WRITINGS

imprimer la page

TSENG Mei-Chun / 曾美娟

La musique électroacoustique dans le programme de cours de musique à l’école élémentaire
/ 電子原音音樂實施於國小音樂欣賞教學之研究 / Dianzi yuanyin yinyue shish yu guoxiao yinyue xinshang jiaoxue zhi yanjiu
Edition: Master dissertation, department of Music Education, University Normal National of Taipei (國立台北教育大學音樂學系碩士班) (國立台北教育大學音樂教育系碩士班)

Date: 2007

Region: TAIWAN

Origin: TAIWAN

Type of media: Grey

Language: Chinese

Editor: LIAO Lin-Ni, M.B.

Comment:Abstract: