MUSICAL WORKS

imprimer la page

SHIOMI Mieko / 塩見 允枝子

1969

Amplified Dream No. 2 / 夢の増幅 No. 2 / Yume no zofuku No.2
Birth Y: 1938 Birth C: JAPAN Gender: Female
Media Specification: 3pf, electronics

Performer(s): Kuniharu Akiyama, Roger Reybolds, Yukio Tsuchiya (pf), Toshi Ichiyanagi, Jyoji Yuasa (ring modulator ), Ryu Koike (blower), Akitoshi Asazuma, Mieko Shiomi (tape)

First perf.: Crosstalk / Intermedia 3rd soiree at Japan Sport Council, Tokyo, Japan. February 7, 1969.

Perf. Country: JAPAN

Instruments: 3pf, electronics

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/5) / Tamamo Nagai