MUSICAL WORKS

imprimer la page

ZHANG Xiaofu / 张小夫

Beijing chanting, enchanted Beijing / 北京咏叹 / Bei jing yong tan
Birth Y: 1954 Birth C: CHINA Gender: Male
Dest: Concert

Media Specification: Mixed Music

Performer(s): YAN Luting, SONG Feifei, LIU Xiaolong, LING Bo, LI Jia, WANG Ning, QI Wenduo, TIAN Chao, CHEN Jingjing, BAI Kai, CHEN Sihan

Duration: 14:00

Instruments: Erhu, xun, xiao, dizi, sheng, pipa, zheng, zhong ruan, yangqi, sanxian, percussion and electroacoustic music

Editor: Liao Lin-Ni