WRITINGS

imprimer la page

YAN Ting-Jie / 顏廷階

Biographie des musiciens chinois contemporains 2 / 中國現代音樂家傳略續集 / Zhongguo xiandai yinyuejia zhuanlue
Edition: Lu yu mei (綠與美), 2001, 1001 p

Date: 2001

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Book

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni, M.B.

Comment:Abstract: