Ada, et l'autre Sella. Ada enfanta Jabel, qui fut père de ceux qui demeurent dans des tentes, et des pasteurs. Son frère s'appelait Jubal : et il fut le père de ceux qui jouent de la harpe et de l'orgue. Sella enfanta aussi Tubalcaïn, qui eut l'art de travailler avec le marteau, et qui fut habile en toutes sortes d'ouvrages d'airain et de fer. Noéma était la sœur de Tubalcaïn.

Flavius Josèphe. Antiquitatum judaicorum

Référence erronée à La Guerre des Juifs contre les Romains, Lib. I, cap. 3
Les Antiquités judaïques : Lib. I, cap. 4. De interfectione Abel per Cain : & de pena qua multatus est Cain : & de duabus columnis latericia & lapidea : in quibus conscripserunt filii Adam omnem disciplinam rerum cælestium quam per se adinvenerunt
[éd. A. Vercellensis] Enoch vero irath filius fuit : ex quo maiuahel : cujus fuit filius matusahel qui habuit filium lamech : cui filii & filiæ septem & septuaginta fuerunt ex duabus uxoribus ejus nati sella & ada. Horum iobal quidem qui fuit de ada. tabernacula fixit : & greges amavit : tubal consanguineus ejus existens : musicam coluit : & psalterium : citharamque laudavit. Tubalcain qui ex altera natus est : fortitudine cunctos excellens : res bellicas decenter exercuit : ex his etiamque ad libidinem attinent corporis enutrivit : ferrariam artem primus invenit : habuitque sororem nomine noemma.
[F. Bourgoing] De la posterité d'Adam : & des dix aages jusques au deluge
[Enos] qui engendra Iared, & Iared Malaleel, & Malaleel Mathusalé, & Mathusalé Lamech, lequel Lamech eut septante & sept enfans de deux femmes, asavoir Sella & Ada. Entre les autres Ada eut un fils nommé Jobel, lequel ayant trouvé l'invencion de faire des pavillons, se contenta de vivre comme un simple bergier. Et Jubal son frere germain trouva l'art de musique, & fut inventeur du Psalterion & de la harpe. Et Thobel, qui fut fils de Sella, la seconde femme de Lamech, excellant en vertu & force corporelle par dessus tous ses freres, fut homme vaillant en guerre. Et par ce moyen il acquist de grandes richesses, à celle fin qu'il se traitast mieux à son aise : & fut le premier qui forgea, & neut qu'une fille nommée Naama.

Bérose (pseudo-) [Giovanni Nanni, dit Annius de Viterbe]. Antiquitatum libri quinque (1545)

Ouvrage forgé par Annius de Viterbe, publié dans ses Antiquitatum variarum volumina septemdecim (1498)
Lib. I. De temporibus ante primum diluvium
[f. 5'] (Berosus) Scribunt illis temporibus circa Lybanum fuisse Enos urbem maximam gigantum, qui universo orbi dominabantur, ab occasu solis ad ortum. Hi vastitate corporis ac robore confisi, inventis armis omnes opprimebant, libidinique inservientes, invenerunt papiliones, & instrumenta musica & omnes delitias. Manducabant homines & procurabant aborsus, in eduliumque præparabant, & commiscebantur matribus, filiabus, sororibus, & masculis, brutis, & nihil erat sceleris quod non admitterent, contemptores religionis & deorum.
[f. 7'] (commentarium Annii) Ad secundum dubium dicitur quòd peccata Caym & excommunicatæ atque impiæ posteritatis ejus cœperunt sub fratricidio Caym, & adaucta sunt in septima generatione ab Adam, ut notat Moyses Gen. cap. 4. quia Jael, Tubal, & Tubalcaim fuerunt sexti à progenitore suo Caym, & septimi ab Adam, quorum primus invenit delitias in arte pastorali, papiliones & tentoria, secundus fistulam, cytharam, lyram, & organum, cum voce chorea & modulatione musica, tertius verò arma & omne genus ferramenti, ut ibidem Moyses exprimit. Huc usque impia septima generatio ab Adam excrevit per universum orbem. Sed in hac septima generatione impia & excommunicata, cœpit justa posteritas Adæ cum excommunicatis participare conjugio, & supradictis sceleribus impiorum, quia teste Moyse videntes filii dei, scilicet justi homines, filias hominum & Caymicæ posteritatis quòd essent pulchræ, id est, opulentæ & fortunatæ, non obstante excommunicatione, etiam ipsi acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant. Quòd verò etiam septima generatione justorum ab Adam cœperint justi effici participes scelerum & vitiorum, est argumento quod Enoch septimus ab Adam fuit translatus ne malitia immutaret cor ejus, ut scribitur Sapien. 4. capite. Et ideo respondetur ad secundum dubium quòd impiæ posteritatis Caym peccata, sub Caym cœperunt, justorum verò sub sancto Enoch propheta, quem propter bonam vitam deus cito transtulit, ne cum aliis justis jam ad impietatem inclinatis consentiret.

Pline l'Ancien. Naturalis historia

L'Histoire du monde : Lib. VII, cap. 56
[VII, 56] Musicam Amphion, fistulam et monaulum Pan Mercuri, obliquam tibiam Midas in Phrygia, geminas tibias Marsyas in eadem gente, Lydios modulos Amphion, Dorios Thamyras Thrax, Phrygios Marsyas Phryx, citharam Amphion, ut alii, Orpheus, ut alii, Linus. Septem chordis primum cecinit III ad IIII primas additis Terpander, octavam Simonides addidit, nonam Timotheus. Cithara sine voce cecinit Thamyris primus, cum cantu Amphion, ut alii, Linus. Citharœdica carmina conposuit Terpander. Cum tibiis canere voce Trœzenius Ardalus instituit. Saltationem armatam Curetes docuere, pyrrichen Pyrrus, utramque in Creta.
[A. du Pinet de Noroy] Des premiers inventeurs de plusieurs choses
Amphion mit la musique au monde. Quant aux flageolz & arigotz, on les attribue à Pan filz de Mercure. Du cornet à bouquin, Mydas Phrigien en fut le premier inventeur. Toutesfois Amphion fut le premier qui chanta par mesure à la Lydienne : & Thamyras Thracien, à la Dorique : & Marsias Phrygien, à la Phrigienne. Amphion fut aussi le premier inventeur de la Citre : toutesfois aucuns dient que ce fut Orpheus : mais neantmoins d'autres en baillent l'honneur à Linus. Du depuis Terpander y adjousta sept chordes : Simonides y mit la huytiesme : & Timothee la chanterelle. Thamyras fut le premier qui joüa de la citre, sans chanter : mais Amphion chantoit en jouant : & luy donna-on l'honneur d'avoir esté le premier qui eut fait cela : combien que plusieurs autres dient que ce soit Linus. Terpander fit d'avantage : car il composa des chansons propres à jouër & chanter avec la Citre. Trœzenius Dardanus ordonna premierement la musique de bouche, avec les flustes. Les Curetiens furent les premiers inventeurs du bal de la guerre : mais Pyrrhus mit premier en avant le passe pied, nommé Pyrrichichien : & tout cela fut en Candie.

Boccace. Genealogia deorum gentilium

Le Chapitre 3 emprunte largement au De natura deorum de Cicéron.
édition utilisée : Genealogiæ Joannis Boccatii (1511)
Généalogie des dieux des païens : Lib. V, cap. 3. De apolline secundo Jovis secundi filio…
[f. 40'] Voluere insuper, cum illi cytharam donasset Mercurius : eum eliconicis præesse musis : ut eo scilicet lyram tangente musæ canerent. […] Et quoniam ipse pulsorum hominum concordantias reperisset : illi a Mercurio numerorum atque mensurarum principe cytharam concessam dicunt : volentes intelligere uti per diversas voces ex diverso fidium tactu surgentes una fit melodia : si rite tangantur : sic ex diversis pulsuum motibus si rite ordinati sunt : quod ad medicum spectat : fiat sanitas bene dispositi corporis concordantia. […] Lyra canere : & musis præesse eum jam voluere : quia putaverunt eum cælestis melodiæ modulatorem & principem. & inter. ix. sperarum circuitiones varias tanquam inter. ix. musas noticia & demonstratione eorumdem modulos exhibentem.
[éd. A. Vérard] Du second apollo filz du second Jupiter…
Oultre ce ilz ont voulu que quant mercure lui donna la harpe qu'il presida aux muses & chans des montaignes nommees elicon, affin que lui sonnant & touchant la harpe les muses & chançons chantassent. […] Et pource qu'il avoit trouvé la paix & concorde des hommes chassez & expellez ilz dient que mercure prince des nombres & mesures lui conceda & donna la harpe voulans entendre que ainsi que par diverses voies sourdans de divers touchemens de cordes soit faicte une melodie si les cordes sont bien touchees, pareillement de divers mouvemens de poulz s'ilz sont bien ordonnez, laquelle chose appertient au medecin est faicte la santé du corps bien disposé. […] Ilz ont voulu sonner & chanter de la harpe & presider aux muses & chançons. Car ilz ont cuydé modulateur & prince de la melodie celeste, & donnant modulations & armonie par notice & demonstration d'iceulx entre neuf diverses circuicions de speres comme entre neuf muses & harmonies.

Eusèbe de Césarée. Præparatio evangelica

Eusèbe cite la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile, Livre IV, § 5.
La Préparation évangélique : Lib. II, cap. 2. De Græcorum theologia
[Georges de Trébizonde] Bacchum à bacchis vocatum fuisse. Leneum quoniam leneus græce torcular latine appellatur. Bromium a bromo idest ignis sonitu, qui cum ab ortu ederetur insonuit. Satyri quoque eum dicuntur secuti fuisse, qui saltando & tragice canendo voluptatem ei efferebant, ab hoc primo theatrum & musicam fuisse harmoniam inventam. Hæc de Dionysio traduntur.
[É. des Places] Résumés des mythes des Grecs sur leurs dieux et sur leurs héros
On l'appelle Bacchus à cause des Bacchantes, Lénaios parce que les grappes se foulent dans des pressoirs, Bromios en souvenir du bruit fait à sa naissance. On dit aussi que des Satyres l'accompagnent dans les danses et les tragédies, pour son divertissement et son plaisir, et qu'il a enseigné le théâtre et l'ensemble des auditions musicales. Voilà pour Dionysos.

Polybe. Histoire générale

Lib. IV
[N. Perotti] Musicam enim (de vera nunc Musica loquor) universis hominibus utilem esse constat, Arcadibus verà etiam necessariam. Neque verum est, quod Ephorus haudquaquam rectè pronuncians, in proœmio Historiarum scribit, Musicam ad fallendos ac deludendos homines inventam esse. Neque existimandum, veteres Cretenses ac Lacedæmonios supervacuò tibiam ac rhythmos pro tuba in bellum introduxisse : neque antiquissimos Arcadas tanto in honore musicam in eorum rebus publicis habuisse, ut in ea non solùm pueros, verùm etiam adolescentes & juvenes usque ad trigesimum annum necessariò exerceri vellent, homines alioquin vitæ difficilis atque austeræ. Haud enim est obscurum, apud solos verò Arcadas pueros ab ineunte ætate secundum leges, hymnos canere, & Pæana : quibus singuli juxta patriæ morem genia, & heroas, & deos laudare consuerunt. Post hæc Philoxeni & Timothei disciplinis instructi, cum cantibus & choreis annuos ludos Libero patri faciunt pueri quidam, quos pueriles vocant : juvenes, quos viriles. Omnis denique eorum vita in hujusmodi cantionibus versatur : non tam quòd audiendis modulis delectentur, quàm ut se invicem cantando exerceant. Ad hæc, si quis aliquid in cæteris artibus ignoret, nulla apud eos ignominia habetur. Musicam verò neque ignorare quisquam eorum potest, quia necessariò discitur : neque fateri nescire, quia hoc apud eos turpissimum putatur. Postremò spectacula ac ludos in theatris cum cantibus & choreis singulis quibusque annis publicis sumptibus adolescentes civibus præbent.
[L. Meigret] Il est certein que la Musique, j'entens de la vraye Musique, est utile à tout le monde, & mesmement necessaire aus Arcades : ni n'est vray ce qu'Ephore parlant sans raison, escrit au proëme de ses histoires, que la Musique est inventee pour tromper & moquer les hommes : ni ne doit on penser les anciens de Candie, & les Lacedemoniens avoir sans propos mis en avant à la guerre la flute & les chansons au lieu de la trompette, ni les plus anciens Arcades avoir eu la Musique en si grand honneur en leur Republique, de sorte qu'ils la faisoient apprendre, non seulement aus enfans, mais aussi aus jeunes gens jusques à l'aage de trente ans : qui au demeurant estoient hommes difficiles & rudes. Ce n'est pas une chose inconnue, qu'on acoutumoit en la seule Arcadie les enfans des leurs premiers ans, à chanter des louenges en hymnes, par lesquelz chacun ha de coutume de louer les Anges de sa naissance, les hommes de vertu, & les Dieus. Et apres celà, ils font tous les ans des jeus au pere Liber, avec chants & danses, instruiz es disciplines de Philoxene & de Timothee. Et sont ceus des enfans appellez jeus d'enfance, & ceus des jouvenceaus, jeus de jeunesse : finablement toute leur vie est adonnee à cette façon de chanterie, non pas tant pour le plaisir qu'ils prennent à ouïr la Musique, que pour s'exerciter ensemble à chanter. Davantage si quelqu'un est ignorant es autres arts, ils ne le tiennent point pour ignominieus : mais pas un d'eus ne peut ignorer la Musique : car on l'apprent par necessité : ni aussi confesser ne la savoir, car celà est entre eus reputé infame. Au demeurant les jeunes gens font tous les ans à leurs bourgeois des spectacles & jeus au theatre, avec chants & danses, aus despens des finances publiques.

Athénée de Naucratis. Les Deipnosophistes

Lib. XIV, cap. 10. Musicæ laudes variæque Harmoniæ
[N. Le Comte] Achilles etiam Homericus cithara leniebatur, quam solam ex Eetionis spoliis Homerus illi permisit, quæ illius iracundiam posset cohibere. Solo igitur hoc musicæ genere usus est in Iliade. Quòd morbi etiam musica curantur testatur Theophrastus in libro de Afflatione numinis ; ubi Ischiacos scribit sanos fieri si more Phrygio harmoniam aliquis indigena illis accinerit. Hanc harmoniam Phryges primi invenerunt, atque in manus alii tradiderunt.
[J.-B. Lefebvre de Villebrune] Achille, dans Homère, s'adoucit aussi au son de la lyre que le poète lui laisse seule des dépouilles d'Éétion, et qui devenoit le moyen de calmer son caractère bouillant. Théophraste dit dans son Traité sur l'Enthousiasme, que la musique peut guérir des maladies ; la sciatique, par exemple, si l'on joue sur le mode phrygien pour enchanter le mal, et que pendant ce temps-là les malades ne sentent plus leur douleur. Ce mode a eu ce nom des Phrygiens qui l'ont inventé et l'ont mis les premiers en usage.

Boèce. De institutione musica

édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
Lib. I, cap. 10. Quemadmodum Pythagoras proportiones consonantiarum investigaverit
[p. 196] Hæc igitur maxime causa fuit, cur relicto aurium judicio Pythagoras ad regularum momenta migraverit, qui nullis humanis auribus credens, quæ partim natura, partim etiam extrinsecus accidentibus permutantur, partim ipsis variantur ætatibus, nullis etiam deditus instrumentis, penes quæ sæpe multa varietas atque inconstantia nasceretur, dum nunc quidem si nervos velis aspicere vel aer umidior pulsus obtunderet vel siccior excitaret vel magnitudo chordæ graviorem redderet sonum vel acumen subtilior tenuaret vel alio quodam modo statum prioris constantiæ permutaret, et cum idem esset in ceteris instrumentis, omnia hæc inconsulta minimæque æstimans fidei diuque æstuans inquirebat, quanam ratione firmiter et constanter consonantiarum momenta perdisceret. Cum interea divino quodam nutu praeteriens fabrorum officinas pulsos malleos exaudit ex diversis sonis unam quodam modo concinentiam personare. Ita igitur ad id, quod diu inquirebat, adtonitus accessit ad opus diuque considerans arbitratus est diversitatem sonorum ferientium vires efficere, atque ut id apertius conliqueret, mutare inter se malleos imperavit. Sed sonorum proprietas non in hominum lacertis hærebat, sed mutatos malleos comitabatur. Ubi id igitur animadvertit, malleorum pondus examinat, et cum quinque essent forte mallei, dupli reperti sunt pondere, qui sibi secundum diapason consonantiam respondebant. Eundem etiam, qui duplus esset alio, sesquitertium alterius conprehendit, ad quem scilicet diatessaron sonabat. Ad alium vero quendam, qui eidem diapente consonantia jungebatur, eundem superioris duplum repperit esse sesqualterum. Duo vero hi, ad quos superior duplex sesquitertius et sesqualter esse probatus est, ad se invicem sesquioctavam proportionem perpensi sunt custodire. Quintus vero est rejectus, qui cunctis erat inconsonans.
[C. Meyer] Comment Pythagore a exploré les rapports des consonances
Voilà la principale raison pour laquelle Pythagore, après avoir abandonné le jugement des oreilles, se tourna vers l'instance des règles. N'accordant aucune confiance aux oreilles des hommes, lesquelles varient sous l'effet tantôt de la nature, tantôt de circonstances externes, tantôt avec l'âge, il ne se soucia pas davantage des instruments, sources de grande variabilité et d'inconstance. Ainsi, considérons par exemple les cordes : l'air, selon qu'il est plus humide ou plus sec, étouffe ou aiguise la vibration ; la corde, selon son épaisseur rend un son plus grave ou plus aigu selon sa finesse, ou de quelque autre façon, l'état de stabilité antérieur se modifie. Or, comme il en allait de même sur tous les autres instruments, Pythagore, qui jugeait qu'ils étaient tous sans intérêt et très peu dignes de foi, et s'en préoccupait depuis longtemps, recherchait par quelle opération il y parviendrait, de manière ferme et constante, à une pleine connaissance des éléments d'appréciation des consonances. Sur ces entrefaites, tandis qu'il longeait, comme poussé par une inspiration divine, des ateliers d'artisans, il entendit des coups de marteaux dont les divers sons produisaient en quelque sorte un accord harmonieux. C'est ainsi qu'en présence de ce qu'il cherchait depuis longtemps, il s'approcha, tout étonné, de l'ouvrage. Après mûre réflexion, il fut d'avis que la diversité des sons dépendait de la force des ouvriers et pour que cela apparût plus clairement, il leur ordonna d'échanger les marteaux. Or la propriété des sons ne tenait pas à la vigueur des hommes : elle était inhérente aux marteaux que l'on venait d'échanger. Lorsqu'il s'en aperçut, il examina le poids des marteaux. Or il se trouvait qu'ils étaient au nombre de cinq. Il en trouva un qui pesait le double d'un autre : ils se répondaient à la consonance d'octave. Celui qui faisait le double de l'autre était en rapport sesquitierce à l'égard d'un autre avec lequel il résonnait à la quarte. Il découvrit ensuite que ce même marteau – celui qui était le double de l'autre – était en rapport sesquialtère à l'égard d'un autre avec lequel il formait une consonance de quinte. En revanche, il découvrit que les deux dont il fut prouvé que le premier – le double – était en rapport sesquitierce et sesquialtère à leur égard, observaient mutuellement un rapport sesquioctave. Le cinquième marteau fut laissé de côté, étant dissonant à l'égard de tous.

