WRITINGS

imprimer la page

XU Xi-bao / 徐玺宝

To Depict the Opera Masks by Using the Sound of Music: Comments on Zhang Xiaofu's Electronic Music Piece" The Mask Ⅱ" / 用声音刻画脸谱——评析张小夫电子音乐作品《脸谱Ⅱ》 / Yong shengyin kehua lianpu - pingxi Zhang Xiao-fu dianzi yinyue zuopin Lianpu II
Edition: Renmin yinyue人民音乐 (People's Music), vol. 9, 2010, p.40-42

Date: 2010

Region: CHINA

Origin: CHINA

Type of media: Article

Language: Chinese

Editor: Ka Lun CHEUNG

Comment:Abstract: