MUSICAL WORKS

imprimer la page

MOROI Makoto / 諸井 誠

1971

3 Concerto Movements for a shakuhachi, percussions and strings / 尺八と弦楽合奏、打楽器のための「協奏三章」 / Shakuhachi to gengakugassou, dagakki no tame no Kyousou sanshou
Birth Y: 1930-2013 Birth C: JAPAN Gender: Male
Media Specification: Shakuhachi, perc, str-ens, tape delay

Performer(s): Kazutoshi Akiyama (cond.), Takeyasu Sakai (shakuhachi), Roetsu Tosha (kotsuzumi), Tame-ichiro Mochizuki (ōtsuzumi), Yasunori Yamaguchi (perc), Tokyo Solisten

First perf.: NHK hall, Tokyo, Japan. February 20, 1971

Duration: 26:00

Perf. Country: JAPAN

Instruments: Shakuhachi, perc, str-ens, tape delay

Setup: Summer 1970 - February 1971

Editor: Koji Kawasaki / Tamamo Nagai