Gaffurio, Franchino. Theorica musice (1492)

Référence erronée à Practica musice (1496), Lib. I, cap. 8
Lib. I, cap. 8. De exquisitione & inventione musicarum consonantiarum
[sig. b₄'] Perquirentem Pythagoram musicas consonantias relicto aurium judicio que partim natura : partim extrinsecus accidentibus permutantur : partim ipsis variantur ætatibus : ad regularum momenta de migrasse græcorum commenta concordant. Nichil enim fidei diversa ei prebuerunt instrumenta : penes quæ sæpe multa varietas atque inconstantia nascebatur : nam si nervos conspiciamus : vel humidior aer pulsus obtundit : vel siccior excitat : vel cordæ magnitudo sonum reddit graviorem : vel subtilior tenuat acumen : vel alium quodammodo prioris constantiæ statum permutat. […] sex precipue sunt vocum conjunctiones ex multiplicibus & superparticularibus habitudinibus deductæ : quas In Somno Scipionis Macrobius & in Thimei Platonis interpretatione Calcidius cunctique musici summo studio venerantur. Has in successu singulariter adducendas Diapason : Diapasondiapente : & Bisdiapason : Diatessaron : Diapente : & tonum : ex duplari & Triplari & quadruplari atque Epitrita : Emiolia & Epogdoa facile deduci concedunt. Quo fit ut ipsum Pythagoram maleum illum quintum inconsonantem in alterum commutasse atque sextum superaddidisse existimemus : quintum scilicet qui minori pondere cunctis præesset quarternario numero constitutus : & sextum qui majore decenario scilicet & senario numero cunctos excederet : nunc sit processus ipsorum sex maleorum propriis ponderibus hoc ordine. iiii. vi. viii. viiii. xii. xvi. Si enim maleum octo librarum ad maleum quattuor constituebat : diapason consonantiam auribus percepisse dupla ratione letabatur. At quoniam sextum maleum denarii senariique ponderis ad maleum octavi ponderis conferebat diapason pariter in dupla proportione ducebat. Rursus quo[nia]m maleum ipsum majoris ponderis ad maleum minoris scilicet quarti ponderis conduxisset Bisdiapason in quadrupla ratione depræhendebat. Sed si maleum duodecim ponderum ad hunc primum quattuor ponderum comparasset : Diapasondiapentes consonantiam tripla proportione ducebat. atque in hunc modum diversis ipsis ponderibus alternatim invicem appossitis consonantias omnes musicas multiplici tantum & superparticulari genere conservari & graviores maleos acutis ita consonare : certo sibi invicem ordine correspondendo depræhendit ut uterque ad audientis sensum statuta dimensione remearet ex variis pulsibus unum sibi consonans offerendo. Q[u]ibus veraciter habitis Pythagoras ipse variis perquirens examinationibus an in his proportionibus omnium consisteret symphoniarum ratio æquis nervis aptavit pondera iisdem numeris & proportionibus sumpta. Tum diversorum longitudinem calamorum singulis dimensionibus aptans integerrimam fidem diversa experientia capiebat. Sæpe quoque æquorum ponderum ciatos mensurans proportionabiliter aqua repletos virga percutiebat. Sed & Tintinabula ærea diversis formata ponderibus virga æ[e]rea ferrea ve percutiens ipsis proportionibus musicas hujusmodi consonantias coaptari atque concorditer respondere perpendit. Hinc etiam ductus longitudinem grossitudinemque cordarum ærearum nervatiliumque proportionibus ipsis ducibus musicos sonos conducere certior est effectus. Atque his modis regulam invenit que ex re vocabulum sumpsit : non quod regula ipsa sit lignea vel ærea per quam sonos magnitudinesque metimur : sed quedam adeo hujusmodi inspectio fixa firmaque ut nullum inquirentem dubio fallat judicio. dicta siquidem a regendo quasi nos regens ne in errorem incidamus. Josephus autem hanc Pythagoream inquisitionem Jubali ante dilu[vi]um ascripsit : quippe qui ipsum verens diluvium cum Adam humano generi prænunciasset mundum igne cito aut aqua periturum sonorum artem adeo gratissimam & peculiarem habuit ut ipsas consonantias & proportiones duabus columnis marmorea scilicet & latericia sculptura insigniret : marmorea quidem ne putrefieret influctibus : latericia vero ne solveretur ab igne : quam post diluvium posteritas ipsa repperit usui que mandavit. Harum quidem exquisitarum proportionum eductarumque consonantiarum formas demonstrat hec subjecta figura : [figure].

Macrobe. Commentarium in Ciceronis somnium Scipionis

Commentaire au songe de Scipion : Lib. II, cap. 1
[II, 1] Hoc Pythagoras primus omnium Graiæ gentis hominum mente concepit : et intellexit quidem, compositum quiddam de sphæris sonare propter necessitatem rationis, quæ a cœlestibus non recedit ; sed quæ esset illa ratio, vel quibus observanda modis, non facile deprehendebat : cumque eum frustra tantæ tamque arcanæ rei diuturna inquisitio fatigaret, fors obtulit, quod cogitatio alta non reperit. Cum enim casu præteriret in publico fabros, ignitum ferrum ictibus mollientes, in aures ejus malleorum soni certo sibi respondentes ordine repente ceciderunt : in quibus ita gravitati acumina consonabant, ut utrumque ad audientis sensum stata dimensione remearet, et ex variis impulsibus unum sibi consonans nasceretur. Hic occasionem sibi oblatam ratus deprehendendi oculis et manibus, quod olim cogitatione quærebat […]. Hic Pythagoras tanti secreti campos, deprehendit numeros, ex quibus soni sibi consoni nascerentur : adeo ut fidibus sub hac numerorum observatione compositis, certæ certis, aliæque aliis convenientium sibi numerorum concordia tenderentur ; ut una impulsa plectro, alia licet longe posita, sed numeris conveniens, simul sonaret.
[M. Armisen-Marchetti] Découverte par Pythagore des règles mathématiques de l'harmonie
8/ Cela, Pythagore fut le premier de tous les hommes de race grecque à le concevoir et à comprendre, certes, que la raison, qui ne fait jamais défaut aux corps célestes, rendait nécessaire que le son émis par les sphères fût structuré ; mais il avait du mal à se représenter la nature de cette raison et les modalités par lesquelles l'observer ; et tandis qu'il s'épuisait vainement dans cette longue quête d'une réalité si imposante et si mystérieuse, le hasard lui présenta ce qu'une réflexion approfondie avait échoué à découvrir. 9/ Comme il passait par hasard dans la rue devant des forgerons battant le fer incandescent, les sons des marteaux qui se répondaient en ordre précis frappèrent tout à coup ses oreilles ; les aigus s'y harmonisaient si bien aux graves que les uns et les autres revenaient affecter la perception de l'auditeur en respectant un intervalle fixe, et que, de ces coups variés, naissait une harmonie unique. 10/ Comprenant l'occasion qui s'offrait à lui, Pythagore saisit grâce à la vue et au toucher ce qu'il cherchait depuis longtemps par la réflexion […]. 13/ Alors Pythagore, en possession de ce considérable secret, détermina les nombres dont naissaient les sons d'un accord : usant d'un instrument à cordes dont la structure se conformait à ces lois numériques, il fit en sorte que des cordes déterminées fussent tendues selon des nombres déterminés et d'autres selon d'autres nombres, en respectant l'accord des nombres régissant l'harmonie, si bien que, quand une corde unique était frappée par le plectre, une autre, qui pouvait être placée à distance mais s'accordait numériquement avec elle, résonnait du même coup.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. I, cap. 1. Della origine et certezza della Musica
[p. 3] […] Dall'udito adunque, come dal più necessario de gli altri sentimenti, la scienza della Musica hà havuto la sua origine ; la cui nobiltà facilmente si può per l'antichità dimostrare : percioche (come dicono Mose, Gioseffo, & Beroso Caldeo) avanti che fusse il diluvio universale fu al suono de martelli trovata da Jubale della stirpe di Caino : Ma perduta poscia per lo sopravenuto diluvio, di nuovo fu da Mercurio ritrovata : conciosia che (come vuole Diodoro) egli fu il primo, che osservò il corso delle stelle, l'harmonia del canto, & le proportioni de i numeri ; Et dice ancora lui esser stato l'inventore della Lira con tre chorde ; del cui parere è stato anco Luciano ; quantunque Lattantio, nel libro che fa della Falsa religione, attribuisca l'inventione della Lira ad Apollo ; & Plinio voglia, che l'inventore della Musica sia stato Anfione. Ma sia a qual modo si voglia, Boecio accostandosi all'opinione di Macrobio, & allontanandosi da Diodoro vuole, che Pitagora sia stato colui, che ritrovò la ragione delle musicali proportioni al suono de martelli : Percioche passando egli appresso una bottega di fabbri, i quali con diversi martelli battevano un ferro acceso sopra l'incudine, gli pervenne all'orecchie un certo ordine de suoni, che gli movea l'udito con dilettatione ; & fermatosi alquanto, cominciò ad investigare onde procedesse cotale effetto ; & parendogli primieramente, che dalle forze diseguali de gli huomini potesse procedere, fece che coloro, i quali battevano, cambiassero i martelli : ma non udendo suono diverso da quello di prima, giudicò (come era il vero) che la diversità del peso de martelli fusse cagione. Per la qual cosa havendo fato pesare ciascuno separatamente, ritrovò tra li numeri delli pesi le ragioni delle consonanze & dell'harmonie ; le quali egli poi industriosamente accrebbe in questo modo : che havendo fatto chorde di budella di pecore di grossezza uguale, attaccando ad esse li medesimi pesi de martelli, ritrovò le medesime consonanze ; tanto più sonore, quanto le chorde per sua natura rendono il suono all'udito più grato. Continuossi quest'harmonia per alquanto spatio di tempo, & dipoi li successori, li quali sapevano gia li suoi fundamenti esser posti in certi & determinati numeri, più sotilmente facendone prova, a poco a poco la ridussero a tale, che le diedero nome di perfetta & certa scienza. Et rimovendo li falsi, & dimostrando li veri concenti con evidentissime ragioni de numeri & infalibili, ne diedero in iscritto chiarissime regole ; come apertamente in tutte le altre scienze vedemo esser avenuto, che li primi inventori di esse, come chiaramente lo dimostra Aristotele, non ne hebbero mai perfetta cognitione ; anzi con quel poco di lume erano mescolate molte tenebre di errori, li quali rimossi da chi li conosceva, in vece loro succedeva la verità ; si come fece egli intorno alli principii della Filosofia naturale, che adducendo diverse opinioni de gli antichi filosofi, approvò le buone & vere, rifiutò le false, dichiarò le oscure & male intese, & aggiungendovi la sua opinione & autorità, dimostrò & insegnò la vera scienza della Filosofia naturale.

Aaron, Pietro. Toscanello in musica… con l'aggiunta (1523, R/1529)

Lib. I, cap. 2. De gli inventori de la musica
[sig. A₄] Amphion thebano (secondo Plinio) fu trovatore de la musica. Heraclide (come afferma Plutarcho nel libro, ove egli raccoglie gli antichi musichi, et primi inventori di tal arte) dice piu chiaro, che Amphion primo ritrovo il canto, et la poesia de la cithara, come quello che dal padre Giove fu instrutto : nel qual tempo medesimo Lino di Negroponte compose le lamentationi, et gli pianti in verso. Anthe di Anthedone citta di Boetia compose gli hymni. Pierio di Pieria gli poemati di muse. Ma Philammone delphico (segue el medesimo) dette fuora le modulate cantiche al nascimento di Latona, di Diana, et di Apolline, et constitui li chori circa il tempio delphico. Ma sopra tutti il canto di Thamyra thracio fu canoro, et assettato, et venne di tanta eccellenza, che non dubitò (come gli Poeti ne sono autori) isfidare le muse a contralto. Costui medesimo mandò in luce la guerra de Titani fatta contra gli dei composta in verso. Et Demodoco da Corfù vecchio musico celebrò la ruina di Troia, et le nozze di Venere et di Volcano in opera poetica. Phemio Ithacese cantò in verso la tornata da Troia de Greci, sotto Agamennone duca. Et certo il dire de gli racontati poemati non fu senza metro over certo numero, ma qual fu di Stesichoro, et de gli altri vecchi poeti, gli quali composero le canzone postovi le modulationi. Soccessero dopo costoro altri senza numero che l'accrebbono, et ornarono, chi di leggi, chi di istromenti, chi d'una cosa chi de l'altra, laqual cosa sarebbe troppo lungo a riccontare. Pythagora in fine fu diligente inquisitore, et messe insieme le consonanze de la musica, et quello che altri temerariamente volevano pendere dal dubbioso et infidele arbitrio de gli orecchi a certo et fermo giuditio de la mente ridusse, tolta la pruova da gli martegli de fabbri, et da l'esstensioni de le chorde. Vogliono altri che questa inventione non fussi d'huomo mortale, ma dono di Apolline ornato di tutte le virtu et scienze, de la qual cosa dicono farne testimonio Alceo in uno hymno, & a confermatione essere ne l'isola di Delo una statua di Apolline consacrato in tale habito, che ne la dextra tenga l'arco, ne la sinistra le gratie, de le quali ciascuna tiene qualche istromento musico, una la lyra, l'altra le pive, quella che è in mezzo la fistola aggiunta a la bocca. Sono alcuni che a Mercurio l'attribuiscono. Chamaleone pontico (se credemo ad Atheneo nel nono) Disse l'inventione de la musica essere venuta in consideratione a gli antichi, per gli augelli cantanti ne le solitudini, & alloro imitationi esser stato preso il stato musicale, alegando l'autorita di Alcmane poeta lyrico, che parla di se medesimo in questo senso. Compose anchora Alcmane et ritrovo la modulatione, mettendo insieme il modulato nome de le perdici. Non dimeno noi si come habbiamo il testamento vecchio per fondamento de la christiana nostra vera fede, cosi anchora habbianlo in questa, et crediamo esser la verità quel che dice Moyse nel Genesi, che Tubal fu trovatore de la scienza musica, il qual fu de la stirpe di Cain nanzi il diluvio.

Ficin, Marsile. Compendium Marsilii ficini in Timeum (1484)

édition utilisée : Omnia divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini (1532)
Cap. 31. Quæ consonantiæ ex quibus proportionibus oriantur
[p. 690] Pythagoram ferunt, quum apud ærarios fabros annotavisset ex malleorum ictibus consonantiam lege ponderum provenire, collegisse numeros, quibus sibi consentiens diversitas ponderum continebatur. deinde tetendisse nervos tam variis ponderibus alligatis, quàm varia in malleis fuisse didicerat : atque hinc manifeste consideravisse, ex nervo qui super alium sesquioctava ratione protendebatur, adversus alium discerni tonum, id est plenum integrumque sonum, qualis erat novem ad octo proportio. […] Animadvertit deinde Pythagoras integram plenamque toni, ut ita dixerim, latitudinem duobus sonis & uno intervallo constare : atque ita prima consonantiæ adeptus est elementa. Quarum prima Diapason extitit, ex prima videlicet proportione, id est dupla resultans, ubi scilicet chorda hæc super illam ex duplo pondere, duplo magis tenta, dum pulsarentur ambæ, duplo vehementius citiusque in suam sese recipiens rectitudinem, vocem longe acutiorem vicissim longe graviori reddebat, adeo tamen amicam, ut quasi unicus appareret sonus seipso hinc angustior, inde amplior. Sonum hunc ubi occurrebat acutior, modulando metitus est in octavo altitudinis gradu à gravi, connumerato videlicet gravi, esse locatum : item octo quidem sonis, & intervallis septem, tonis autem sex fermè constare. […]

La Bible (Vulgate clémentine). Liber regum I

Livre des Rois I [Samuel I] : Cap. 16
[I Reg. 16:14–23] Spiritus autem Domini recessit a Saul, et exagitabat eum spiritus nequam a Domino. Dixeruntque servi Saul ad eum : Ecce spiritus Dei malus exagitat te. Jubeat dominus noster, et servi tui qui coram te sunt quærent hominem scientem psallere cithara, ut quando arripuerit te spiritus Domini malus, psallat manu sua, et levius feras. Et ait Saul ad servos suos : Providete ergo mihi aliquem bene psallentem, et adducite eum ad me. Et respondens unus de pueris, ait : Ecce vidi filium Isai Bethlehemitem scientem psallere, et fortissimum robore, et virum bellicosum, et prudentem in verbis, et virum pulchrum : et Dominus est cum eo. Misit ergo Saul nuntios ad Isai, dicens : Mitte ad me David filium tuum, qui est in pascuis. Tulit itaque Isai asinum plenum panibus, et lagenam vini, et hædum de capris unum, et misit per manum David filii sui Sauli. Et venit David ad Saul, et stetit coram eo : at ille dilexit eum nimis, et factus est ejus armiger. Misitque Saul ad Isai, dicens : Stet David in conspectu meo : invenit enim gratiam in oculis meis. Igitur quandocumque spiritus Domini malus arripiebat Saul, David tollebat citharam, et percutiebat manu sua, et refocillabatur Saul, et levius habebat : recedebat enim ab eo spiritus malus.
[L.-C. Fillion] Or l'Esprit du Seigneur se retira de Saül, qui était agité par un esprit mauvais envoyé par le Seigneur. Alors les officiers de Saül lui dirent : Voici qu'un mauvais esprit envoyé de Dieu vous agite. Que notre seigneur commande, et vos serviteurs, qui sont auprès de vous, chercheront un homme qui sache toucher la harpe, afin qu'il en joue lorsque le mauvais esprit envoyé par le Seigneur vous agitera, et que vous en receviez du soulagement. Saül dit à ses officiers : 'Cherchez-moi donc quelqu'un qui sache bien jouer de la harpe, et amenez-le moi.' Et l'un d'entre eux répondit : 'J'ai vu l'un des fils d'Isaï le Bethléémite, qui sait jouer de la harpe. C'est aussi un jeune homme très robuste, propre à la guerre, sage dans ses paroles, et plein de beauté ; et le Seigneur est avec lui.' Saül fit donc dire à Isaï : 'Envoyez-moi votre fils David, qui est avec vos troupeaux.' Isaï prit aussitôt un âne qu'il chargea de pain, d'une amphore de vin et d'un chevreau, et il les envoya à Saül par son fils David. David vint trouver Saül, et se présenta devant lui. Et Saül l'aima extrêmement, et le fit son écuyer. Il envoya ensuite dire à Isaï : 'Que David demeure auprès de moi, car il a trouvé grâce à mes yeux.' Ainsi toutes les fois que le mauvais esprit envoyé par le Seigneur se saisissait de Saül, David prenait sa harpe et en jouait ; et Saül en était soulagé, et se trouvait mieux, car l'esprit malin se retirait de lui.

Aulu-Gelle. Noctes atticæ

Les Nuits attiques : Lib. IV, cap. 13. Quod incentiones quædam tibiarum certo modo factæ ischiacis mederi possunt
[IV, 13:1–4] Creditum hoc a plerisque esse et memoriæ mandatum, ischia cum maxime doleant, tum, si modulis lenibus tibicen incinat, minui dolores, ego nuperrime in libro Theophrasti scriptum inveni. Viperarum morsibus tibicinium scite modulateque adhibitum mederi refert etiam Democriti liber, qui inscribitur - - -, in quo docet plurimis hominum morbidis medicinæ fuisse incentiones tibiarum. Tanta prosus adfinitas est corporibus hominum mentibusque et propterea vitiis quoque aut medellis animorum et corporum.
[R. Marache] Que certains chants de flûte, joués d'une manière déterminée, peuvent guérir la sciatique
Beaucoup ont cru et publié qu'au moment le plus aigu des crises de sciatique, si un flûtiste joue sur un rythme doux, les souffrances diminuent, tel est ce que j'ai trouvé tout récemment dans un livre de Théophraste. Qu'un morceau de flûte, joué habilement et mélodieusement, guérit les morsures de vipère, un livre de Démocrite intitulé < de la Peste > le rapporte, dans lequel il est enseigné que beaucoup de maladies humaines ont été guéries par des airs de flûte. Tant est grande la parenté entre le corps et l'esprit humains, et par conséquent entre les affections et les remèdes de l'âme et du corps.

Basile de Césarée, saint. Ad adolescentes [Homélie 54]

édition utilisée : Omnia D. Basilii Magni archiepiscopi Cæsareæ Cappadociæ, quæ extant, opera (1540)
Concio ad adolescentes, quomodo ex Græcis autoribus utilitas capienda sit
[J. Cornario] Sed neque Timotheus dimissis cantilenis, in palæstris degebat, neque enim tantum in Musica præ ombinus excelluisset, utpote cui tanta artis facultas aderat, ut etiam ad iram animum excitare posset, per concitatam & austeram harmoniam : sed & laxare ac mollire rursus per remissam, si quando vellet. Quapropter sanè quum Alexandro aliquando Phrygiam harmoniam incinuisset, excitasse ipsum fertur ad arma inter cœnandum, & rursus reduxisse ad convivas, harmonia laxata. Tantam vim tum in Musica, tum in gymnicis certaminibus exercitatio habet ad finis adeptionem.
[A. Perrot] Aux jeunes gens. Comment tirer profit de la littérature grecque
Timothéos, non plus, ne délaissait pas la mélodie pour passer son temps dans les palestres. Car, ce faisant, il n'aurait pas pu l'emporter à ce point sur tous dans le domaine de la musique, lui qui possédait une maîtrise si grande dans cet art qu'il pouvait exciter l'ardeur, par des accords soutenus et rudes, tout aussi bien que l'apaiser et l'adoucir de nouveau, par des accords relâchés, quand il le voulait. C'est bien grâce à cet art aussi que, un jour qu'il jouait sur le mode phrygien devant Alexandre, il le fit se lever pour prendre les armes, dit-on, et ce en plein repas, et faire demi-tour pour revenir auprès des convives, en relâchant son harmonie. Telle est, en matière de musique et de compétitions gymniques, la force procurée par l'entraînement pour parvenir à ses fins.

Hérodote. Histoires

Lib. I. Clio
[L. Valla] Bello quod gessit cum milesiis a patre traditum hac ratione miletum illud transgressus obsiderat : dum fruges in regione erant adultæ : tunc exercitum immittebat : procedens in expeditionem ad cantum fistularum fidiumque ac tibiæ tam muliebris quam virilis.
[P. Saliat] Entre autres il [Halyattes] feit la guerre aux Milesiens comme reprenant la querelle de son pere, car se jectant dans le pays il les tint assiegez en maniere, que si tost que leans il y avoit un fruict meur, il y tiroit son armée, & alloit en la guerre avec flustes, haultboys, & autres instrumens de musique propres tant aux femmes qu'aux hommes.

