MUSICAL WORKS

imprimer la page

ISHII Maki / 石井 眞木

1969

Song of Gallows (TV music)* / テレビ映像のための音楽「絞首台の歌」 / Kosyudai no uta
Birth Y: 1936-2003 Birth C: JAPAN Gender: Male
Media Specification: Br,m-cho,13players,electronic sound

Performer(s): Hiroshi Wakasugi (cond.), Jyukichi Uno (narrator), Tadahiko Hirano (Br), Tokyo Philharmonic Chorus, Pro Corde Chamber music (Purokorude Shitsunai gakudan)

First perf.: Geijyutsu-geijyo NHK. Auguste 24, 1969.

Duration: 30:00

Instruments: Br,m-cho,13players,electronic sound

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/5) / Tamamo Nagai