MUSICAL WORKS

imprimer la page

TONE Yasunao / 刀根 康尚

1967

Hopscotch / 映画「ホップスコッチ」の音楽 / Eiga Hopscotch no ongaku
Birth Y: 1935 Birth C: JAPAN Gender: Male
Dest: Film

Performer(s): Yasunao Tone, Rikuo Miyai, Kazuro Morita, Yosuke Yamashita, Motoharu Yoshizawa, Jiro Takamatsu, Shigeomi Sato, Yoshihiko Obayashi, Hisato Sokura, Kenji Kanasaka

First perf.: Sogetsu Kaikan hall, Tokyo, Japan. January 19, 1967

Perf. Country: JAPAN

Editor: Koji Kawasaki / Tamamo Nagai