Aulu-Gelle. Noctes atticæ

Suivent deux anecdotes relatives au roi Alyatte (Hérodote) et à l'orateur Gracchus (Cicéron) que Pontio évoque également dans le Dialogo.
Les Nuits attiques : Lib. I, cap. 11. Quod Thucydides, scriptor inclutus, Lacedæmonios in acie non tuba, sed tibiis esse usos…
[I, 11:1–4] Auctor historiæ Græcæ gravissimus Thucydides Lacedæmonios, summos bellatores, non cornuum tubarumve signis, sed tibiarum modulis in prœliis esse usos refert non prorsus ex aliquo ritu religionum neque rei divinæ gratia neque autem, ut excitarentur atque evibrarentur animi, quod cornua et litui moliuntur, sed contra, ut moderatiores modulatioresque fierent, quod tibicinis numeris temperatur. Nihil adeo in congrediendis hostibus atque in principiis prœliorum ad salutem virtutemque aptius rati, quam si permulti sonis mitioribus non inmodice ferocirent. Cum procinctæ igitur classes erant et instructa acies cœptumque in hostem progredi, tibicines inter exercitum positi canere inceptabant. Ea ibi præcentione tranquilla et delectabili atque adeo venerabili ad quandam quasi militaris musicæ disciplinam vis et impetus militum, ne sparsi dispalatique proruerent, cohibebatur.
[R. Marache] Que selon Thucydide, historien illustre, les Lacédémoniens ne se servaient pas au combat de la trompette, mais de la flûte…
L'historien grec qui a la plus grande autorité, Thucydide, rapporte que les Lacédémoniens, guerriers par excellence, se servaient dans les batailles, non pas de signaux de cors et de trompettes, mais des mélodies de la flûte, et ce n'était pas l'effet de quelque prescription religieuse, ni le désir d'accomplir un rite, ni pour exciter et enflammer les cœurs comme le font les cors et les trompettes, mais au contraire pour les rendre plus modérés et plus mesurés, retenue que procurent les rythmes de la flûte. Ils étaient persuadés qu'à la rencontre avec l'ennemi et au début du combat, rien ne convenait mieux pour procurer salut et courage, que d'éviter de se déchaîner sans mesure, apaisé par une musique assez douce. Quand les unités étaient prêtes et la ligne de bataille établie, qu'on s'était mis à marcher contre l'ennemi, les flûtistes, disposés entre les rangs, se mettaient à jouer. Ce prélude calme et auguste retenait en quelque sorte, selon la discipline des rythmes militaires, la violence et l'élan des soldats et les empêchait de se disperser dans le désordre en se ruant en avant.

Athénée de Naucratis. Les Deipnosophistes

Lib. XIV, cap. 11. De musicæ utilitate
[N. Le Comte] Neque illud sanè audiendum est, quod scribit Polybius Megalopolitanus, ut asserit Ephorus musicam ad fraudes ac fallaciam ab hominibus fuisse excogitatam : neque Cretes Lacedæmoniosque antiquos tibiam ac rhythmum temerè in bellum introduxisse pro tuba.
[J.-B. Lefebvre de Villebrune] Mais, dit Polybe de Mégalopolis, il ne faut pas s'imaginer avec Ephore que la musique ait été introduite parmi les hommes pour tromper, et pour être employée à des prestiges. Ne croyons pas non plus que les Crétois et les Lacédémoniens des temps reculés aient introduit au hasard le jeu de la flûte et le rhythme, au lieu de la trompette, dans toutes leurs expéditions militaires.

La Bible (Vulgate clémentine). Prophetia Danielis

Prophétie de Daniel : Cap. 3
[Dan. 3:5–7] 'In hora qua audieritis sonitum tubæ, et fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ, et universi generis musicorum, cadentes adorate statuam auream, quam constituit Nabuchodonosor rex. Si quis autem non prostratus adoraverit, eadem hora mittetur in fornacem ignis ardentis.' Post hæc igitur, statim ut audierunt omnes populi sonitum tubæ, fistulæ, et citharæ, sambucæ, et psalterii, et symphoniæ, et omnis generis musicorum, cadentes omnes populi, tribus, et linguæ adoraverunt statuam auream, quam constituerat Nabuchodonosor rex.
[L.-C. Fillion] 'Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la symphonie et de toute sorte d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue d'or qu'a érigée le roi Nabuchodonosor. Si quelqu'un ne se prosterne pas et n'adore pas, il sera à l'instant même jeté dans une fournaise embrasée.' C'est pourquoi, aussitôt que tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la symphonie et de toute sorte d'instruments de musique, tous les peuples, les tribus et les langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait érigée le roi Nabuchodonosor.

La Bible (Vulgate clémentine). Liber regum II

Livre des Rois II [Samuel II] : Cap. 6
[II Reg. 6:3–5] Et imposuerunt arcam Dei super plaustrum novum : tuleruntque eam de domo Abinadab, qui erat in Gabaa : Oza autem et Ahio, filii Abinadab, minabant plaustrum novum. Cumque tulissent eam de domo Abinadab, qui erat in Gabaa, custodiens arcam Dei Ahio præcedebat arcam. David autem et omnis Israël ludebant coram Domino in omnibus lignis fabrefactis, et citharis et lyris et tympanis et sistris et cymbalis.
[L.-C. Fillion] Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, habitant de Gabaa. Oza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Et lorsqu'ils eurent sorti l'arche de la maison d'Abinadab qui la gardait à Gabaa, Ahio marchait devant elle. Cependant David et tout Israël jouaient devant le Seigneur de toutes sortes d'instruments de musique : de la harpe, de la lyre, du tambourin, des cistres et des cymbales.

La Bible (Vulgate clémentine). Apocalypsis Joannis

Apocalypse de saint Jean : Cap. 5
[Apoc. 5:8–10] Et cum aperuisset librum, quatuor animalia, et viginti quatuor seniores ceciderunt coram Agno, habentes singuli citharas, et phialas aureas plenas odoramentorum, quæ sunt orationes sanctorum : et cantabant canticum novum, dicentes : Dignus es, Domine, accipere librum, et aperire signacula ejus : quoniam occisus es, et redemisti nos Deo in sanguine tuo ex omni tribu, et lingua, et populo, et natione : et fecisti nos Deo nostro regnum, et sacerdotes : et regnabimus super terram.
[L.-C. Fillion] Et lorsqu'il eut ouvert le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'Agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Vous êtes digne, Seigneur, de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux ; car vous avez été égorgé, et par votre sang vous nous avez rachetés pour Dieu, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation ;  et vous nous avez faits rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre.
Apocalypse de saint Jean : Cap. 14
[Apoc. 14:2–3] Et audivi vocem de cælo, tamquam vocem aquarum multarum, et tamquam vocem tonitrui magni : et vocem, quam audivi, sicut citharœdorum citharizantium in citharis suis. Et cantabant quasi canticum novum ante sedem, et ante quatuor animalia, et seniores : et nemo poterat dicere canticum, nisi illa centum quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra.
[L.-C. Fillion] Et j'entendis une voix qui venait du ciel, semblable au bruit de grandes eaux, et semblable au bruit d'un grand tonnerre ; et la voix que j'entendis était comme celle de harpistes qui jouent de leurs harpes. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre animaux et les vieillards ; et personne ne pouvait chanter ce cantique si ce n'est ces cent quarante-quatre mille qui ont été rachetés de la terre.

La Bible (Vulgate clémentine). Liber regum IV

Livre des Rois IV [Rois II] : Cap. 3
[IV Reg. 3:13–16] Dixit autem Eliseus ad regem Israël : 'Quid mihi et tibi est ? vade ad prophetas patris tui et matris tuæ.' Et ait illi rex Israël : 'Quare congregavit Dominus tres reges hos ut traderet eos in manus Moab ?' Dixitque ad eum Eliseus : 'Vivit Dominus exercituum, in cujus conspectu sto, quod si non vultum Josaphat regis Judæ erubescerem, non attendissem quidem te, nec respexissem. Nunc autem adducite mihi psaltem.' Cumque caneret psaltes, facta est super eum manus Domini, et ait : 'Hæc dicit Dominus : […]'.
[L.-C. Fillion] Et Élisée dit au roi d'Israël : 'Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ? Allez aux prophètes de votre père et de votre mère.' Le roi d'Israël lui dit : 'D'où vient que le Seigneur a assemblé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab ?' Élisée lui dit : 'Vive le Seigneur des armées, en la présence duquel je suis ; si je ne respectais la personne de Josaphat, roi de Juda, je n'aurais pas même jeté les yeux sur vous, et je ne vous aurais pas regardé. Mais maintenant amenez-moi un joueur de harpe.' Et tandis que cet homme jouait sur sa harpe, la main du Seigneur fut sur Élisée, et il dit : 'Voici ce que dit le Seigneur […]'.

Pline l'Ancien. Naturalis historia

L'Histoire du monde : Lib. IX, cap. 8
[IX, 8] Delphinus non homini tantum amicum animal, verum et musicæ arti, mulcetur symphoniæ cantu, set præcipue hydrauli sono. […] Quæ faciunt ut credatur, Arionem quoque citharœdicæ artis, interficere nautis in mari parantibus ad intercipiendos ejus quæstus, eblanditum uti prius caneret cithara, congregatis cantu delphinis cum se jecisset in mare, exceptum ab uno Tænarum in litus pervectum.
[A. du Pinet de Noroy] Du Daufin
Les Daufins sont fort amoureux des hommes, & principalement de la Musique : car ilz prennent grand plaisir d'ouyr un accord de voix, & signamment quand ilz oyent sonner d'un Hydraulus. […] De sorte que l'Histoire d'Arion est aysee à croire : lequel estant une fois en la mercy des Mariniers sur Mer, & ayant le bruyt d'avoir de grans deniers sur soy, pource qu'il faisoit de bons proffitz au Jeu de la Citre, dont il estoit excellent jouëur : les Mariniers delibererent le jetter en la Mer pour luy voler ses deniers : mais il leur requit le plus gracieusement qu'il peust, de luy permettre jouër de sa Citre, avant que mourir. Ce qu'ilz firent. Et de faict, au son de sa Citre s'amassa un grand Monde de Daufins. Ce que voyant, il se jetta en la Mer, ou il fut receu par un Daufin, lequel le rendit jusques au Cap de Tenaro, qui est en la Contree de Misistrat.

Gaffurio, Franchino. Theorica musice (1492)

Lib. I, cap. 1. De musicis & effectibus atque commendatione musice discipline
[sig. a₂] At quanta sit vis & potestas rationis harmonicæ quæ ut inquit Plinius ultimo secundi rerum naturam sibi ipsi congruere cogit succinte discutiendum videtur. Orpheum enim & Amphionem animalia ratione carentia saxaque & silvas cantibus traxisse confictum est. At musis concinentibus cantuque monstrato nonnullos homines ea voluptate adeo delinitos fuisse tradunt ut canentes cibum potumque negligerent imprudenterque perirent exquibus deinceps cicadarum genus sit natum munus hoc a musis nactum ut alimonia non indigeat sed absque cibo potuque quam diu vixerit cantet. Nullum quippe legimus tam immitte tamque asperum pectus quin ob[le]ctamentorum talium moveatur affectu. nam primi forte gentes sine rationis cultu barbaras vel saxi instar nullo affectu molles ad sensum voluptatis canendo traxerunt quod & Quintilianus in musicis laudibus docet & Oratius in arte poetica his versibus exprimit Silvestres homines sacer interpresque deorum Cedibus & victu fero deteruit Orpheus Dictus ob hoc lenire tygres rapidosque leones : Dictus & Amphion thebanæ conditor urbis Saxa movere sono testudinis & prece blanda Ducere quo vellet. Cytharizantem quoque Arionem unda immersum Delphinus fidibus hominis amiciciam sibi ipsi persuasus sospitem ad littus evexit ut Herodotus in primo hystoriæ suæ & nono naturalium Plinius tradidere. In lidia nympharum insulas dicunt quas etiam recentior asserentium Varro se vidisse testatur quod in medium stagnum a continenti procedentes cantu tibiarum primo in circulum motæ de hinc ad littora revertuntur. Ferunt & serpentes cantu allici atque disrumpi Elephantos indicos organica permulsos voce detineri : atque cervos fistulis capi. Cicnosque cytharæ cantu adduci scribit Martianus capella. Nonnulle item aves ut cardueles & luscinie alieque cantum veluti quadam disciplina artis exercent : & quasi omnes atque item terrenæ aquatilesque beluæ invitante cantu in retia sponte decurrunt ut hoc carmine prudentis promit auctoritas Fistula dulce canit volucrem dum decipit auceps.

Martianus Capella. De nuptiis Philologiæ et Mercurii

Les Noces de Philologie et de Mercure : Lib. IX. De harmonia
[f. t₃'] Animalium vero sensus meis cantibus incunctanter adduci saltem Thracius Cytharista perdocuit. In quo non fabula : sed veritas gloriam procreavit. Unde enim cervi fistulis capiuntur. Pisces in stagno Alexandriæ crepitu detinentur. Cygnos hyperboreos cytharæ cantus adducit. Elephantes indicos organica permulsos detineri voce compertum. Fistulis aves allici comprobatum. Infantibus crepitacula vagitus abrumpere. Fides delphinis amicitiam hominum persuasere. Quid cantibus allici disrumpique serpentes. Glande, ferunt messesque transire : manes cieri : lunamque laborare. Non ne ipsius vetustatis persuasione compertum ? In Lydia nympharum insulas dici : quas etiam recentior asserentium Varro se vidisse testatur : Quæ in medium stagnum a continenti procedentes cantu tibiarum primo in circulum motæ. Dehinc ad littora revertuntur. In Attico littore mare cytharam sonat. Megaris saxum ad ictum pulsus cujuscumque fidicinat. Possem innumera mortalibus a me collata percurrere : ut non me terras fugiendi studio reliquisse : sed ingratæ humanitatis ignaviam viderer jure damnasse. Sed jam ad artis præcepta desiliam : ut nupturæ Virgini promissum munus impendam.
[J.-B. Guillaumin] Les effets de la musique sur les hommes, sur les animaux, et sur les êtres inanimés
Quant aux sens des animaux, ils se laissent conduire sans aucune hésitation par mes chants ; c'est du moins ce qu'a parfaitement montré le cithariste thrace : dans son cas, ce n'est pas une légende, mais la vérité même qui est à l'origine de sa gloire. En effet, comment se fait-il que l'on capture des cerfs avec des syrinx, que dans le bassin d'Alexandrie on retienne prisonniers des poissons grâce à des percussions, et que la musique de la cithare attire les cygnes hyperboréens ? On sait que les éléphants d'Inde sont charmés et maîtrisés par la musique de l'orgue ; il est prouvé que les oiseaux sont attirés par les syrinx et que les crécelles interrompent les braillements des enfants ; quant aux lyres, elles ont toujours persuadé les dauphins d'être les amis des hommes.

Macrobe. Commentarium in Ciceronis somnium Scipionis

Commentaire au songe de Scipion : Lib. II, cap. 3
[II, 3:7–11] Nam ideo in hac vita omnis anima musicis sonis capitur, ut non soli, qui sunt habita cultiores, verum universæ quoque barbaræ nationes cantus, quibus vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad mollitiem voluptatis resolvantur, exerceant : quia anima in corpus defert memoriam musicæ, cujus in cœlo fuit conscia ; et ita delinimentis canticis occupatur, ut nullum sit tam immite, tam asperum pectus, quod non oblectamentorum talium teneatur affectu. […] Et quid mirum, si inter homines musicæ tanta dominatio est, cum aves quoque, ut lusciniæ, ut cygni, aliæve id genus, cantum veluti quadam disciplina artis exerceant ; nonnullæ vero vel aves, vel terrenæ seu aquatiles beluæ, invitante cantu in retia sponte decurrant, et pastoralis fistula ad pastum progressis quietem imperet gregibus ? Nec mirum ; inesse enim mundanæ animæ causas musicæ, quibus est intexta, prædiximus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam ministrat : 'Hinc hominum pecudumque genus vitæque volantum, / Et quæ marmoreo fert monstra sub æquore pontus.' Jure igitur musica capitur omne, quod vivit ; quia cœlestis anima, qua animatur universitas, originem sumpsit ex musica.
[M. Armisen-Marchetti] Preuves de l'harmonie céleste : interprétations allégoriques
Car ici-bas toute âme est captivée par les sons de la musique, au point que non seulement les hommes quelque peu civilisés, mais aussi les nations barbares sans exception recourent à des chants pour stimuler l'ardeur de leur vaillance ou s'abandonner aux langueurs du plaisir : c'est que l'âme fait passer dans le corps le souvenir de la musique dont elle avait connaissance au ciel, et elle se laisse si bien envahir par les séductions du chant qu'il n'est pas de cœur si cruel, si rude que de telles délices n'emplissent d'émotion. […] Et faut-il s'étonner de voir la musique exercer un tel empire sur les hommes quand les oiseaux aussi – rossignols, cygnes et autres semblables – pratiquent le chant avec une sorte de technique artistique, que certains oiseaux, certain animaux, terrestres ou aquatiques, à l'invitation de la musique se précipitent d'eux-mêmes dans les filets, et que le chalumeau du berger, si ses bêtes s'écartent pour paître, les fait rester tranquilles ? Rien d'étonnant. Nous avons déjà dit en effet que les causes de la musique sont inhérentes à l'Âme du Monde, dont elles forment la structure. Or c'est l'Âme même du Monde qui confère à tous les vivants la vie : 'En proviennent la race des hommes et celle des bêtes, la vie des oiseaux / et les monstres que la mer recèle sous le marbre de sa surface.' Il est donc normal que la musique captive tout ce qui vit, puisque l'Âme céleste qui anime l'univers a pris son origine dans la musique.

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

Proemium [dédicace à Ludovic Marie Sforza, dit le More, duc de Milan]
[sig. Γ₄] Musica enim non ut cæteræ Matheseos disciplinæ speculationi tantum vacat : sed exit in actum : moralitatique ut predictum est conjungitur. Neque enim satis officio meo fecisse videbar : si in inquisitione tantum subsisterem : ad paucorum id utilitatem spectare ratus : nisi profectui etiam publico nostra industria desudaret. Hæc namque musicæ pars non solum sui cognitione prodest : sed longius promotis radicibus reliqua etiam studia coadjuvat : quod gravissimorum virorum testimonio comprobatum est : qui se nihil aliud ex Musice quam litteras didicisse professi sunt. Hanc enim artem Fabius Quintilianus antiquissimam omnium in litteris studiorum authore Timagene confirmat. Cæterum cum de Musica loquor : non hanc Theatralem atque effœminatam intelligo quæ mores publicos corrumpit potius quam informet : sed illam modestam atque virilem antiquis heroibus celebratam : quæ Mensis Regum Convivialibusque epulis admota : recubantium concertatione circumlata inter eos cythara clarissimorum virorum egregia facinora decantabat : quod maximum profecto ad virtutis studia incitamentum fuit : verum hæc etiam altius evecta : cælo quoque inseritur : ac solis labores : errantemque lunam : ac Titania astra celeberrimorum vatum testimonio enarrat : & quasi non contenta implesse meritis spatia terrarum cælos penetrat : divinarumque rerum mysteriis injungitur.

Isidore de Séville, saint. Etymologiæ

Étymologies : Lib. III, cap. 3. De musica. Quid possit musica
[III, 17:1–3] Itaque sine Musica nulla disciplina potest esse perfecta, nihil enim sine illa. Nam et ipse mundus quadam harmonia sonorum fertur esse conpositus, et cœlum ipsud sub harmoniæ modulatione revolvi. Musica movet affectus, provocat in diversum habitum sensus. In prœliis quoque tubæ concentus pugnantes accendit, et quanto vehementior fuerit clangor, tanto fit ad certamen animus fortior. Siquidem et remiges cantus hortatur, ad tolerandos quoque labores musica animum mulcet, et singulorum operum fatigationem modulatio vocis solatur. Excitos quoque animos musica sedat, sicut de David legitur, qui ab spiritu inmundo Saulem arte modulationis eripuit. Ipsas quoque bestias, necnon et serpentes, volucres atque delphinas ad auditum suæ modulationis musica provocat. Sed et quidquid loquimur, vel intrinsecus venarum pulsibus commovemur, per musicos rhythmos harmoniæ virtutibus probatur esse sociatum.
[Y. Chartier] XVII. (La musique) Le pouvoir de la musique
Ainsi donc, sans la musique, aucune science ne peut être tenue pour parfaite, car rien n'existe sans elle. On dit, en effet, que le cosmos lui aussi a été ordonné grâce à une sorte d'harmonie musicale, et que le ciel lui-même accomplit ses révolutions sous l'effet d'une mélodie harmonieuse. La musique émeut la sensibilité, excite les passions opposées. Dans les batailles aussi, la sonnerie des trompettes enflamme les combattants, et plus leur éclat est violent, plus l'ardeur à combattre s'en trouve renforcée. S'il est vrai que le chant stimule aussi les rameurs, la musique incite également l'esprit à supporter les tâches pénibles, et un chant mélodieux soulage la fatigue de n'importe quel labeur. La musique apaise encore les esprits excités, ainsi qu'on le lit de David, qui, grâce à sa science [arte] du chant, arracha Saül à l'esprit impur. La musique incite aussi les bêtes sauvages, non moins que les serpents, les oiseaux et les dauphins, à écouter ses modulations. Et toutes nos paroles, tous les mouvements intérieurs liés à notre pouls, sont à l'évidence associés aux pouvoirs de la musique par le truchement des rythmes musicaux.

