MUSICAL WORKS

imprimer la page

ICHIYANAGI Toshi / 一柳 慧

1962

Blood, Mecanical Still Blood (Film music)* / 映画「血液 止血とそのしくみ」の音楽
[Eiga Ketsueki Shiketsu to sono shikumi no ongaku ]
Birth Y: 1933 Birth C: JAPAN Gender: Male
Perf. Country: JAPAN

Editor: Koji Kawasaki / Reiko Yoshida (2015/4/5) / Tamamo Nagai