WRITINGS

imprimer la page

XU Xi-bao / 徐玺宝

Resonance between Tradition and Modernity - an analysis of Zhang Xiao-fu's electroacoustic work "Visages peints dans les Opéras de Pékin" / 传统与现代的交响——张小夫电子音乐新作品《脸谱》评析 / Chuantong yu xiandai de jiaoxiang - Zhang Xiao-fu dianzi yinyue xin zuopin Lianpu pingxi
Edition: Renmin yinyue人民音乐 (People's Music), vol. 12, p.28-30

Date: 2007

Region: CHINA

Origin: CHINA

Type of media: Article

Language: Chinese

Editor: Ka Lun CHEUNG

Comment:Abstract:http://course.zjnu.cn/jsjyy/elearning/resource/news_view.asp?newsid=20