Platon. La République

édition utilisée : Omnia divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini (1532)
De republica vel De justo (trad. lat. Marsile Ficin). [Lib. III] p. 384
[M. Ficin] – Egregie admodum isto pacto nutrirentur. – Ob hanc igitur causam, inquam ego, ô Glauco, ex ipsa principali secundum musicam nutritione rhythmus & harmonia interiora animi penetrant, pulsantque vehementissime animum, decoram quandam figuram ferentia, per quam decorus & pulcher efficitur, quisquis recte in musica eruditur : contrà vero, si contrà quis fuerit educatus. Et quoniam rursus deficientia, neque recte fabricata, aut non bene orta acutissime sentiet qui illic quemadmodum oportet nutritus fuerit, merito ægre hæc ferens, pulchra quidem laudabit, eaque amans, avideque arripiens, ipsis aletur, ac bonus inde efficietur & pulcher. Turpia vero jure vituperabit, oderitque, etiam in ea ætate in qua rationem nondum susceperit. Adventantem denique rationem, qui ita nutritus erit, libenter amplectetur, eam ex ipsa propinquitate, familiaritateque prorsus agnoscens. – Mihi quoque harum rerum gratia in musica nutriendi videntur.
[L. Le Roy & F. Morel] De la Musique, du Chant, de la Melodie, & des Harmonies
GL. Il[s] seroient tresbien nourris en telle maniere. SOC. Car de la principale nourriture en Musique, la rithme & Harmonie penetrent jusques au dedans de l'ame, & l'esmeuvent vehementement, apportans decence, & rendans deçent celuy qui est bien institué en Musique : & au contraire, qui est autrement institué. Et pourtant que celuy qui y sera institué comme il appartient sentira subtillement le deffaut en ces choses : où quand ne seroient droictement bien faictes ou bien commencees, dont estant desplaisant il loüera les belles, & icelles aymant & recevant en l'ame, en sera nourry, & rendu beau & bon : Il blasmera droictement les laydes et hayera, voire en l'aage mesme, où ne peut encores avoir raison : finablement survenant la raison, la recevra volontiers, celuy qui sera ainsi nourry, la cognoissant par similitude. GL. Pour ce me semblent-ils devoir estre instituez en Musique.

Eusèbe de Césarée. Præparatio evangelica

Texte original plus développé que celui dont Georges de Trébizonde donne la traduction latine.
La Préparation évangélique : Lib. XII, cap. 14. Quod adolescentes cantibus ad virtutem præparandique sunt
[Georges de Trébizonde] Odas etiam canendas putat sic dicens. Ter iam & quater dictum est disciplinam esse puerorum educationem : quæ ad rectam legalemque vitam perducat. Ut igitur pueri animus legem ita sequatur ut una cum ea gaudeat atque doleat odas perdiscant, crebroque canticent, quibus laudes atque vituperationes earum rerum contineantur, quas lex laudat, aut vituperat. Quoniam enim teneriores anni rationem virtutis non suscipiunt, ludo atque cantu præparantur : Jure igitur apud nos prophetarum odæ a pueris addiscuntur.
[É. des Places] Qu'on doit, en leur apprenant les hymnes et les chants qu'il faut, préparer les jeunes à embrasser la vertu (1–3)
'Pour la troisième ou la quatrième fois, il me semble que la discussion est revenue par un circuit à son point de départ : l'éducation, disions-nous, consiste à tirer et amener les enfants au principe que la loi déclare juste et dont, forts de leur expérience, les gens les plus vertueux et les plus âgés s'accordent à reconnaître la justesse. Ainsi donc, pour que l'âme des enfants, loin de s'habituer à des joies et à des tristesses contraires au jugement de la loi et de ceux que la loi a persuadés, se conforme à ce jugement en se réjouissant et s'affligeant des mêmes objets que le vieillard, à cette fin, ce que nous appelons des chants n'est plus, en réalité, que des incantations de l'âme, élaborées en vue de l'accord que nous disons ; mais comme les jeunes âmes ne peuvent supporter le labeur, on parle et on s'occupe de jeux et de chants ; c'est comme pour les malades, les faibles santés : les gens chargés de leur nourriture tâchent de leur servir ce qui leur est bon dans des mets et des boissons agréables et ce qui leur ferait du mal, au contraire, sous des apparences rebutantes, pour les habituer à bien placer leur attrait et leur répulsion. Ainsi des auteurs : le bon législateur les persuadera de se proposer le même but dans leur louable et beau langage et, si la persuasion ne suffit pas, il les obligera à mettre dans leurs rythmes, leurs figures et leurs mélodies les modulations des hommes sages, courageux, bons de toute manière, s'ils veulent composer correctement.' [= Platon : Lois II, 659c9–660a8]. C'est donc à bon droit que chez nous aussi l'on habitue les enfants à exécuter les chants composés par les divins prophètes et les hymnes à Dieu.

Isidore de Séville, saint. Etymologiæ

Étymologies : Lib. III, cap. 3. De musica. De inventoribus ejus
[III, 16:1–3] Moyses dicit repertorem musicæ artis fuisse Tubal, qui fuit de stirpe Cain ante diluvium. Græci vero Pythagoram dicunt hujus artis invenisse primordia ex malleorum sonitu et cordarum extensione percussa. Alii Linum Thebæum et Zetum et Amphion in musica arte primos claruisse ferunt. Post quos paulatim directa est præcipue hæc disciplina et aucta multis modis, eratque tam turpe Musicam nescire quam litteras. Interponebatur autem non modo sacris, sed et omnibus sollemnibus, omnibusque lætis vel tristioribus rebus. Ut enim in veneratione divina hymni, ita in nuptiis Hymenæi, et in funeribus threni, et lamenta ad tibias canebantur. In conviviis vero lyra vel cithara circumferebatur, et accubantibus singulis ordinabatur conviviale genus canticorum.
[Y. Chartier] XVI. (La musique) Les découvreurs de la musique
Moïse dit que le découvreur de la musique fut Tubal, descendant de Caïn, avant le Déluge. Les Grecs, eux, disent que Pythagore découvrit les fondements de cette science [artis] dans les sons produits par des marteaux et en frappant < du plectre sur > les cordes tendues. D'autres rapportent que Linus de Thèbes ainsi que Zéthus et Amphion ont été les premiers musiciens illustres. Après eux, peu à peu, la pratique de cet art [disciplina] fut notamment soumise à des règles particulières [directa] et perfectionnée de bien des façons, et il était aussi honteux d'ignorer la musique que la lecture et l'écriture. C'est que la musique faisait alors partie intégrante non seulement des cultes, mais aussi de toutes les fêtes religieuses et de toutes les cérémonies, joyeuses ou tristes, de la vie. Et de même que, dans les actes cultuels, on chantait des hymnes, ainsi, dans les mariages, on chantait des hyménées et, dans les funérailles, des thrènes et des lamentations au son des tibiæ. Dans les banquets également, on se passait la lyre ou la cithare à tour de rôle, et chaque convive devait, son tour venu, entonner une chanson de table.

Aristote. Les Politiques

Lib. VIII, cap. 3
[L. Le Roy] Qu'il fault enseigner quatre choses aux enfans, la grammaire, la gymnastique, la musique, & la peincture
Environ quatre choses y a qu'on a accoustumé enseigner aux enfans : les lettres, la gymnastique, & la musique : pour le quatriéme, aucuns adjoustent la peincture. La grammaire & peincture, pour estre utiles en plusieurs sortes à la vie : la gymnastique, comme celle qui dresse les hommes à la force. Quant à la musique, lon en douteroit : car aujourd'huy plusieurs l'apprennent pour plaisir, jaçoit que les anciens du commencement l'ayent mise au nombre des disciplines, pour autant que nature ne cherche seulement bien faire, comme nous avons dict souvent, mais pouvoir reposer honnestement. C'est le principe de toutes choses, à fin de redire autrefois ce que j'ay touché auparavant. Car si les deux sont à desirer, le repos doit estre preferé au travail : non le repos qu'on employe au jeu, par ce que alors le jeu nous seroit necessairement fin de la vie, ce qui ne peult estre : ains entre les negoces usons plustost de jeux. Car les personnes qui travaillent ont besoing de relasche, pour laquelle le jeu a esté trouvé. Mais le travail est avec labeur & efforcement. Parquoy il est besoing d'entremesler les jeux, en observant l'occasion d'en user, & prendre recreation par forme de medecine, estant tel mouvement de l'ame relaxation & repos pour plaisir. Et demeurer en repos, semble avoir en soy plaisir & felicité & vie heureuse, qui n'advient aux travaillans, ains à ceux qui demeurent en repos. Car le travaillant travaille pour quelque fin, comme si elle luy defailloit : & la felicité est fin, que tous estiment n'estre avec douleur, ains avec volupté. Laquelle volupté n'est mesme à tous : mais chacun l'accommode à soy, & à son habitude. Ce nonobstant l'homme de bien suit la bonne, & qui procede de choses honnestes. Dont il appert estre besoing à vivre liberalement en repos, apprendre quelques choses, & estre instruict en icelles : & ces instructions & disciplines estre pour soy : & celles qui concernent le travail, comme necessaires, & pour cause d'autres. Parquoy nos ancestres ont mis la musique entre les disciplines, non comme necessaire, d'autant qu'elle n'a rien tel, ny comme utile, ainsi que les lettres à la marchandise, au mesnage, sçavoir, & à plusieurs actions civiles : mais la peinctrerie semble proufiter, à mieux juger des œuvres des artisans. Aussi ne devons reputer la musique utile comme la gymnastique servant à la santé & à la force, par ce que n'acquerons par elle l'un ny l'autre. Reste donc qu'elle serve à vivre liberalement en repos : à quoy semblent l'avoir destinee, luy attribuant le passetemps qu'on estime convenir aux libres. Pource Homere dit, qu'il est plaisant d'appeller Thalie au festin : & apres avoir ainsi nommé quelques autres, qu'on appelle, dit-il, le chantre, lequel avec son doux chant nous delecte tous. Et ailleurs Ulysses maintient le passetemps estre bon, quand les hommes sont resjouïs, & les personnes assises d'ordre à table oyent chanter par la maison. Que donc la musique soit quelque discipline, & qu'on ne la doive enseigner aux enfans comme utile ou necessaire, ains comme liberale & honneste, il appert. Mais à sçavoir s'il n'en y a qu'une espece, ou plusieurs, & qui elles sont, & comment, nous le dirons cy apres : maintenant nous suffira d'avoir confirmé nostre opinion par quelque tesmoignage des anciens, touchant les disciplines proposees, mesmement la musique. Davantage il convient enseigner aux enfans quelques disciplines utiles, non seulement pour l'utilité, comme il appert és lettres, mais aussi pource que lon peult par elles advenir aux autres sciences. Le semblable est de la peinctrerie, qu'il ne leur fault monstrer seulement pour moins errer au recouvrement des choses particulieres venales, ou pour se garder d'estre trompez en la vente & achapt des habillemens & utensiles : mais plustost à fin d'apprendre à considerer la beauté des corps. Certes chercher par tout proufit ne convient point aux genereux ny aux libres. Estant donc resolu qu'il faille plustost instituer les enfans par les mœurs que par la raison, & plustost par le corps que par l'esprit : nous infererons de cecy, qu'on les doive bailler à la gymastique & pedotribique, dont l'une dresse l'habitude des corps, l'autre les actions.
Le Chapitre 4 est consacré à la gymnastique : De la Gymnastique, & comment lon doit exercer les enfans
Lib. VIII, cap. 5
[L. Le Roy] De la Musique par maniere de dispute, & comment les enfans la doivent apprendre
Nous avons desja proposé és discours precedens aucunes doutes de la musique : qui sera bon de repeter encores icy, pour servir comme d'occasion à la disputation plus ample, qu'on en pourroit faire cy apres. Car n'est facile de resouldre quelle force aye la musique, & pourquoy se doit apprendre : à sçavoir si c'est pour jeu & recreation, comme le dormir & le boire, qui ne sont choses d'elles mesmes vertueuses, ains plaisantes, & qui avec ce font cesser le soucy, comme dit Euripide. Parquoy ils mettent la musique en ce rang, & usent de toutes ces choses semblablement : je di du dormir, du boire, & de la musique, à quoy ils adjoustent le bal & danse. Ou plustost s'il est meilleur la referer à vertu, & que comme la gymnastique dispose le corps, elle puisse ainsi disposer les meurs, accoustumant à se resjouir honnestement, ou si elle sert de quelque passetemps liberal, & à prudence : car entre les propos alleguez de musique, cestuicy doit estre le troisiéme. Or qu'il ne faille instituer les enfans pour jeu, il appert par ce qu'ils ne joüent en apprenant, & qu'il y a peine à apprendre. Encore n'est il convenable de la bailler aux enfans, & à telles aages, pour passetemps liberal : d'autant que la fin & perfection ne convient à rien imparfaict. Mais paraventure l'estude des enfans sembleroit introduite par jeu, pour leur servir quand ils seront hommes faicts, & venus en perfection. Si ainsi est, pourquoy l'apprendront ils eux mesmes, & n'en useront comme les Roys des Perses & des Medes, qui jouïssent de ceste volupté & discipline par le moyen des autres qui l'entendent ? estant necessaire que ceux la facent mieux qui exercent tousjours une mesme œuvre & art, que les autres qui y ont vacqué tant de temps qui leur suffisoit seulement pour apprendre. Que si ils doivent travailler à telles choses, fauldra par mesme moyen qu'ils apprennent à preparer le manger, & à cuisiner : qui seroit chose impertinente. Mesme difficulté y a, si elle peut rendre les meurs meilleures. Car pourquoy l'apprendront ils, & pourquoy en escoutant les autres n'auront ils plustost plaisir, & en pourront juger comme les Lacedæmoniens ? lesquels peuvent bien juger des bons ou mauvais accords, sans en avoir appris l'art. Il y a mesme raison, si lon en use pour passer le temps & liberalement. Pourquoy encore l'apprendront ils eux mesmes, & n'en recevront plaisir par autres ? Regardons à l'opinion que nous avons des Dieux. Certes Jupiter és poëtes ne chante point luy mesme, ou jouë de la harpe : ains appellons telles gens viles, & que tel acte n'appartient à personnage de qualité, s'il n'est yure, ou se jouë. Mais paraventure nous y adviserons cy apres. La premiere question est, à sçavoir si la mesme musique doit estre estimee discipline ou non, & lequel des trois par nous proposez elle peut faire discipline, ou jeu, ou vie liberale, & heureuse. Mais elle est à bonne raison instituee pour tous, & semble participer de tous. Car le jeu est pour repos, & le repos necessairement est plaisant : veu que c'est la medecine de l'ennuy venant par travail. Et est certain que le passetemps liberal ne doit avoir seulement honnesteté, mais aussi volupté : d'autant que l'heur consiste és deux. Or confessons nous tous, la musique estre chose tresplaisante, tant la nuë & la simple, que celle qui est avec melodie : & dit le poëte Musee, que le chant est plaisant aux mortels. Parquoy lon use à bonne raison de la musique és assemblees, & en passetemps liberaux, comme de chose qui a vertu de resjouir & delecter. Dont lon jugeroit qu'elle doive estre enseignee aux enfans. Car toutes choses qui plaisent sans dommage, ne conviennent seulement à la fin, mais aussi au repos alternatif. Puis donc que les hommes parviennent rarement à la fin, & que souventefois ils se reposent & usent de jeux : sera utile prendre recreation d'elle, non excessivement, ains autant qu'il est besoing pour en avoir plaisir. Mais il advient aux hommes de se proposer les jeux pour fin : & ce paraventure d'autant que la fin a quelque volupté, non toute : & la cherchans ils prennent celle la au lieu de ceste cy, pour avoir quelque similitude en la fin des actions. Car la fin n'est point desiree pour aucune chose future, ny pareillement telles voluptez sont pour les choses futures, ains pour les passees, comme sont les labeurs & fascheries : dont lon conjectureroit celle estre la cause pour laquelle les hommes cherchent felicité par ces voluptez. Et veu qu'on estudie en musique, non pour elle seulement, mais aussi à cause qu'elle est utile au repos : lon demanderoit, si cela luy est point advenu par accident, car sa nature est plus digne qu'en l'usage susdict. Et ne faut seulement prendre d'elle la commune volupté, dont tous ont sentiment : d'autant que la musique a volupté naturelle, & pour ce l'usage d'elle est aggreable à toutes aages & à toutes meurs. mais davantage faut regarder si elle appartient point aux meurs & à l'ame. Ce qui sera facile à entendre, si recevons par elle quelque qualité touchant les meurs. Or qu'en recevions quelque qualité, il appert par plusieurs autres, mesmement par les melodies d'Olympe, lesquelles sans doute ravissent les ames : & le ravissement est affection vers les meurs de l'ame. Davantage tous hommes oyans quelques imitations, ont compassion : combien qu'elles soient sans nombre & sans melodie. Puis donc que la musique est chose plaisante, & que la vertu consiste à bien se resjouir, & aimer & haïr : certainement n'y a rien qu'on doive tant apprendre ny à quoy lon se doive plus accoustumer, qu'à bien juger, & à nous delecter des meurs courtoises, & honnestes actions. Or y a il és nombres & és chants quelques similitudes approchantes des vrayes natures d'ire, & de clemence, de fortitude, & de temperance, & de tous leurs contraires : & autres qui appartiennent aux meurs, comme lon voit par experience, estant muee l'ame en les oyant. Et l'accoustumance de s'offenser ou complaire en choses semblables, approche aucunement de la verité : comme si quelqu'un prent plaisir à regarder l'image d'un autre, non pour cause que pour la forme : il faut necessairement que luy plaise la veuë de cestuy la, dont il regarde le pourtrait. Il n'y a és autres choses sensibles aucune similitude ou imitation de meurs, comme és touchables, & goustables, & encore peu és visibles. Telles sont les figures qui emeuvent peu, & est tel sens commun à tous. Davantage ce ne sont similitudes de meurs, ains plustost signes representans les couleurs, & figures des meurs qui sont mises au corps entre les perturbations. Mais s'il y a quelque interest à regarder telles choses, les enfans ne doivent tant voir les ouvrages de Pason, que de Polygnote, & de quelque autre peintre ou sculpteur qui aye du moral. Qu'il y ait imitations de meurs és melodies mesmes, il est manifeste, par ce que la nature des harmonies est incontinent distinguee, tellement que les escoutans sont disposez diversement, & ne sont esmeuz en mesme maniere par chacune d'elles : ains par aucunes sont plus incitez à plorer, comme est celle qu'on appelle Mixolydienne : par les autres plus addoulcis en l'esprit, comme par les basses : par les autres moyennement & constamment, comme la Dorique seule entre toutes les harmonies semble faire : la Phrygienne ravit. Lesquelles choses sont tresbien deduites par ceux qui ont philosophé en ceste discipline, confirmans leurs raisons par les tesmoignages des œuvres. Le semblable aussi advient és nombres : faisans aucuns les meurs plus graves, les autres plus legiers. Les uns aussi ont mouvemens plus impertinens, les autres plus liberaux. S'ensuit donc de ces propos, que la musique a vertu de disposer en diverses manieres les affections de l'ame. Que si elle peut faire cela, sans point de doute les enfans doivent estre instituez & enseignez en elle. Si est convenable l'enseignement de musique à telle nature qu'ont lors les enfans, qui pour l'aage ne font rien volontiers s'il n'y a plaisir : & la musique de sa nature est plaisante, & semble y avoir quelque affinité entre les harmonies & les nombres. Parquoy plusieurs sages afferment l'ame estre harmonie, ou y avoir harmonie en elle.
Lib. VIII, cap. 6
[L. Le Roy] Qu'il faut apprendre la musique en chantant & jouant d'instruments, & de quels instrumens lon doit user
Mais à sçavoir s'ils la doivent apprendre en chantant & en jouant d'instruments, ou non, (comme l'avons mis en doute au precedent) nous le dirons maintenant. Il est certain n'y avoir peu d'interest à qui veut exceller, de mettre la main à l'œuvre. Car il est impossible ou fort difficile à ceux qui n'ont faict exercice d'un œuvre, d'en donner bon jugement. Joinct que les enfans doivent estre occupez en quelque chose : & faut estimer que la crecerelle d'Architas ait esté bien trouvee, qu'ils donnent aux enfans pour les amuser, à fin qu'ils ne rompent rien par la maison, d'autant que l'enfance ne peut reposer. Ce jeu donc entre tous est fort convenable aux enfans : mais la discipline est baillee aux plus grands en lieu de crecerelle. Que donc les enfans soient tellement instituez en la musique, qu'ils en exercent les œuvres, il appert par cecy. Au reste il n'est difficile expliquer ce qui convient ou non convient aux aages, & refuter ceux qui maintiennent tel estude estre sordide. Premierement puis qu'il faut mettre la main à l'œuvre pour en juger : à ceste cause il est besoing qu'estans encor enfans ils l'exercent, & apres qu'ils seront plus aagez, en laissent l'exercice : mais en pourront bien juger, & recevoir plaisir d'elle, pour l'avoir apprise en jeunesse. Quant au blasme qu'aucuns donnent à la musique, comme si elle rendoit les hommes viles : il n'est difficile d'y respondre, si considerons jusques à quand doivent proceder en cest art ceux qui sont à instituer en la vertu publique : & de quels chants, & de quels nombres ils ont à user, & encor avec quels instruments ils apprendront. Car il est vraysemblable y avoir en cela difference, & y consiste la solution de leur objection, d'autant que rien n'empesche que certaines manieres de musique ne puissent faire ce que dit est. Il est donc tout clair, qu'il convient apprendre cest art avec tel respect, qu'il n'empesche les actions advenir, ne rende la personne vile & inutile aux actions militaires & civiles : premierement aux usages, puis aux disciplines. Quant à la maniere de l'apprendre, elle sera bonne si lon ne travaille point és choses trop artificielles, ny és merveilleuses & curieuses œuvres : qui sont pour le jourdhuy venuës aux theatres & jeux publiques de musique, puis ont esté reduittes en discipline : ains convient vacquer en telles choses jusques à ce qu'on puisse recevoir plaisir des beaux chants & des nombres, & n'entendre seulement la commune musique, comme font quelques autres animaux, & le vulgaire des enfans & esclaves. Lon cognoistra par cecy, de quels instruments aussi il faut user : car on ne leur doit apprendre à jouer des fluttes, ny d'autre instrument artificiel, comme est la harpe, ou s'il en y a quelque autre semblable, ains ceux qui peuvent rendre bons les auditeurs de la musique, ou de quelque autre discipline. Davantage la flutte ne sert point aux meurs, ains plustost incite à ire. Tellement qu'il en faut user és saisons esquelles le spectacle tend plus à purgation, qu'à discipline. J'adjousteray encore luy estre advenu ce qui est contraire à la discipline, que le son de flutte empesche user de raison. Pour ce nos predecesseurs en ont bien defendu l'usage aux enfans & aux libres : jaçoit qu'ils en eussent usé premierement. Car ayans plus de loisir, moyennant l'abondance de biens, & ayans plus de cueur à la vertu, & conceu d'eulx grande opinion avant & apres la guerre des Medes, à cause des succez qu'ils y receurent, ils s'addonnoient à toutes disciplines, sans faire jugement d'aucune, ains en les cherchant & experimentant seulement. A ceste occasion ils receurent entre les disciplines l'art de jouer des fluttes : car en Lacedæmone quelque maistre du chore jouoit luy mesme de la flutte au chore, & vint à Athenes en tel usage, que la plus part des nobles en apprenoient. Comme il appert par le tableau que Thrasippe proposa quand il fut chorage pour la tribu Ecphantide. Depuis elle fut reprouvee par experience, quand ils sceurent mieux discerner les choses qui appartenoient à vertu, ou n'y appartenoient point. Semblablement plusieurs instruments anciens ont esté rejettez comme les Pyctides, Barbites, & autres qui apportent volupté à ceux qui en oyent joüer, comme septangles, triangles, & sambuques, & tous ceux qui ont besoing d'habilité de mains pour en jouer. Et n'ont les anciens trouvé sans cause la fable des fluttes, qui disent que Minerve apres avoir inventé les fluttes, les reprouva. Et n'est impertinent de dire que la Deesse aye ce fait, deplaisante pour la deformité du visage que font les fluttes. Jaçoit qu'il soit plus croyable de dire qu'elle l'aye faict, d'autant que l'art de jouer des fluttes n'aide rien à l'esprit, & que nous attribuons à Minerve la science & l'art. Mais puis que nous reprouvons la discipline artificielle des instrumens & de l'exercice, & que nous estimons artificielle celle qui sert aux jeux de musique, ne servant celuy qui en use à sa vertu, ains à la volupté impertinente des escoutans. A ceste cause nous estimons tel exercice n'estre d'hommes libres, ains plustost de serviles & d'artisans, estant le but mauvais auquel ils dressent leur fin. Par ce que le spectateur qui est importun & ridicule, a accoustumé de changer la musique. Tellement qu'il deprave aucunement les joueurs, qui s'estudient luy complaire, & leurs corps, à cause des mouvemens qu'ils font.

Athénée de Naucratis. Les Deipnosophistes

Lib. XIV, cap. 11. De musicæ utilitate
[N. Le Comte] Neque Arcades sanè pristinos musicam in Rempublicam omnem accepisse, ita ut non pueris solum, sed adolescentibus ac juvenibus etiam ad trigesimum usque annum necesse foret musicam esse familiarem. Cum tamen in reliqua vitæ ratione maximè essent severi. Apud solos Arcades igitur à tenera ætate pueri juxta leges & hymnos & pæanus canere assuescunt, quibus ex instituto patrio singuli Deos heroasque indigenas decantare consueverunt. Post res hujusmodi Timothei Philoxenique leges ediscentes singulis annis choreas ducunt cum tibicinibus Dionysiacis in Theatris : pueri quidem in puerilibus certaminibus, at juvenes in virilibus. Per totum autem vitæ spatium in communibus congressibus versantur, non per introducta quidem acroamata, at per partes sibi ipsis vicissim canere imperantes. Reliquas disciplinas nescire palam fateri nihil turpe esse apud illos existimatur, at turpissimum esse apud illos censetur siquis canere recusaverit. Nam embateria cum tibiis ordineque exercentes, saltationibusque studentes cum publica & cura & sumptu singulis annis in theatris conspiciuntur.
[J.-B. Lefebvre de Villebrune] Ce n'est pas non plus sans raison que les premiers Arcadiens mêlèrent la musique à toutes leurs institutions politiques ; car ils vouloient que l’on s'en occupât, non-seulement dans l'enfance, mais même sans interruption dans l'âge adulte, jusqu'à trente ans, quoiqu'ils vécussent d'ailleurs avec beaucoup d'austérité. C'est donc chez les Arcadiens seuls que les enfans sont accoutumés dès l'enfance à chanter sur certains nome, des hymnes, des paeans, dans lesquels chacun d'eux célèbre, selon les usages de la patrie, les héros et les dieux de leurs pays. Après cela, ils apprennent les nomes de Timothée et de Philoxène, et ils montent tous les ans sur les théâtres pour former des chœurs de danses, au son des flûtes, le jour de la fête de Bacchus. Les enfans y disputent le prix avec les enfans ; les jeunes gens, avec les hommes faits. Pendant toute leur vie, ils assistent ainsi aux assemblées publiques, s'instruisant les uns les autres au chant, et non par le moyen d'histrions étrangers. Ce n'est pas un sujet de honte pour eux, que de s'avouer ignorans en telle ou telle autre science ; mais ils se croiroient déshonorés, s'ils convenoient qu'ils ne sont pas instruits dans l'art de chanter. Ils s'exercent à marcher avec gravité et lenteur, en marquant la mesure des sons de la flûte. Après s'être ainsi bien formés à la danse par les soins et aux frais de l'État, ils paroissent ainsi tous les ans sur les théâtres.

Cicéron. Tusculanæ disputationes

Tusculanes : [Lib. I. De contemnenda morte]
[I, 2] Summam eruditionem Græci sitam censebant in nervorum vocumque cantibus ; igitur et Epaminondas, princeps meo judicio Græciæ, fidibus præclare cecinisse dicitur, Themistoclesque aliquot ante annos cum in epulis recusaret lyram, est habitus indoctior. Ergo in Græcia musici floruerunt, discebantque id omnes, nec qui nesciebat satis excultus doctrina putabatur.
[É. Dolet] Le premier livre. Qui est de mespriser la Mort
Lopinion des Grecz a esté aultrefois de chanter, & de jouer des instrumens musicaulx, estoit chose de grand scavoir & erudition. Pour cela on dit que Epaminondas (le premier homme de Grece, selon mon jugement) joua tresbien & excellemment de telz instrumens. Et au contraire (quelques ans devant) Themistocles tomba en reputation d'ignorant, pource quil avoit refusé la harpe en ung banquet. Doncques la musique a esté en grand pris en Grece, & chascun si addonnoit. Et celluy estoit tenu pour beste qui estoit ignorant en telle science.

Hilaire de Poitiers, saint. Tractatus super psalmos

Les sections 19–21 du Prologue proposent une typologie des psaumes selon leur fonction et genre musical : psaume, chant, chant psalmodié, psaume chanté. Ces quatre genres de technique musicale correspondent à quatre types de contenu théologique.
Commentaires sur les psaumes : Prologue
[Instructio Psalmorum 7] Et quamquam omnia a divino spiritu per David dicta esse ipsa domini professione noscamus, tamen etiam id ipsum prophetiæ hujus species docet, supernæ et cælestis in eo doctrinæ scientiam extitisse. Eo enim organo prophetatum est, græce psalterium, hebraice nabla nuncupato, quod unum omnium musicorum organorum rectissimum est, nihil in se vel perversum continens vel obliquum, neque quod ex inferioribus locis in sonum concentus musici commovetur : sed in formam dominici corporis constitutum organum sine ullo inflexu deflexuve directum est, organum ex supernis commotum et inpulsum et in cantionem supernæ et cælestis institutionis animatum, non humili et terreno spiritu, ut cetera terræ organa, personum. Non enim ille humilia atque terrena in illo corporis sui organo prædicavit, sicut ipse testatus est : 'Qui est de terra, de terra est et de terra loquitur, qui autem de cælo venit, quæ vidit et audivit, testatur.' Per hunc ergo supernum spiritum deus cantatur in psalmis, in forma dominici corporis, in quo cælestis spiritus est locutus, forma quoque terreni hujus et musici et ex supernis concinentis organi conparata.
[P. Descourtieux] Le psalterion
Si, de l'aveu même du Seigneur, l'Esprit divin a tout dit par l'intermédiaire de David, la beauté de cette prophétie nous apprend aussi qu'en Lui s'est manifestée la science du plus haut enseignement sur le ciel. En effet, la prophétie s'est faite sur l'instrument qui se nomme psalterion en grec et nabla en hébreu. Or, il s'agit du plus juste de tous les instruments de musique. Au contraire, c'est un instrument qui épouse la forme du corps du Seigneur : il se tient droit, sans monter ni baisser ; il est mû et joué par le haut. Il fait entendre un chant qui enseigne les réalités d'en haut, du ciel. Le son qu'il produit ne vient pas d'un souffle humble et terrestre, comme chez les autres instruments de la terre. En effet, avec l'instrument qu'est son corps, [le Christ] n'a rien prêché de bas ou de terrestre, comme il en a lui-même témoigné : 'Celui qui vient de la terre est terrestre et parle le langage de la terre ; Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'Il a vu et entendu.' C'est donc l'Esprit d'en haut qui chante Dieu dans les psaumes, avec la forme du corps du Seigneur, en qui a parlé l'Esprit du ciel. La forme utilisée est également celle de l'instrument de musique terrestre qui fait venir d'en haut ses sons harmonieux.

Cagnazzo, Giovanni [Johannes Tabiensis]. Summa summarum quæ Tabiena dicitur (1517)

Cap. 'Cantus', p. 63
[f. 63 col. 2] ¶ [1] Cantus & oratio vocalis ad deum secundum. s. Tho. 2.2.q.91. ar°. inventus est. non quidem ut ei qui est inspector cordium nostros conceptus manifestemus : ut fit ad homines : sed ut nosipsos & alios audientes ad ejus reverentiam inducamus. & ideo necessaria est laus oris. non quidem propter deum : sed propter ipsum laudantem. cujus affectus excitatur. in deum. ex laude ipsius. secundum illud. psal. sacrificium laudis honorificabit me. & ilic iter quo ostendam illi salutare dei : & inquantum homo per divinam laudem affectu ascendit in deum : in tantum per hoc retrahitur ab his quæ sunt contra deum : secundum illud ysa. 48. laude mea infrenabo te ne intereas : prodest etiam laus oris ad hoc quod aliorum affectus provocentur in deum unde dicitur in psalmo. semper laus ejus sit in ore meo : subditur audiant mansueti & letentur. magnificate dominum mecum concor. 21. di. c. cleros circa fi. de conse. di. 5. c. non mediocriter. ℣. oratio. §. 12. &. ℣. adorare. §. 2. &. 3.
¶ [2] Utrum in ecclesia sit cantandum biscantandum organis sonandum vel aliis tragediarum modis seu citaris & similibus. ℟. secundum. s. Th. quod Ambr. ut Aug. refert in nono confe. instituit cantus in ecclesia mediolanensi unde notandum secundum. e[undem] s. Tho. quod laus vocalis sive cantus ad hoc necessaria est ut affectus hominis provocetur in deum ut dictum est in precedenti. §. Et ideo quæcunque ad hoc utilia esse possunt in divinas laudes congruenter assumuntur. manifestum est autem quod secundum diversas melodias sonorum animi hominum diversimode disponuntur ut patet per philos. in. 8. poli. & per Boe. in prolo. musice : & salubriter fuit institutum ut in divinas laudes cantus assumeretur. [ut] animi infirmorum magis provocarentur ad devotionem. Unde Aug. in. 10. confe. Aducor cantandi consuetudinem approbare in ecclesia. ut per oblectamenta aurium infirmorum animus in affectum pietatis assurgat. & de seipso dicit in. 9. confe. flevi in himnis & canticis ejus suave sonantis ecclesie tue vocibus commotus acriter. & quamvis sit vocalis. tamen dicuntur spirituales secundum apostolum inquantum provocant ad devotionem hæc. s. Tho. Et not. quod quando cantus sive soni trahunt ad devotionem. sic sunt laudandi. & assumendi. quando vero solum ad delectationem fiunt. vel trahunt. tunc sunt vituperandi. & isto modo intelligitur dictum beati. Hie. c. cantantes. 20. di. unde Aug. in. 10. confe. tunc malem non audire. Quando tamen cantatores & sonatores possunt vacare aliis magis utilibus. sicut prædicationi. & lectioni. seu confessionibus. debent illis magis vacare. & sic intelligitur dictum Greg. 13. dist. c. in sancta romana ecclesia præsenti decreto instituo ut in sede hac : sacri altaris ministri cantare non debeant : similiter dicendum de aliis instrumentis musicalibus. s[cilicet] si movent ad devotionem &c[ætera]. ut dictum est. unde. s. Tho. 2.2.q.91. ar°. 2°. ad. 4m. dicit hujusmodi musicalia magis movent animum ad delectationem quam per ea formetur interior bona dispositio. patres autem in veteri testamento utebantur talibus quia vel populus erat rudis. durus. & carnalis. ideo erat per hujusmodi instrumenta provocandus quia etiam aliquid figurabant hec ille. ex isto autem dicto ultimo. quidam dicunt esse de mente. s. Tho. quod non sunt sonanda organa in ecclesia. sed si quis bene consideret concludendum est secundum eum. quod si trahunt ad devotionem sunt sonanda. quia ut ipse dicit ad ultimum argumentum. quamvis populus non intelligat quid sonet. intelligit. tamen quod sonat ad laudem dei. & ex isto possunt trahi ad devotionem : si tamen solum traherent ad delectationem & non ad devotionem. sunt dimittenda & quia difficile est judicare quid inde debeat sequi ideo bonum est imitari consuetudinem : & pie judicandum pro devotione.

Athénée de Naucratis. Les Deipnosophistes

Lib. XIV, cap. 10. Musicæ laudes variæque Harmoniæ
[N. Le Comte] Magnus profectò est ò felices, isque formosissimus thesaurus musica facultas omnibus viris qui eam dicerunt, ac in ea eruditi sunt. Mores enim instituit, iracundiam mitigat, minusque rectis mentibus moderatur : idcirco Clinias Pythagoricus, ut testatur Chamæleon Ponticus, cum & vivendi ratione & moribus paulò esse difficilior, si quando ob iracundiam se gravem esse contingeret, lyram accipiens eam pulsabat. Ad percunctantes autem causa respondebat, mitigor.
[J.-B. Lefebvre de Villebrune] Aimables convives, la musique, selon le Citharède de Théophile, 'Est un grand trésor et même un bien très-solide pour ceux qui l'ont apprise à fond ; en effet, elle sert à former les mœurs, elle modère les caractères trop vifs, et ramène l'homme de ses écarts.' Si l’on en croit Caméléon du Pont, Clinias, philosophe Pythagoricien, recommandable tant par la régularité de sa vie, que par la pureté de ses mœurs, prenoit sa cithare, en jouoit aussitôt qu'il se sentoit un mouvement de colère, et il répondoit à ceux qui lui demandoient pourquoi ? Je me calme.

Platon. Epinomis

édition utilisée : Omnia divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini (1532)
Epinomis vel Philosophus (trad. lat. Marsile Ficin), t. 2, p. 1529
[M. Ficin] Illud autem mirum divinumque intelligentibus est, quod cum rerum virtus in duplo semper, & in suo opposito revolvatur, in singulis proportionibus per genera speciesque universa natura formatur. Prima igitur dupli virtus secundum numerum, per unum ad duo proportione procedit, duplum potentia possidens. Sed in solidum & tangibile rursus ab uno in octo dupli ratio proficiscitur, alio vero dupli in medium : sed forte minore majus, & minus majore æqualiter. Verum aliud eadem parte extremitates excedit, ab eisque exceditur. In medio vero senarii ad duodenarium numerum, sesquialtera, & sesquitertia emersit proportio, horum in medio vis hujusmodi ab utraque versa concinnum hominibus usum commodumque attribuit, ludi & temporalis numeri concentusque gratia, choreæ musarum felici tributa.
[L. Brisson] Voici ce qui apparaîtra comme quelque chose de divin et de merveilleux à ceux qui observent et réfléchissent : c'est de voir comment, puisque la puissance et l'inverse de la puissance tournent toujours en chaque proportion autour du rapport de un à deux, la nature tout entière est modelée en genre et espèce. La première proportion s'avance suivant la raison du double ; double également, celle qui est selon le carré ; double encore celle qui s'achemine vers le solide et le tangible en sautant de un à huit. Par ailleurs, la proportion qui va du double vers une valeur moyenne est à égale distance des extrêmes, puisqu'elle surpasse le plus petit d'une quantité égale à celle dont elle est surpassée par le plus grand. Dans un autre cas, la valeur moyenne surpasse les extrêmes et est surpassée par eux d'une même fraction de chacun d'eux ; et ainsi, entre six et douze, se forment les rapports de trois à deux et de quatre à trois. Cette proportion, qui évolue dans les deux sens entre ces extrêmes et qui dispense aux hommes le bienfait de l'accord et de la mesure, permettant ainsi un divertissement fondé sur le rythme et l'harmonie, est un don du chœur bienheureux des Muses.

Ficin, Marsile. Compendium Marsilii ficini in Timeum (1484)

édition utilisée : Omnia divini Platonis opera tralatione Marsilii Ficini (1532)
Cap. 29. Propositiones et proportiones ad musicam Pythagoricam & Platonicam pertinentes, p. 1455
[p. 688] Ad duplam igitur tanquam ad principium atque finem omnes aliæ rediguntur, eamque vel dividunt, vel multiplicant. Dupla enim prima, integra, simplex, absoluta & æqualissima est, ut non mirum sit consonantiam ex hac ipsa nascentem esse omnium perfectissimam, & appellari Diapason, quia & ipsa per omnia protendatur, & omnes proportiones reducantur ad ipsam. Verum antequam consonantias prosequar, admonendi sumus, quem Græci Logon nominant, nos rationem proportionemque nominare, & quam illi Analogiam, nos rationis comparationem sive similitudinem rationis & proportionalitatem rursus, appellatione vere tam eleganti quàm propria.

Boèce. De institutione musica

édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
Lib. II, cap. 20. Sententia Nicomachi, quæ quibus consonantiis opponantur
[p. 252] Idem igitur nunc ad consonantias convertamus. Erit igitur diapason quidem, quæ dupla est, supremi loco principii […].
[C. Meyer] Quelles consonances sont opposées à quelles autres : l'opinion de Nicomaque
Appliquons à présent cela aux consonances. L'octave donc, qui est le double, prendra bien sûr la place du principe suprême […].
Lib. II, cap. 21. Quid oporteat præmitti ut diapason in multiplici genere demonstretur
[p. 253] Hoc igitur ita distincto demonstrabitur diapason consonantia, quæ cunctarum optima est, in multiplici inæqualitatis genere et in duplicitatis habitudine repperiri.
[C. Meyer] Voici ce qu'il convient de présupposer pour démontrer que l'octave appartient au genre multiple
Ceci étant clarifié, on démontrera que l'on trouve la consonance d'octave, qui de toutes est la meilleure, dans la classe multiple de l'inégalité et dans une relation de double.
Lib. II, cap. 22. Demonstratio per inpossibile diapason in multiplici genere esse
[p. 254] Age nunc ad diapason consonantiam redeamus.
[C. Meyer] Démonstration par l'absurde que l'octave est du genre multiple
Sans plus tarder, revenons à présent à la consonance d'octave.

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

L'ensemble du Livre IV constitue un exposé méthodique des proportions arithmétiques avec leur mise en œuvre musicale dans le système mensuraliste.
[sig. ee₆] Liber quartus
Cap. 1. De Deffinitione & distinctione proportionis
Cap. 2. De Quinque generibus proportionum majoris & minoris inæqualitatis
Cap. 3. De Genere multiplici ejusque speciebus
Cap. 4. De Genere submultiplici ejusque speciebus
Cap. 5. De Genere superparticulari ejusque speciebus
Cap. 6. De Genere subsuperparticulari ejusque speciebus
Cap. 7. De Genere superpartienti ejusque speciebus
Cap. 8. De Genere subsuperpartienti ejusque speciebus
Cap. 9. De Genere multiplici superparticulari ejusque speciebus
Cap. 10. De Genere submultiplicisuperparticulari ejusque speciebus
Cap. 11. De Genere multiplicisuperpartiente ejusque speciebus
Cap. 12. De Genere submultiplicisuperpartiente ejusque speciebus
Cap. 13. De Conjunctione plurium dissimilium proportionum
Cap. 14. De Proportionibus musicas consonantias nutrientibus
Cap. 15. De productione multiplicium proportionum ex multiplicibus & superparticularibus

Parte seconda

Gui d'Arezzo. Epistola de ignoto cantu [Epistola ad Michælem]

Patrologiæ cursus completus, series latina 141 (éd. Jacques-Paul Migne, 1880)
[Epistola Guidonis Michæli monacho de ignoto cantu]
[col. 425] Ad inveniendum igitur ignotum cantum, beatissime frater, prima et vulgaris regula hæc est : si litteras, quas quælibet neuma habuerit, in monochordo sonaveris, atque ab ipso audiens tanquam ab homine magistro discere poteris. Sed puerulis ista est regula, et bona quidem incipientibus, pessima autem perseverantibus. Vidi enim multos acutissimos philosophos, qui pro studio hujus artis non solum Italos, sed etiam Gallos atque Germanos, ipsosque etiam Græcos quæsivere magistros ; sed quia in hac sola regula confisi sunt, non dico musici, sed neque cantores unquam fieri, vel nostros psalmistas puerulos imitari potuerunt. Non ergo debemus semper pro ignoto cantu vocem hominis vel alicujus instrumenti quærere, ut quasi cæci videamur nunquam sine ductore procedere ; sed singulorum sonorum, omniumque depositionum et elevationum diversitates proprietatesque altæ memoriæ commendare. Habetis ergo argumentum ad inveniendum inauditum cantum facillimum et probatissimum, si sit, qui non modo scripto, sed potius familiari collocutione secundum morem nostrum noverit aliquem edocere. Namque postquam hoc argumentum cepi pueris tradere, ante triduum quidam eorum potuerunt ignotos cantus leviter canere, quod aliis argumentis nec multis hebdomadibus poterat evenire. Si quam ergo vocem vel neumam vis ita memoriæ commendare, ut ubicunque velis, in quocunque cantu, quem scias vel nescias, tibi mox possit occurrere, quatenus mox illum indubitanter possis enuntiare, debes ipsam vocem vel neumam in capite alicujus notissimæ symphoniæ notare, et pro unaquaque voce memoriæ retinenda hujusmodi symphoniam in promptu habere, quæ ab eadem voce incipiat : utpote sit hæc symphonia, qua ego docendis pueris in primis atque etiam in ultimis utor : Ut [C] queant [D F] laxis [D E D] resonare [D D C D] fibris [E E] mira [E F G E] gestorum [D E C D] famuli [F G a] tuorum [G F E D D], solve [G a G F E] polluti [F G D] labii [a G a] reatum [F G a a], sanctæ [G F E D] Joannes [C E D]. Vides itaque, ut hæc symphonia senis particulis suis a sex diversis incipiat vocibus ?

Boèce. De institutione arithmetica

édition utilisée : De institutione arithmetica libri duo (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
Lib. II, cap. 48. Quare dicta sit armonica medietas ea, quæ digesta est
[p. 155] Ipsarum quoque musicarum consonantiarum, quas symphonias nominant, proportiones in hac pæne sola medietate frequenter invenies. Namque symphonia diatessaron, quæ princeps est et quodammodo vim obtinens elementi, – constituitur scilicet in epitrita proportione, ut est quaternarius ad ternarium – in ejusmodi armonicis medietatibus invenitur.
[J.-Y. Guillaumin] Pourquoi la médiété qui vient d'être décrite est appelée harmonique
Les rapports des consonances musicales que les Grecs appellent symphonies se trouveront fréquemment, pour ainsi dire, dans cette médiété et dans elle seule. L'accord de quarte, qui est le premier [princeps] et qui joue en quelque sorte le rôle d'un principe élémentaire – il est constitué dans le rapport épitrite, celui de 4 à 3 – se trouve dans cette sorte de médiété, l'harmonique.

Boèce. De institutione musica

édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
Lib. I, cap. 10. Quemadmodum Pythagoras proportiones consonantiarum investigaverit
[p. 197] Cum igitur ante Pythagoram consonantiæ musicæ partim diapason partim diapente partim diatessaron, quæ est consonantia minima, vocarentur, primus Pythagoras hoc modo repperit, qua proportione sibimet hæc sonorum concordia jungeretur.
[C. Meyer] Comment Pythagore a exploré les rapports des consonances
Donc, comme avant Pythagore déjà, les consonances de musique étaient appelées les unes 'octave', d'autres 'quinte' et d'autres 'quarte' – qui est la plus petite consonance – Pythagore fut le premier à découvrir de cette façon-là la proportionnalité qui fonde cette concorde de sons.
Lib. I, cap. 16. De consonantiis proportionum et tono et semitonio
[p. 202] […] sed sesquitertia diatessaron, sesqualtera proportio diapente consonantiam creat, dupla vero diapason efficit symphoniam. Diatessaron igitur ac diapente unam diapason concinentiam jungunt.
[C. Meyer] Des consonances des rapports, du ton et du demi-ton
Or le rapport sesquitierce donne naissance à une quarte, le rapport sesquialtère à une consonance de quinte ; le double, en revanche, réalise une symphonie d'octave. Quarte et quinte par conséquent s'unissent en une consonance d'octave.

Vitruve. De architectura

L'Architecture : Lib. V, cap. 4
[V, 4] Harmonia autem est musica litteratura obscura et difficilis, maxime quidem quibus græcæ litteræ non sunt notæ. Quam si volumus explicare, necesse est etiam græcis verbis uti, quod nonnullæ eorum latinas non habent appellationes. Itaque ut potuero quam apertissime ex Aristoxeni scripturis interpretabor et ejus diagramma subscribam finitionesque sonituum designabo, uti, qui diligentius attenderit, facilius percipere possit. 2/ Vox enim mutationibus cum flectitur, alias fiat acuta, alias gravis ; duobusque modis movetur, e quibus unus effectus habet continuatos, alter distantis. Continuata vox neque in finitionibus consistit neque in loco ullo, effiicitque terminationes non apparentes, intervalla autem media parentia, uti sermone cum dicamus : sol lux flos vox. Nunc enim nec unde incipit nec ubi desinit, intellegitur ; sed quod ex acuta facta est gravis et ex gravi acuta, apparet auribus. Per distantiam autem e contrario. Namque cum flectitur inmutatione vox statuit se in alicujus sonitus finitionem, deinde in alterius, et id ultro citro crebre faciendo constans apparet sensibus, uti in cantionibus cum flectentes vocem varietatem facimus. Modulationis itaque intervallis ea cum versatur, et unde initium fecit et ubi desiit, apparet in sonorum patentibus finitionibus, mediana autem patentia intervallis obscurantur. 3/ Genera vero sunt modulationum tria : primum quod Græci nominant harmoniam, secundum chroma, tertium diatonon. Est autem harmoniæ modulatio ad artem concepta, et ea re cantio ejus maxime gravem et egregiam habet auctoritatem. Chroma subtili sollertia ac crebritate modulorum suaviorem habet delectationem. Diatoni vero, quod naturalis est, facilior est intervallorum distantia. In his tribus generibus dissimiles sunt tetrachordorum dispositiones, quod harmonia tetrachordorum et tonos et dihesis habet binas (dihesis autem est toni pars quarta ; ita in hemitonio duæ diheses sunt conlocatæ) ; chromati duo hemitonia in ordine sunt composita, tertium trium hemitoniorum est intervallum ; diatono toni duo sunt continuati, tertium hemitonium finit tetrachordi magnitudinem. Ita in tribus generibus tetrachorda ex duobus tonis et hemitonio sunt peræquata, sed ipsa cum seperatim uniuscujusque generis finibus considerantur, dissimilem habent intervallorum designationem. 4/ Igitur intervallo tonorum et hemitoniorum et tetrachordorum in voce divisit natura finitque terminationes eorum mensuris intervallorum quantitate, modisque certis distantibus constituit qualitates, quibus etiam artifices qui organa fabricant, ex natura constitutis utendo comparant ad concentus convenientes eorum perfectiones. 5/ Sonitus, qui græce φθόγγοι dicuntur, in unoquoque genere sunt X et VIII, e quibus VIII sunt in tribus generibus perpetui et stantes, reliqui X, cum communiter modulantur, sunt vagantes. Stantes autem sunt, qui inter mobiles sunt interpositi. Continent tetrachordi conjunctionem et e generum discriminibus suis finibus sunt permanentes ; appellantur autem sic : proslambanomenos, hypate hypaton, hypate meson, mese, nete synhemmenon, paramese, nete diezeugmenon, nete hyperbolæon. Mobiles autem sunt, qui in tetrachordo inter inmotos dispositi in generibus ex locis loca mutant ; vocabula autem habent hæc : parhypate hypaton, lichanos hypaton, parhypate meson, lichanos meson, trite synhemmenon, < paranete synhemmenon >, trite diezugmenon, paranete diezeugmenon, trite hyperbolæon, paranete hyperbolæon. 6/ Ei autem qua moventur, recipiunt virtutes alias ; intervalla enim et distantias habent crescentes. Itaque parhypate, quæ in harmonia distat ab hypate < dimidium > hemitonium, in chroma tramutata habet hemitonium. Qui lichanos in harmonia dicitur, ab hypate distat hemitonium, in chroma translata progreditur duo hemitonia, in diatono distat ab hypate tria hemitonia. Ita X sonitus propter translationes in generibus efficiunt triplicem modulationum varietatem. Tetrachorda autem sunt quinque : 7/ primum gravissimum, quod græce dicitur hypaton, secundum medianum, quod appellatur meson, tertium conjunctum, quod synhemmenon dicitur, quartum disjunctum, quod diezeugmenon nominatur, quintum, quod est acutissimum, græce hyperbolæon dicitur. Concentos quos natura hominis modulari potest, græce quæ συμφωνίαι dicuntur, sunt sex : diatessaron, diapente, diapason, et disdiatessaron, et disdiapente, et disdiapason. 8/ Ideoque et a numero nomina ceperunt, quod, cum vox constiterit in una sonorum finitione ab eaque se flectens mutaverit et pervenerit in quartam terminationem, appellatur diatessaron, in quintam diapente, < in sextam diapason, in octavam et dimidiam diapason et diatessaron, in nonam et dimidiam diapason diapente, in XII disdiapason >. 9/ Non enim inter duo intervalla, cum chordarum sonitus aut vocis cantus factus fuerit, nec in tertia aut sexta aut VII possunt consonantiæ fieri, sed, uti supra scriptum est, diatessaron et diapente et ex ordine disdiapason convenientiæ ex natura vocis congruentis habent finitiones. Et ei coventus procreantur ex conjunctione sonituum, qui græce φθόγγοι dicuntur.
[J. Martin] De l'harmonie
Harmonie est une practique ou science Musicale, obscure & difficile, principalement a ceulx qui n'entendent rien aux lettres Grecques. Et si je la veuil expliquer, il est force que je me serve de termes Grecz, pourautant que certaines choses concernantes mon intention, n'ont point des noms Latins. A ceste cause je l'interpreteray le plus clairement qu'il me sera possible, suivant les traditions du Philosophe Aristoxenus : & si en feray une figure determinant les qualitez des sons, ainsi qu'il les nous a faict entendre, afin que tout homme qui sera studieux, les puisse facilement comprendre, & s'en ayder. Quand la voix se va flechissant par changemens ou muances, aucunesfois son ton s'en rend plus subtil ou plus grave. Elle est esmeue en deux manieres : l'une desquelles a ses effectz continuez, & l'autre distans par intervalles. Celle qui est continuee, ne consiste en finitions ny aucun lieu, ains rend ses terminations non apparentes. mais les temps du mylieu sont manifestes a noz ouyes : comme si quelq'un disoit jour, feu, fleur, nuyct : certainement ce sont paroles qu'on n'entend point ou elles commencent, ny ou elles finent, d'autant qu'elles ne sont de subtiles faictes graves, ny de graves subtiliees, selon le rapport de noz oreilles. Mais c'est tout le contraire quand il y a quelque distinction, consideré que quand ladicte voix se vient a tourner en muance, elle mesme s'assubgettit a terminer en quelque son que ce soit, & de cestuy la en un autre : au moyen dequoy par ses divers flechissemens puis deca puis dela, elle se fait reputer inconstante par les ouyes des auditeurs, principalement quand ce vient a chanter : car quand les sons se haulsent ou baissent, les hommes font plusieurs accordz differens. Quand donc icelle voix est forcee a rendre des sons distinguez, lon entend bien ou elle a commencé & finy : toutesfois les temps du mylieu sont aboliz par ces extremitez. Or est il trois especes de resonance. La premiere, que les Grecz nomment Harmonia, c'estadire composition ou accord. La seconde Chroma, qui signifie diminution ou fredonnement : et la tierce Diatonos, interpretee haulte & claire. Ceste doulceur d'Harmonie a esté conceue & trouvee par art : qui a faict que tout chant lequel en est orné, engendre une delectation agreable & bien estimee. L'espece Chromatique donques subtiliee par industrie de passages mignonnement fredonnez, rend la melodie delicate & gracieuse le possible. La tierce dicte Diatonos, pource qu'elle est naturele, se treuve facile a estre conduicte en la prolation de ses accens. Voyla d'ou vient que les Tetrachordes instrumens de Musique, sont differens de tons, selon qu'ilz sont faictz & accommodez a l'un ou a l'autre de ces genres. L'Harmonie en iceulx Tetrachordes, emporte deux tons & deux Dieses : & n'est Diese autre chose que la quarte partie d'un ton : parquoy s'ensuyt qu'n Semiton vault deux d'icelles Dieses. Au Chroma il s'y treuve deux demytons composez par bon ordre, & encores un troysieme temps, qui est sans plus l'intervalle d'iceulx demytons, c'est a dire un Souspir. Le Diatonos ce sont deux tons continuez, & le troysieme demyton acheve la grandeur du Tetrachorde. Parainsi en ces trois genres de Musique les Tetrachordes sont faictz egaulx au moyen de deux tons & un demy. Mais quand on les sonne ou escoute separement chacun en son espece, ilz rendent une proportion de temps tout dissemblable. a quoy lon peult congnoistre que Nature a divisé en la voix les differences des tons, demytons, & Tetrachordes, mesmes qu'elle a determiné leurs estendues, par mesures distinguees selon la quantité qu'elles peuvent avoir : & constitué leurs qualitez par certains moyens de distances : suivant lesquelz ceulx qui font les Orgues et autres instrumens de Musique, usent des choses par elle ordonnees : car ilz distribuent leurs sons par accordz convenables. Les sons donques en Grec appellez Phthongi, sont dixhuict en nombre pour chacune de ces especes : & huict d'entr'eulx sont permanens et perpetuelz en tous les trois genres dessus mentionnez : mais au regard des autres dix, quand ce vient a les chanter, ilz se treuvent communement vagans en maniere de fleuretiz. Les permanens & stables sont ceulx qui estant mis entre les mobiles, contiennent la conjonction du Tetrachorde : & en ces differences de genres sont permanens en leurs limites ordinaires. Ceulx la se font appeller ainsi, Proslam[b]anomenos, c'estadire A.re. Hypate Hypaton, B.my. Hypate meson, E.la.my. Mese, A.la.my.re. Nete synemmenon, D.sol.re. le bas. Paramese, B.fa.b.my. Nete diezeugmenon, E.la.my. & nete Hyperboleon, A.la.my.re. le hault. Les mobiles sont ceulx qui estans en un Tetrachorde disposez entre les immobiles, muent de places en certains genres & lieux, parquoy se font appeller comme sensuyt, Parhypate hypaton, C.Fa.Ut. Lichanos hypaton, D.Sol.Re, le hault. Parhypate meson, F.Fa.Ut. Lichanos meson, G.Sol.Re.Ut. Trite synemmenon, B.Fa.b.my. Paranete synemmenon, C.Sol.Fa. Trite diezeugmenon, C.Sol.Fa.Ut. Paranete diezeugmenon, D.La.Sol.Re. Trite hyperboleon, F.Fa.Ut. Paranete hyperboleon, G.Sol.Re.Ut. Davantage ces sons qui se meuvent, recoivent d'autres proprietez, d'autant qu'ilz ont des temps, ou poses croissantes, telement que Parhypate qui en harmonie differe de Hypate Diesis, quand il vient a se changer en Chroma, porte seulement un demy ton, & en Diaton un tout entier. La note dicte Lichanos, ou D.Sol.Re. est differente de Hypaté, pource que ce n'est fors demyton : & quand on la transmue en Chroma, elle vault bien autant que deux demyz : mais en regle Diatone elle s'eloigne dudict Hypate par trois demytons. Voyla comment ces dix notes a cause des changemens en leurs especes, font trois diversitez de consonance. Or y a il cinq Tetrachordes, dont le premier est grave : aussi les Grecz le nomment Hypaton. Le second moyen, qui par eulx est appellé Meson. Le tiers conjoinct, en leur langue Synemmenon. Le quatrieme desjoinct ou separé, dict Diezeugmenon : & le cinqieme hault & clair, dont il a gaigné le tiltre de Hyperboleon. En apres les sortes de consonances dont la nature de l'homme peult rendre melodie, se nomment entre lesdictz Grecz Symphonies, & sont six de compte faict, asavoir Diatessaron, Diapente, Diapason, Diapason & Diatessaron, Diapason avec Diapente, puis Disdiapason. Celles la ont tiré leurs vocables des membres dont elles sont composees, pource que quand la voix demeure en une finition de son, puis que soudain elle se mue pour arriver a une quarte, lon la dict Diatessaron. Si c'est en une cinqieme, on la nomme Diapente : en l'octave, Diapason : en une huictieme & demye, Diapason & Diatessaron : en une neufieme & demye, Diapason & Diapente : & en une quinzieme, Disdiap[a]son : car quand il se fait un son de corde ou chant de voix entre deux espaces, les consonances ne se peuvent bonnement faire, non plus qu'en une tierce, en une sixieme, ou en une septieme : ains (comme j'ay dict par cy devant) ces Diatessaron & Diapente tenant ordre jusques au Disdiapason, ont certaines melodies de bonne grace en nature de voix harmonieuse, & celles la s'engendrent d'une conjonction de sons que les Grecz signifient par Phthongi.

Gaffurio, Franchino. Angelicum ac divinum opus musice (1508)

Tract. II, cap. 6. De la consyderatione de diatessaron
[sig. E] La consonantia diatessaron quale e producta da la sesquitertia proportione con duy toni & uno semitonio minore contiene quatro chorde sonore : & se consydera in trey specie over differente figure. La prima e stabilita tra Proslambanomenon & Lichanon hypaton : idest da A re ad D sol re procedendo de grave in acuto con queste syllabe re mi fa sol : per intervalli de uno tono : uno minore semitonio : & uno tono. & in qualunque exachordo sara consyderato simile processo de voce & intervalli ritroverasse la prima figura de diatessaron : quale se ritrova in quatro modi notata : cioe primo con trey intervalli distincti : secundo con duy soli intervalli : el grave toniæo & laltro trihemitoniæo overo semiditoniæo. tertio similiter con duy intervalli : el grave semiditoniæo e laltro de uno tono : quarto con uno solo intervallo sesquitertio. como nel quinto del primo de la practica nostra havemo monstrato. Et perche ogni generatione de consonantia produce una specie manco de le chorde sue : questa consonantia diatessaron quale e compræhensa in quatro chorde : dimonstra solamente trey specie differente : overo trey diverse figure. La Secunda figura del diatessaron e considerata tra Hypaten hypaton & Hypaten meson inclusive seu da ♮ mi ad E la mi procedendo dal grave a lo acuto con queste syllabe : mi fa sol la : per intervalli de uno semitonio & duy toni distincti : & in qualunque exachordo trovaray simile processo de syllabe & intervalli haveray la secunda figura de diatessaron : quale in quatro modi similiter se ritrova notata : como nel quinto præfato del primo de la practica e claramente exposito. La tertia figura de diatessaron cade tra Parhypaten hypaton & Parhypaten meson inclusive : idest da C fa ut ad F fa ut : procedendo con queste syllabe : ut re mi fa per intervalli de duy toni distincti & uno minore semitonio. et in qualunque exachordo ritrovaray simile processo de syllabe & intervalli compræhenderay la tertia figura de la consonantia diatessaron : quale pari consyderatione se ritrova notata in quaterno processo : como ancora se po compræhendere in lo præcedente Systema. La prima specie adunque de diatessaron tiene el semitonio in mezo a duy toni. Et la secunda de sotto a duy toni. Ma la tertia lo consydera di sopra.

Gaffurio, Franchino. Theorica musice (1492)

Lib. I, cap. 8. De exquisitione & inventione musicarum consonantiarum
[sig. b₄'] Accidit enim dum tanta Pythagoras ipse variatione perplexus fabrorum officinas preteriret maleorum sonitus ejus auribus insonuisse. quos cum ei mos esset omnium visilium atque invisilium & sensilium rationem perquirere : mutari jussit : & cum adverteret diversos maleorum sonitus non viribus hominum immutari : sed diversis maleorum ipsorum educi ponderibus : pondera ipsa examinare cœpit quorum cum quinque essent quintum abjecit : ut Boetius asserit quoniam cunctis erat inconsonans. At quattuor ipsorum extremos sibi invicem maleos duplum correspondere pondus percepit diapason consonantiam producentes : ut si maleus primus esset librarum sex : ultimus duodecim pondere premeretur. Secundus ad primum epitritum pondus servabat diatessaron consonantiam servans eratque ponderis octo librarum. Sed tertius ad primum emiolium seu sesqualterum pondus novenario ducebat numero diapentes consonantiam resonando. Idemque tertius ad secundum sexquioctavum pondus servabat tonum constituens. Quartus vero tertium epitrito numero custodiebat diatessaron consonantiam implens. Rursus Quartus ad secundum sesqualtero numero ductus diapentes consonantiam deferebat ipsorum itaque pondera maleorum hic ordine disponantur. vi. viii. viiii. xii. Cum vero alta cogitatione tantæ tam que archanæ rei diuturna inquisitio Pythagoram ipsum fatigasset mihi ipsi facile persuadeo eum non modo has quatuor sonorum commistiones sed & reliquas investigasse quibus musices disciplina perficitur & nutritur.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. III, cap. 5. Se la Quarta è consonanza ; et donde aviene, che li Musici non l'habbiano usata, se non nelle compositioni di più voci
[p. 152] Parera forse ad alcuno cosa nova, ch'io habbia posto la Quarta nel numero delle consonanze, poi che fin hora da i Musici prattici sia stata collocata tra le dissonanze. Onde, accioche di tal cosa si habbia qualche notitia, si debbe avertire, che la Quarta veramente non è dissonanza, ma si bene consonanza : come si può provare in tre modi ; prima per l'auttorita de i Musici antichi, la quale non è da sprezzare ; di poi per ragione ; & ultimamente per essempio. Per l'auttorità de gli Antichi prima, percioche da ogni dotto scrittore Greco, & Latino, è collocata tra le consonanze. Tolomeo (lassandone infiniti altri più antichi di lui) in molti luoghi della Harmonica, & specialmente nel cap. 5. del Primo libro, la nomina consonanza. Il medesimo fà Boetio nella Musica molte fiate, & massimamente nel cap. 7. del Primo libro, & nello Undecimo del Quinto. Et Dione historico nel lib. 37. con l'auttorità de i più antichi di lui, la chiama Harmonia. Euclide nel cap. Primo, & Gaudentio filosofo nel cap. 7. de i loro Introduttorii. Macrobio nel primo capitolo del Secondo libro del Sogno di Scipione la connumera tra le consonanze. Vitruvio anco, nel cap. 4. del Quinto libro della Architettura, è di parere, che ella sia consonanza ; Et Censorino in quello, che scrive a. Q. Cerellio, hà la istessa opinione. Si prova dipoi per ragione in cotal modo. Quello Intervallo, che in una compositione harmonica si ode consonare perfettamente, posto da per sè, non può essere a patto alcuno dissonante. Essendo adunque la Diatessaron, o Quarta di tal natura, che accompagnata con la Quinta in una harmonica compositione, rende soave, & harmonioso concento ; seguita che ella sia anco fuori della compositione consonante : cioè quando è posta sola. Lo assonto di tal ragione è manifesto per il suo contrario ; cioè per le dissonanze, che sono la Seconda, & la Settima, con le loro replicate ; le quali non essendo nella compositione per alcun modo consonanti, sono etiandio fuori della compositione della istessa natura : come è manifesto. Oltra di ciò si prova per un'altra ragione ; che Quello, che hà ragione de numeri nell'acuto, & nel grave, è consonante : come è manifesto per la definitione del Filosofo posta nel cap. 12 della Seconda parte ; onde havendo la Quarta tal ragione ; è manifesto, che ella sia consonante. Et questa propositione minore si prova : conciosia che Filopono sopra la Definitione data dal Filosofo nel lib. 2 della Posteriora, chiama la Sesquiterza, che è la sua vera forma, Ragion de numeri. Ma per che gli essempii vagliono più appresso alcuni, che le auttorità, & le ragioni ; però è necessario venire alla terza prova. Onde dico che sempre, quando tal consonanza si ridurà in atto, nella sua vera proportione, o vero intervallo, ogn' uno di sano giudicio dirà, che veramente è consonanza ; come ogn' uno da sè potra sempre farne la prova, accordando un Liuto, overo uno Violone perfettamente : imperoche tra la chorda, che chiamano il Basso, & quella che nominano Bordone : o veramente tra questa, & quella, che chiamano il Tenore ; & tra quelle altre tre chorde, che sono più acute, udiranno che la Diatessaron, o Quarta farà maraviglioso concento. Et se pure alcuno vorrà dire, che ella sia dissonante, questo averrà, per che seguirà l'uso de i Prattici ; i quali non sapendo addure ragione alcuna, à gran torto cosi la chiamano, & la separano dal numero delle Consonanze. Ma in fatto non è cosi : percioche quando si riducono ad udirla sopra alcuno istrumento, che sia accordato perfettamente, si acchetano poi. Et se fusse veramente dissonante, come dicono, noi non la usaressimo nelle nostre compositioni : & similmente i moderni Greci non la porrebbeno ne i lor canti a più voci ; i quali si odono qui in Vinegia ogni giorno solenne ne i loro Canti ecclesiastici, ne i quali pongono la Diatessaron nella parte grave, senza porre per sua basa (dirò cosi) alcuna altra consonanza. Qui dirà forse alcuno, da che nacque adunque, che i nostri Prattici la posero nel numero delle dissonanze ? Penso io che questo nascesse, per la discordia, che era tra i Pithagorici, et Tolomeo, che volendo quelli, che ciascuno intervallo, il quale fusse contenuto da altro genere di proportione, che dal Moltiplice, et Superparticolare (come molte fiate hò detto) non fusse atto, a fare consonanza alcuna ; non acconsentivano, che la Diapason diatessaron, contenuta dalla proportione Dupla superbipartienteterza, fusse consonante ; ancora che Tolomeo si sforzasse di mostrare, che era il contrario, adducendo tal ragione : Che si come la Diatessaron semplice è consonante, cosi aggiunta alla Ottava, le estreme chorde di tale aggiuntione non possono esser dissonanti : Imperoche quei suoni, che si aggiungono alla Diapason, si vedono quasi esser aggiunti ad un suono solo ; si come (per quello che ne mostra Boetio) è la natura di tal consonanza. Onde vedendo i Musici latini la lite, che era tra costoro, & le ragioni che adducevano esser buone ; non volsero esser giudici di questa cosa : ma per non dare una certa libertà di porre nelle cantilene, senza qualche consideratione, questa tal consonanza, et la sua semplice, le separarono dal numero, & ordine delle altre : non perche veramente siano dissonanti : percioche non haverebbeno comportato, che fussero poste nelle compositioni : ma accioche si havessero a porre con qualche buono ordine, & con giuditio. Et che questo sia il vero, si può vedere, che quelli che hanno havuto qualche giuditio nella Musica, l'hanno usata, non solamente accompagnata con altre consonanze, ma etiandio senza alcuna compositione, ne i canti di due voci ; tra i quali fù uno Josquino, che nel principio di quella parte, Et resurrexit tertia die, della messa detta l'Homme armè a quattro voci, pose tal consonanza semplicemente, senza accompagnarle niun altro intervallo dalla parte grave ; Il che si può etiandio vedere in molte altre cantile antiche, le quali non pongo per non fastidire il Lettore. Et benche tali consonanze si ritrovino esser poste in opera rare volte ; nondimeno si vede, che le usarono : & se havessero havuto opinione, che fussero state dissonanti, credo io, che non le haverebbeno usate. Hora per le cose, che si è detto, si può vedere, che la Quarta, et le replicate sono consonanti ; & per qual cagione li Musici le collocarono tra quelli intervalli, che sono dissonanti. In qual maniera poi ella si dica Perfetta, & in qual modo si habbia a porre nelle compositioni, lo vederemo al suo luogo.
Par. III, cap. 14. Della Diatessaron, over Quarta
[p. 160] La Diatessaron, la quale è la minor parte principale della Diapason, la cui forma è contenuta nel secondo luogo del genere Superparticolare, tra questi termini 4 & 3 ; essendo considerata senza alcun mezo, non si ritrova di lei se non una sola specie ; per le ragioni dette di sopra della Diapason, & della Diapente : Ma quando è considerata tramezata diatonicamente da altri suoni, o voci, allora si ritrovano tre specie, che nascono dalla varietà del Semituono, lassando (come etiandio hò detto) la consideratione de i Tuoni ; il quale Semituono è diversamente collocato tra esse, nelle loro chorde mezane ; si come hò detto della Diapason, & della Diapente : percioche havendo la prima specie il Tuono nel primo luogo più grave, hà dipoi nel secondo il Semituono maggiore, & nel terzo il Tuono : Ma la seconda hà il Semituono nel primo luogo, & la terza nel terzo luogo, & li Tuoni poi accommodati per ordine ; come nel sottoposto essempio si può vedere. [exemple] Questa (come hò detto altrove) da i Greci è chiamata prima Sinfonia, overo (come la nomina Filone Giudeo) prima Harmonia ; Et Boetio la dimanda Minima consonanza : La onde si vede, che non hebbero il Ditono, ne il Semiditono per consonanze. La chiamarono etiandio Diatessaron dal numero delle chorde, o voci, che in se contiene : percioche ogni Diatessaron procede al modo mostrato per quattro voci : Imperoche è detta da Διὰ, che vuol dire Per, & da τέσσαρα, che vuol dir Quattro, cioè Consonanza di quattro voci, o suoni ; dal qual numero i nostri Moderni la chiamarono Quarta. Quando adunque vorremo far due parti nelle nostre compositioni, le quali siano tra loro distanti per una Diatessaron, porremo in una delle chorde estreme di uno delli sopraposti essempi la voce grave, & nell'altro l'acuta, come si vede nello essempio. [exemple] Il perche ritrovandosi anco nelle cantilene due parti accommodate l'una con l'altra in cotal modo ; potremo dire, che l'una sia distante dall'altra per una Diatessaron, overamente per una Quarta.
Par. III, cap. 47. Che 'l porre una Dissonanza, overo una Pausa di minima tra due Consonanze perfette di una istessa specie, che insieme ascendino, o discendino, non fa, che tali consonanze non siano replicate
[p. 205] Sogliono alcuni non havere per inconveniente, il porre due Perfette consonanze l'una dopo l'altra nelle loro compositioni, di una istessa specie, che insieme ascendino, o discendino, senza porvi di mezo alcun' altra consonanza : percioche si avisano, che 'l porre tra loro una Dissonanza, overamente una Pausa di minima, faccia variar le specie, & che per questo non si faccia contra la Regola posta disopra nel cap. 29. Ma in vero quanto costoro s'ingannino, ciascuno lo potrà conoscere con la esperienza istessa, dopo che haveranno udito quello, che ne i sottoposti essempi si contiene : percioche conosceranno, che la Dissonanza posta tra due consonanze perfette, non fa variatione alcuna di concento ; ne anco leva, che tali consonanze non siano poste l'una dopo l'altra senza alcun mezo ; essendo le Consonanze considerate dal Musico per se, & le Dissonanze per accidente solamente ; come hò detto altrove. Et se la Dissonanza, che è suono, posta tra le dette consonanze, non hà forza alcuna di fare alcuna variatione ; minormente haverà tal forza la Pausa di minima, che non rapresenta suono ; ma taciturnità, & privatione. Non sarà adunque lecito porre due Ottave l'una dopo l'altra, tramezate solamente dalla Settima, over dalla Nona ; ne due Unisoni tramezati dalla Seconda. Et quantunque la Quarta, & la Sesta siano consonanze, come fu determinato ; & si possa dire, che l'una, o l'altra posta tra due Quinte, faccia alcuna variatione di concento ; nondimeno non si debbeno usare, se non nelle compositioni di più voci : percioche nelle semplici generano non sò che di tristo ; come si può udire nelli sottoposti essempi. [exemple]

Gaffurio, Franchino. Practica musice (1496)

Lib. III, cap. 2. De Natura & denominatione specierum contrapuncti
[sig. cc₇'] Sexta a sex chordis diatonice dispositis dicta quoniam certam in chordotono dimensionem non acquirit imperfecta est. Chordotonus enim est chorda tenens omnes consonantias musicis proportionibus dispositas. Rursus sextam ipsam quattuor tonis ac minore semitonio ductam majoris semitonii subtractione variari contingit atque minui quamquam propriam sonoritatem & denominationem non amittit : diciturque altera major : altera minor. Sexta major fit ex diapente & tono : Minor vero ex diapente & semitonio. Inde hujusmodi variatione sextam ipsam vagantem veluti & tertiam possumus appellare. Habet enim sexta solam chordam mediam & concinnam quæ. s[cilicet] tertia est ad graviorem & diatessaron subsonat ad acutam. Diatessaron enim consonantia & si simplex ducta dissona sit : conjuncta tamen concordi commixtioni concordem efficit cum extremis medietatem : quasi harmonicæ medietatis proxima sit & particeps. Plerumque autem sexta hujusmodi mediata quum scilicet media ad graviorem tertiam ditoniæam sonuerit : mediam ipsam chordam aliquantulo postulat relaxari (quod instrumentorum edocemur experimento) tunc enim certa soni continuatione quarta ipsa ad quintæ participationem aliquanto suavis flectitur : & tertia ipsa major aliquanto dirimitur subversa in minoris ac suavioris tertiæ semiditoniææ continuationem. Non igitur incongruum est tertiam & sextam imperfectas & vagas concordantias nominare cum unius & ejusdem quodammodo sint consyderationis & progressionis participes.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. III, cap. 42. Delli Contrapunti diminuiti a due voci, & in qual modo si possino usar le Dissonanze, p. 197
[p. 197] Si potrà nondimeno porre la Prima parte della battuta, che sia disonante ; quando sarà la seconda minima di una Semibreve sincopata del Contrapunto ; percioche la prima parte di tal figura, sarà posta senza dubbio nel levar la battuta, & la seconda nel battere ; & tal Dissonanza si potrà sopportare : percioche nel cantare la Semibreve sincopata, si tien salda la voce, & si ode quasi una sospensione, o taciturnità, che si trova nel mezo della percussione, dalla quale nascono i suoni, & per essa si discerneno l'un dall'altro, & consiste nel tempo ; onde l'Udito quasi non la sente : percioche da lei non è mosso, di maniera, che la possa comprendere pienamente : per non esser da lei percosso, & per la debolezza del movimento, che si scorge in essa : perche manca della percussione, che lo muove : la onde la Voce allora nel perseverare della Sincopa perde quella vivacità, che havea nella prima percussione ; di modo che fatta debole, et essendo percossa sopra la seconda parte della sincopa, nella quale è nascosta la Dissonanza, da un movimento più gagliardo di un'altra voce forte, che si muove da un luogo all'altro con più gagliardo movimento, tal Dissonanza a pena si ode ; essendo anco, che prestamente se ne passa. Et se pure il Senso è da qualche parte offeso ; è dipoi ragguagliato per tal maniera dalla Consonanza, che succede senza alcun mezo ; che non solamente tal Dissonanza non li dispiace ; ma grandemente in lei si compiace : perche con maggior dolcezza, & maggior soavità li fà udire tal Consonanza. Et questo forse aviene, perche Ogni contrario maggiormente si scopre, & si fà al sentimento più noto, per la comparatione del suo Opposto. Ma no[n] si debbe giamai porre la Prima parte della Semibreve, che sia dissonante ; sia poi sincopata, o non sincopata ; & si debbe avertire per ogni modo due cose ; la prima, che Dopo la dissonanza segua una consonanza a lei piu vicina ; la seconda, chel Movimento, ilquale farà la parte della sincopa, debba sempre discendere, & esser congiunto : & non ascendere. Onde potrà essere utile questa Regola, che Quando la Dissonanza sarà posta nella seconda parte della Semibreve sincopata, laquale sarà una Seconda ; allora dopo lei accommodaremo ottimamente la Terza, che le è più vicina. Cosi ancora quando in essa Sincopa sarà posta la Quarta, si farà il medesimo. Alla Settima poi se le accompagnerà la Sesta : percioche le è più vicina. Similmente si potrebbe dire delle Replicate ; si come della Nona, alla quale si accompagna la Decima ; & della Undecima, dietro laquale similmente si debbe porre la Decima ; come si può vedere. [exemple]

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. III, cap. 66. Alcuni avertimenti intorno le Compositioni, che si fanno a più di Tre voci, p. 263
[p. 263] Debbe oltra di ciò avertire il Contrapuntista, che quantunque io habbia detto altrove, che si debbi sforzare di por le parti della cantilena, che procedino per movimenti contrarii che nelle compositioni di più voci, questa Regola s'intenderà essere osservata, quando farà, che almeno una delle nominate parti ascendi, o discendi per contrarii movimenti : Imperoche se'l si volesse osservare cotal regola in tutte le parti ; questo, se non fusse impossibile, sarebbe almeno difficile : Debbe anco avertire, che in ogni Compositione di più voci, quando si porrà alcuna figura sincopata, nella quale si trovi la dissonanza nella sua seconda parte ; di por tutte le altre parti della Compositione, siano quante si voglino, che accordino tra loro : percioche (come si è detto altrove) la Dissonanza posta nella sincopa, per molte ragioni non è quasi compresa dal sentimento. Et se pure in alcuna parte dalla Dissonanza posta in tal maniera è offeso, non debbeno le altre parti esser tra loro dissonanti ; acciò non offendino doppiamente l'Udito. Onde quando si porrà la seconda parte della figura sincopata dissonante ; quelle parti, che percuoteranno insieme sopra quella parte dissonante, debbeno essere tra loro consonanti. Quando adunque si troverà la Dissonanza posta in tal maniera, allora potremo porre Quattro parti l'una dall'altra distanti per una Terza, tra le quali non si udirà la Ottava ; come qui si vede. [exemple] Et perche accaderà alle volte, di comporre sopra le parole, le quali ricercano la harmonia alquanto dura, & aspra ; acciò si venga con gli effetti ad imitare il Soggetto contenuto nella Oratione ; però quando bisognarà usar simili durezze, allora si potranno porre le Seste, nelle quali siano le figure di alquanto valore ; come de Brevi, & di Semibrevi mescolate ; overamente si porranno le Dissonanze tra loro, che siano ordinate secondo le Regole, & modi mostrati di sopra ; & si haverà il proposito ; si come averrebbe ponendo la Quarta, over la Undecima nella Sincopa ; come nelli sottoposti essempi si può vedere.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. IV, cap. 32. In qual maniera le Harmonie si accommodino alle soggette Parole
[p. 339] Et debbe avertire di accompagnare in tal maniera ogni parola, che dove ella dinoti asprezza, durezza, crudeltà, amaritudine, & altre cose simili, l'harmonia sia simile a lei, cioè alquanto dura, & aspra ; di maniera però, che non offendi. Simigliantemente quando alcuna delle parole dimostrarà pianto, dolore, cordoglio, sospiri, lagrime, & altre cose simili ; che l'harmonia sia piena di mestitia. Il che farà ottimamente, volendo esprimere li primi effetti, quando usarà di porre le parti della cantilena, che procedino per alcuni movimenti senza il Semituono, come sono quelli del Tuono, & quelli del Ditono, facendo udire la Sesta, overo la Terzadecima maggiore, che per loro natura sono alquanto aspre, sopra la chorda più grave del concento ; accompagnandole anco con la sincopa di Quarta, o con quella della Undecima sopra tal parte, con movimenti alquanto tardi, tra i quali si potrà usare etiandio la sincopa della Settima. Ma quando vorrà esprimere li secondi effetti, allora usarà (secondo l'osservanza delle Regole date) li movimenti, che procedeno per il Semituono : & per quelli del Semiditono, & gli altri simili ; usando spesso le Seste, overo le Terzedecime minori sopra la chorda più grave della cantilena, che sono per natura loro dolci, et soavi ; massimamente quando sono accompagnate con i debiti modi, & con discrettione, & giuditio. Ma si debbe avertire, che la cagione di esprimere simili effetti non si attribuisce solamente alle predette consonanze poste in tal maniera : ma si attribuisce etiandio alli Movimenti, che fanno cantando le parti ; li quali movimenti sono di due sorti, cioè Naturali, et Accidentali.

Aaron, Pietro. Toscanello in musica… con l'aggiunta (1523, R/1529)

Pourtant la quarte figure bien dans la liste des consonances donnée par Aaron.
Lib. II, cap. 13. Dichiaratione del contrapunto
[sig. I] Ispediti gli tre generi diatonico chromatico & enarmonico con le loro figure : verremo a la dottrina del contrapunto per il quale il canto semplice di sua natura giocondissimo artificiosamente in piu modi variato molto piu giocondo & soave diviene : & infinita dolcezza a gli audienti partorisce. Contrapunto chiamiamo un modo contenente in se diverse variationi di suoni cantabili con certa ragione di proportioni, & misura di tempo. Dicesi contrapunto quasi punto contra punto, cioe nota contra nota : perche contra poste le note una a laltra, nasce una harmonica concordanza de gli ultimi suoni, che insieme si corrispondono. Le sue consonanze saranno unisono terza maggiore, terza minore, quarta quinta, sesta maggiore, & sesta minore : le quali in questo modo anchor sono chiamate, unisono, dittono, semidittono, diè tessaron : dià pénte, hexachordo maggiore, & hexachordo minore & semplice consonanze son chiamate : perche non son da altri derivate : de le quali nascono le composite overo replicate, cioe ottava, decima, undecima, duodecima, terza decima, quinta decima, decima settima, decima nona, vigesima, & vigesima seconda : & in infinito se tanto con la voce si potessi cantare, o con istromento sonare. Adunque il dià pasôn overo ottava per esser derivata dal unisono, sara a esso di natura simile : la decima a la terza, la undecima a la quarta, la duodecima a la quinta, la terza decima a la sesta, la quinta decima al ottava, & unisono, la decima settima a la decima & terza, la decima ottava a la undecima & quarta, la decimanona a la duodecima & quinta, la vigesima a la terza decima & sesta, la vigesima seconda a la quinta decima ottava, & unisono : a le quali sara conceduto simil natura & modo quale hanno le semplici : over prime consonanze. La consonanza (come a Boetio piace ne la musica sua al capitolo terzo in fine) si diffinisce essere concordia di voci tra se dissimili insieme ridotta : la qual bisogna sia pronontiata in suono : onde rimosso tal suono, la consonanza non è. Il suono sanza il percuotere de le voci, ò daltro istromento far non si puo : la percussione anchora in niun modo far non si puo, se non precede il movimento, come afferma Boetio nel capitolo preallegato de le voci, & de gli elementi musicali : dicendo la consonanza la qual regge tutta la modulatione de la musica, non si puo far sanza suono : il suo[n]o non si rende sanza certo battimento : il battimento non puo esser per modo alcuno (come è di sopra detto) se non precede il movimento. Sono alcune altre differenze dintorno al suono percussione & moto da Boetio addotte, ma per non venire al proposito nostro, le taceremo.

Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica (1533)

Par. IV. Delle Dissonanze
[p. 114] Le Dissonanze son queste : Seconda : Quarta : Settima : & le sue Ottave : come qui sotto appare. Fondamenti delle Dissonanze. [1er tableau des dissonances] Et medesimamente nascono : come fanno le Consonanze : Percioche dalla Seconda nasce la Nona, & la Sestadecima. Ma dalla Quarta : & dalla Settima nasce : come qui sotto appare. Fondamenti. Dissone. [2nd tableau des dissonances]

Galilei, Vincenzo. Fronimo dialogo (1568, R/1584)

Référence erronée à la p. 195.
Fronimo dialogo, p. 95
[p. 95] Fro. Resta ch'io vi dica due parole, ancora che superflue, per risposta di quelli che dissono, essere stata usata la quarta, da alcuni compositori antichi & famosi, nella medesima maniera che si usa hoggi la Terza, & la quinta, la onde dico, non essere stata usata tal cosa se non da uno, & una sola volta, & questo fu Jodoco di Prato detto dal vulgo Josquino, nella Messa a quattro voci, detta l'Homme arme, tra la parte del Basso & quella del contralto, nel principio della seconda parte del simbolo Apostolico, quando dice, Et resurrexit tertia die, la qual cosa credo facesse piu tosto per l'autorità ch'egli si haveva acquistata, & per accrescersi reputatione, che per altro, imperoche se l'havesse tenuta per consonanza se non perfetta, almeno grata all'udito, come alcuni dicono & forse credono, & che realmente nella sua semplicità fusse tale non si sarebbe contentato d'haverla usata una sola volta in tanta quantità di cose che egli compose, & tutte eccellenti, & mirabili, & in oltre l'haverebbono usata gli altri compositori de suoi tempi nelle compositioni loro, che tante sene vedono, & il medesimo farebbono hoggi quelli de tempi nostri, i quali credo non solo che habbino superato essi antichi, ma quanti ne veranno dopo loro, poi che mediante il Divino Cipriano Rore si è questa nuova prattica di contrapunto ridotta in quel colmo di perfettione che si può desiderare, & perche questo tal discorso vi sia intorno la quarta, & l'uso delle dissonanze di maggiore utilità, voglio con essempi diversi a quattro voci mostrarvi, in quanti modi elle siano state usate, che faccino buono effetto, da compositori eccellenti, i quali essempi ho raccolti con ciascuno mio studio & diligentia, & gli ho come in compendio ridotti in quella maggior facilità che ho saputo, & sono tanti, e tali, ch'io credo vi sene possino aggiungnere pochi da questi diversi. Pigliateli adunque, & fatene capitale, perche in tutta l'arte del contrapunto non sono segreti, ne cose che nel farsi, maggiore difficultà, ne piu lodi apportino.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. III, cap. 53. Della Cadenza, quello che ella sia, delle sue specie, & del suo uso, p. 224
[p. 224] Et sono queste Cadenze di due sorti medesimamente ; cioè, Semplici, & Diminuite ; come si può vedere. Quelle che sono Semplici, hanno le figure simili ; & le Diminuite hanno le figure diverse ; & tra loro si ritrova la Sincopa, che hà nella sua seconda parte la Quarta, dopo la quale segue immediatamente la Terza maggiore ; come hò mostrato. Ma perche queste Cadenze non si usano molto di lungo nelle compositioni di due voci : conciosia che lo ascendere per li mostrati movimenti separati, & lo discendere anco è propio della parte gravissima di alcuna compositione composta a più voci, nella quale si usano ; però si guardaremo di porle troppo spesso ; & quando le vorremo porre, sempre le porremo nel mezo, & non nel fine della cantilena ; & quando la necessità a ciò fare ne astringesse ; cioè quando volessimo porre le parti della compositione in Consequenza, overo nella Imitatione ; secondo li modi mostrati di sopra ; & quando non si potesse havere per altra via un passaggio commodo al cantare, & una grata modulatione. E ben vero, che questo voglio che più tosto sia conseglio, che precetto : percioche quando si ponessero anco nel principio, & nel fine non sarebbe grande errore. Oltra di questo si trova la Cadenza terminata per Quinta, overo per Terza, o per altra consonanza, la quale è detta Cadenza impropiamente ; & è contenuta similmente da un numero simile di figure ; & è ordinata in tal modo, che essendo le seconde figure dell'una, et dell'altra parte distanti per una Terza, le ultime vengono a cascare in una delle nominate consonanze ; & questo quando la parte acuta fa il movimento congiunto ascendendo. Et è di due sorti, cioè Semplice, & Diminuita ; ciascuna delle quali hormai per tanti essempi dati di sopra, credo che sia da ogn' uno conosciuta : La onde bastarà dire solamente, che nella Diminuita si ode la Quarta nella seconda parte della Sincopa, & non altra dissonanza ; si come si può udire in ciascuna che si trova nelli sotto posti essempi. [exemple]

Boèce. De institutione musica

Pourtant Ptolémée semble d'un avis différent de Boèce.
édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
[Lib. I, cap. 5. Quæ inæqualitatis species consonantiis deputentur]
[p. 192] Ex his igitur inæqualitatis generibus postrema duo, quoniam ex superioribus sunt mixta, relinquantur, de tribus vero prioribus speculatio facienda est. Obtinere igitur majorem ad consonantias potestatem videtur multiplex, consequentem autem superparticularis. Superpartiens vero ab armoniæ concinentia separatur, ut quibusdam præter Ptolemæum videtur.
[C. Meyer] Quelles sortes d'inégalités conviennent aux consonances
De toutes ces classes d'inégalités, nous abandonnons les deux dernières [multiple superpartiel & multiple superpartient] puisqu'elles combinent les précédentes. Il faut donc examiner les trois premières. Le multiple semble avoir une plus grande autorité en matière de consonance, puis c'est au tour du superpartiel. Le superpartient en revanche – selon certains auteurs, à l'exception de Ptolémée – est exclu de toute consonance harmonieuse.
[Lib. I, cap. 6. Cur multiplicitas et superparticularitas consonantiis deputentur]
[p. 193] Multiplicitas igitur, quoniam finem crescendi non habet, numeri maxime servat naturam. Superparticularitas autem, quoniam in infinitum minorem minuit, proprietatem servat continuæ quantitatis. […] Superpartiens vero jam quodam modo a simplicitate discedit ; duas enim vel tres vel quattuor habet insuper partes et a simplicitate discedens exuberat ad quandam partium pluralitatem. Rursus multiplicitas omnis in integritate se continet. Nam duplum bis habet totum minorem, triplum item tertio continet totum minorem atque ad eundem modum cetera. Superparticularitas vero nihil integrum servat, sed vel dimidio superat, vel tertia vel quarta vel quinta ; sed tamen divisionem singulis ac simplicibus partibus operatur. Superpartiens autem inæqualitas nec servat integrum nec singulas adimit partes, atque idcirco secundum Pythagoricos minime musicis consonantiis adhibetur.
[C. Meyer] Pourquoi la multiplicité et la superpartialité sont dévolues aux consonances
La multiplicité, par conséquent, sa croissance étant sans limite, respecte le mieux la nature du nombre. La superpartialité en revanche, puisqu'elle s'amenuise à l'infini, respecte la spécificité de la quantité continue. […] Le superpartient échappe, en un sens bien précis, à la simplicité. Il possède en effet deux, trois ou quatre parties de plus et, s'éloignant de la simplicité, il possède en surnombre une pluralité de parties. En revanche, toute multiplicité se maintient dans son intégrité : le double possède deux fois un plus petit tout entier, le triple contient trois fois un plus petit tout entier et ainsi de suite de la même manière. La superpartialité ne conserve rien en entier : elle progresse par moitié, par tiers, par quart, par cinquième… mais elle procède cependant à une division en parties singulières et simples. En revanche, l'inégalité de type superpartient ne conserve pas l'entier et ne soustrait pas de parties singulières. Pour cette raison-là, selon les Pythagoriciens, cette classe ne saurait d'aucune façon convenir aux consonances musicales.

Boèce. De institutione musica

L'ensemble du Livre III se rapporte à la division du ton et aux parties du ton, notamment aux deux demi-tons.
édition utilisée : De institutione musica libri quinque (éd. Gottfried Friedlein, 1867)
[p. 267] [Liber tertius]
Cap. 1. Adversum Aristoxenum demonstratio superparticularem proportionem dividi in æqua non posse atque ideo nec tonum
Cap. 2. Ex sesquitertia proportione sublatis duobus tonis toni dimidium non relinqui
Cap. 3. Adversum Aristoxenum demonstrationes diatessaron consonantiam ex duobus tonis et semitonio non constare integro nec diapason tonis sex
Cap. 4. Diapason consonantiam a sex tonis commate excedi et qui sit minimus commatis numerus
Cap. 5. Quemadmodum Philolaos tonum dividat
Cap. 6. Tonum ex duobus semitoniis et commate constare
Cap. 7. Demonstratio tonum duobus semitoniis commate distare
Cap. 8. De minoribus semitonio intervallis
Cap. 9. De toni partibus per consonantias sumendis
Cap. 10. Regula semitonii sumendi
Cap. 11. Demonstratio Archytæ superparticularem in æqua dividi non posse ejusque reprehensio
Cap. 12. In qua numerorum proportione sit comma et quoniam in ea, quæ major sit quam .LXXV. ad .LXXIIII. minor quam .LXXIIII. ad .LXXIII.
Cap. 13. Quod semitonium minus majus quidem sit quam .XX. ad .XVIIII., minus vero quam .XVIIII S. ad .XVIII S.
Cap. 14. Semitonium minus majus quidem esse tribus commatibus, minus vero quattuor
Cap. 15. Apotomen majorem esse quam quattuor commata, minorem quam quinque, tonum majorem quam octo, minorem quam novem
Cap. 16. Superius dictorum per numeros demonstratio
[C. Meyer] Livre III
Cap. 1. Démonstration, contre Aristoxène, qu'un rapport superpartiel ne peut être divisé en deux parties égales et par conséquent le ton non plus
Cap. 2. La différence entre un rapport sesquitierce et deux tons n'est pas la moitié d'un ton
Cap. 3. Démonstrations, contre Aristoxène, qu'une consonance de quarte ne se compose pas de deux tons entiers et d'un demi-ton entier, ni une octave de six tons
Cap. 4. Que six tons dépassent l'octave d'un comma et quel est le plus petit nombre du comma
Cap. 5. Comment Philolaus divise le ton
Cap. 6. Le ton se compose de deux demi-tons et d'un comma
Cap. 7. Démonstration que le ton s'éloigne d'un comma par rapport à deux demi-tons
Cap. 8. Des intervalles plus petits que le demi-ton
Cap. 9. De la perception des parties du ton au moyen des consonances
Cap. 10. Règle pour appréhender le demi-ton
Cap. 11. Démonstration d'Archytas qu'un rapport superpartiel ne peut être divisé en parts égales, et critique
Cap. 12. Dans quel rapport numérique se trouve le comma : il est plus grand que 75:74 et plus petit que 74:73
Cap. 13. Le demi-ton plus petit est plus grand que 20:19, mais plus petit que 19 et demi:18 et demi
Cap. 14. Le demi-ton plus petit est supérieur à trois comma, mais inférieur à quatre comma
Cap. 15. L'apotomè est supérieure à quatre comma et inférieure à cinq, le ton est supérieur à huit comma et inférieur à neuf
Cap. 16. On démontre à l'aide des nombres ce qui a été dit plus haut

Gaffurio, Franchino. Theorica musice (1492)

[Lib. IV, cap. 3. De natura toni & semitoniorum]
[sig. f₆] Et si unaquæque consonantia sue genitricis proportionis naturam sensit Tonum sesquioctavæ habitudini consentire necessum est : quo fit ut in duo inæqua semitonia distinguatur : cum ipsa proportio sesquioctava in duas inæquales sit divisibilis habitudines : ipsorum nanque semitoniorum unum minus est Aliud majus. idcirco non proprie dicta sunt semitonia quasi rectum toni dimidium tenentia : sed quia ad integrum usque tonum non prodeant cum neque semivocalis in litteris pro media vocali accipi solet : quod enim semum dicitur imperfectum servari decet : nam semus. a. um : idem est quod imperfectus. ta. tum : Semitonium minus rectum toni dimidium non attingit. Majus vero ipsius toni dimidium excedit ea ipsa particula qua minus semitonium ab ipso toni dimidio superatur. Pythagorici enim semitonium minus diesim appellarunt. A Platone autem dictum est lima : Posteri vero semitonium dixerunt : ejus dimidium diesim nuncupantes. At dieseos dimidium nonnulli existimant coma : […] Dyattonico tantum genere hanc musicam facultatem conducendo Minus itaque semitonium fit ex duabus diesibus cujus intervallum evenit naturaliter in dispositione concinentiæ ante vel post vel inter duos tonos diatonica. s[cilicet] ut dictum est consideratione. Apothome autem quod decisionem sonat a cunctis Semitonium majus appellatum est : fitque duabus diesibus & comate : excedit enim minus semitonium ipso comate.

Macrobe. Commentarium in Ciceronis somnium Scipionis

Commentaire au songe de Scipion : [Lib. II, cap. 1]
[II, 1:21–23] Sonum vero tono minorem veteres quidem semitonium vocitare voluerunt. Sed non ita accipiendum est, ut dimidius tonus putetur ; quia nec semivocalem in litteris pro medietate vocalis accipimus. Deinde tonus per naturam sui in duo dividi sibi æqua non poterit. Cum enim ex novenario numero constet, novem autem nunquam æqualiter dividantur ; tonus in duas dividi medietates recusat. Sed semitonium vocaverunt sonum tono minorem : quem tam parvo distare a tono deprehensum est, quantum hi duo numeri inter se distant, id est, ducenta quadraginta tria, et ducenta quinquaginta sex. Hoc semitonium Pythagorici quidem veteres δίεσιν nominabant : sed sequens usus sonum semitonio minorem δίεσιν constituit nominandum. Plato semitonium λεῖμμα vocitavit.
[M. Armisen-Marchetti] Les rapports harmoniques
Quant à l'intervalle inférieur au ton, les Anciens ont tenu à le nommer demi-ton. Mais il ne faut pas le prendre pour la moitié d'un ton, pas plus que dans l'alphabet nous ne considérons la semi-voyelle comme la moitié d'une voyelle. Et puis le ton, de par sa nature, ne pourra pas être divisé en deux parties égales. Car il résulte du nombre neuf, et le neuf n'est pas divisible par deux : donc le ton ne se prête pas à la division en deux. Ce qu'on a appelé demi-ton, c'est l'intervalle, inférieur au ton, qui s'est avéré aussi peu éloigné du ton que ne le sont l'un de l'autre les deux nombres deux cent quarante trois et deux cent cinquante six. Les anciens Pythagoriciens appelaient ce demi-ton δίεσις (dièse), mais l'usage ultérieur a réservé l'appellation de δίεσις à l'intervalle inférieur au demi-ton. Platon a appelé le demi-ton λεῖμμα.

Zarlino, Gioseffo. Le Istitutioni harmoniche (1558)

Par. I, cap. 1. Della origine et certezza della Musica
[p. 3] Quantunque Iddio Ottimo Massimo per la sua infinita bontà habbia concesso all'huomo l'essere con le pietre, il crescere con gli arbori, & il sentire commune con gli altri animali ; tutta via come ei volesse, che dalla eccellenza della creatura si conoscesse l'onnipotenza sua, lo dottò dell'intelletto, cosa che poco lo disaguagliò da gli Angioli. Et accioche egli sapesse il suo principio & fine esser la su, lo creò con la faccia drizzata al cielo, dove è la sedia di esso Iddio, & questo perche ei non fermasse l'amor suo nelle cose basse & terrene : ma levasse l'intelletto a contemplar le superiori & celesti, & penetrasse alle occulte & divine col mezo delle cose che sono, & si comprendono per via de i cinque sentimenti. Et benche in quanto all'essere due soli fussero sufficienti ; nondimeno per il ben essere tre di piu ve ne aggiunse : imperoche se per il tatto si conoscono le cose dure & aspre, dalle tenere & polite ; & per il gusto si fa la differenza tra i cibi dolci & amari, & d'altri sapori ; per questo & per quello si sente la diversità del freddo & del caldo, del duro & del tenero, del greve & del leggiero, cose che veramente all'esser nostro bastarebbeno : non resta però, ch'al bene essere il vedere, l'udire, & l'odorare necessarii non siano ; per li quali l'huomo viene a riffiutare cio che è cattivo, & eleggere il buono. Di questi chi vorrà ben essaminare la lor virtù, senza dubbio ritroverà il vedere, considerato da per se, essere alli corpi di maggior utilità, e conseguentemente più necessario, che gli altri. Ma ben si conoscerà poi l'udito esser molto più necessario & megliore, considerandolo per accidente, nelle cose che appartengono all'intelletto : conciosia che se bene per il senso del vedere si conoscono più differenze di cose : essendo che più si estende che l'udito, nondimeno questo nell'acquisto delle Scienze & giudicio intellettuale più si estende, & molto maggior utile ne apporta. Onde ne segue, che l'udito veramente sia & più necessario & megliore de gli altri sentimenti ; avenga che tutti cinque si chiamino istrumenti dell'intelletto : percioche ogni cosa che vedemo, udimo, tocchiamo, gustamo, & odoramo si offerisce a lui per il mezo de i sensi & del senso commune ; ne di cosa alcuna può haver cognitione, salvo che per il mezo di uno di questi cinque ; essendo vero, che ogni nostra cognitione da essi habbia l'origine. Dall'udito adunque, come dal più necessario de gli altri sentimenti, la scienza della Musica hà havuto la sua origine ; la cui nobiltà facilmente si può per l'antichità dimostrare : []. Cosi della nostra scienza della Musica li posteri mostrando gli errori de passati, & aggiungendovi la loro autorità, la fecero talmente chiara & certa, che la connumerorno, & fecero parte delle scienze mathematiche ; & questo non per altro, salvo che per la sua certezza : percioche questa con le altre insieme avanza di certezza le altre scienze, & tiene il primo grado di verità ; il che dal suo nome si conosce : poi che mathematica è detta da μάθημα parola greca, che in latino significa Disciplina, & nella Italiana nostra lingua importa Scienza, o Sapienza ; la quale (si come dice Boecio) altro non è che una intelligenza ; o per dirla piu chiaro, capacità di verità delle cose che sono, & di loro natura non sono mutabili ; della qual verità le Mathematiche scienze fanno particolare professione : essendo che considerano le cose, che di lor natura hanno il vero essere. Et sono in tanto differenti da alcune altre scienze, che queste essendo fondate sopra le opinioni di diversi huomini non hanno in se fermezza alcuna ; & quelle havendo li sentimenti per loro prova, vengono ad havere ogni certezza : Percioche i mathematici nelle cose essentiali sono d'un'istesso parere, ne ad altro consentono, che a quel, che si può sensatamente capire. Et è tanta la certezza di dette scienze, che col mezo de numeri si fa infalibilmente il rivolgimento de cieli, le congiuntioni de i pianeti, il far della Luna, il suo Eclisse, & quello del Sole, & infiniti altri bellissimi secreti, senza esser tra loro punto di discordia. Resta adunque che la Musica sia & nobile & certissima, essendo parte delle scienze mathematiche.

Parte terza

Aaron, Pietro. Toscanello in musica… con l'aggiunta (1523, R/1529)

Lib. II, cap. 21. Del modo del comporre il controbasso, et controalto doppo il tenore et canto, precetto primo
[sig. K₂] La cognitione & ordine di comporre il controbasso & controalto doppo il canto & tenore, è che tu debbi considerare & esaminare la parte del tenore : & secondo la consonanza che fara detto tenore osserverai gli precetti infrascritti cioe.
[Cap. 21] Precetto I : Quando il tenore sara nel unisono col canto…
[Cap. 22] Precetto II : Se tu darai al tenore una terza di sotto al canto…
[Cap. 23] Precetto III : Se tu darai al tenore una quarta inferiore al canto…
[Cap. 24] Precetto IV : Se tu darai al tenore una quinta sotto del canto…
[Cap. 25] Precetto V : Se tu darai al tenore una sesta sotto del canto…
[Cap. 26] Precetto VI : Se tu darai al tenore una ottava sotto del canto…
[Cap. 27] Precetto VII : Se tu darai al tenore una decima inferiore al canto…
[Cap. 28] Precetto VIII : Se tu darai al tenore la undecima col canto…
[Cap. 29] Precetto IX : Se tu darai al tenore una duodecima inferiore al canto…
[Cap. 30] Precetto X : Se tu darai al tenore una terza decima inferiore al canto…
[sig. K₄] Tavola del contrapunto : Hoc Est Totum Continens

‹ post ›